HELSENORGE

Tinnitus informasjonsdag

Nettkurs for pasienter med stor plagegrad av tinnitus og nedsatt lydtoleranse.
For pasienter over 18 år.

Kursinnhold:

Gjennomgang av anatomi / funksjon

Tinnitus Retraining Therapy (TRT)

Nevrofysiologiske og kognitive aspekt ved tinnitus

Nedsatt lydtoleranse

Fant du det du lette etter?