HELSENORGE

Treningsgruppe for hjertepasienter

Hovedsaklig for PCI og ACB-opererte. Andre hjertepasienter etter avtale.
Opptrening for hjertepasienter i fasen etter hjerteoperasjon. Fokus på effektiv trening av hjertemuskelen (kondisjon), samt noe styrketrening.

Kurset er relevant for pasienter med trange hjertepulsårer- utblokking av kransarterier (PCI) og hjerte-bypass-opererte (ACB).

Treningssalen på Fysio-og Ergoterapiavdelingen i 1. etg, Sykehuset Namsos.


Gi beskjed dersom du ikke kan delta

Dersom du får tilbud om kurs/gruppebehandling men ikke ønsker å delta, må du gi beskjed via kontaktinformasjon oppgitt nedenfor. Gi også beskjed dersom du må melde forfall fra enkelttimer.

Vi ønsker at du gir beskjed om avbestilling hurtigst mulig og senest 24 timer før kurset starter.

Manglende oppmøte

Dersom du ikke gir beskjed om at du ikke kan delta, må du betale for manglende oppmøte. Gebyr ved manglende oppmøte teller ikke med i grunnlaget for frikort. 

Gebyr ved manglende oppmøte (helsenorge.no)

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasient, pårørende og ledsager kan ha rett til refusjon av reise-, kost og overnattingsutgifter i forbindelse med behandling.

Lær mer om dine rettigheter


Fant du det du lette etter?