Matvareprovokasjon

Matvareprovokasjon er en test på om en unormal reaksjon på mat skyldes en bestemt matvare. Vi sjekker da om du tolererer eller om du reagerer på en bestemt matvare.

Før

Hvilken matvare som skal testes og i hvilken form den skal bli gitt, skal avtales på forhånd.

Allergimedisiner

For et reelt og vellykket resultat er det viktig å ikke ta antihistaminer som Zyrtec, Aerius, Cetirizin, Xyzal, Vallergan, Phenamin med flere de siste 72 timene før undersøkelsen.

Allmenntilstand

Er du syk, har nedsatt allmenntilstand eller brukar antibiotika, så ta kontakt med vår ekspedisjon.

På testdagen skal du være frisk, dvs. ikke være forkjølet, ha astmasymptomer eller feber. Eksem bør være så godt kontrollert som mulig. Du bør ikke ha et pågående utbrudd av elveblest.

I så fall må testen utsettes.

Under

På testdagen blir du undersøkt av lege, og eventuelt blir det tatt en prikktest.

Deretter inntar du matvaren som skal testes ut. Først i små mengder, for så gradvis å øke mengden. Vanligvis med ca. 30 minutt intervall mellom dosene.

Sykepleier er tilstede eller er lett tilgjengelig under hele testen.

Dersom det blir reaksjon avsluttes testen. Ved tydelig allergisk plage vil det bli kunne gitt medikamentell behandling mot dette.

Etter

Etter avsluttet test, blir du værende i avdelingen i ca. 2-4 timer for observasjon av en eventuell senreaksjon. Senreaksjoner på kostprovokasjon kan skje selv om det ikke er symptomer under selve testen. Dersom det blir senreaksjon etter at du har forlatt avdelingen, skal dette som oftest behandles med allergimedisin. Slike senreaksjoner er ikke farlig. Vi ber om at det blir tatt kontakt med sykepleier dagen etter, slik at senreaksjonen blir registrert hos oss.

Ved dagopphold på over 4 timer vil du og en foresatt få tilbud om mat.

Det blir samtale med lege før hjemreise.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?