HELSENORGE

Mage-tarmundersøkelse med 24 timers pH- og trykkmåling i spiserøret

Dette er en funksjonsmåling av spiserøret.