HELSENORGE

Leverbiopsi

Leverbiopsi er en undersøkelse for å kartlegge leveren.