HELSENORGE

Slagskole

Gruppeopplæring for personer som har hatt hjerneslag og deres pårørende.

Målgruppe

Opplæringen er for deg som nylig har hatt hjerneslag, samt din nærmeste pårørende.

Om kurset

Gruppeopplæringen går over tre samlinger. Målet med kurset er å gi deg økt kunnskap for å kunne mestre hverdagen bedre. 

Første kursdag

kl. 10:30-11:15     Velkommen og informasjon. "Den gode historien" v/ bruker

kl. 11:15-11:20     Pause

kl. 11:20-12:30     Vi blir mer kjent

kl. 12:30-13:30     Lunsj

kl. 13:30-14:30     Hva er hjerneslag? v/lege

kl. 14:30-14:45     Informasjon om slagforeningen

kl. 14:45-15:00     Oppsummering

Andre kursdag

kl. 10:30-10:40     Velkommen igjen

kl. 10:40-11:40     Medikamentbehandling v/lege

kl. 11:40-12:40     Lunsj

kl. 12:40-13:30     Time med logoped

kl. 13:40-13:45     Pause

kl. 13:45-14:45     Time med fysioterapeut

kl. 14:45-15:00     Oppsummering

Tredje kursdag

kl. 10:30-10:40     Velkommen igjen

kl. 10:40-11:40     Time med sosionom

kl. 11:40-12:40     Lunsj

kl. 12:40-13:30     Time om kosthold

kl. 13:40-13:45     Pause

kl. 13:45-14:45     Time med ergoterapeut

kl. 14:45-15:00     Oppsummering og avslutning

Praktisk informasjon

Servering

Vi serverer frukt, kaffe og te på samlingene. Du må selv ha med lunsj eller kjøpe dette i sykehusets kantine.

Gi beskjed om du kan delta eller ikke

Dersom du får tilbud om å delta på dette kurset, ønsker vi at du gir beskjed om du vil benytte deg av tilbudet eller ikke. 

​Husk også å melde fra om frafall, dersom det blir nødvendig. Dersom du ikke melder om frafall, må du betale for manglende oppmøte. Gebyr ved manglende oppmøte teller ikke med i grunnlaget for frikort.

Takst for gebyr ved manglende oppmøte (helsenorge.no)​

​Egenandel

Pasienter betaler én egenandel for hele kurset/gruppeopplæringen etter takst for poliklinisk behandling. Pårørende betaler ikke for å delta på gruppebehandling.

Takst for egenandel (helsenorge.no)

Refusjon av utgifter og andre rettigheter

Som pasient, pårørende eller ledsager kan du ha rett til refusjon av reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger ved opplæringstiltak i grupper.​ Som pasient kan du også ha rett til sykemelding.

Rettig​heter ved pasient- og pårørendeopplæring

Behov for drosje?

Ved behov for drosje må du selv ordne rekvisisjon fra henvisende lege.


Fant du det du lette etter?