HELSENORGE
Fysikalsk medisinsk poliklinikk

Muskel- og skjelettplager

Et poliklinisk utredningstilbud for deg med langvarige plager fra muskel- og skjelettapparatet. 

Ventetider

Innledning

Poliklinikk for muskel- og skjelettplager diagnostiserer personer med plager fra muskel- og skjelettapparatet. På bakgrunn av opplysningene i henvisningen kan utredning foregå hos lege eller tverrfaglig hos lege, fysioterapeut, sosionom, psykolog og/eller ergoterapeut. 

Etter utredningen vil det gis forslag til eventuell videre oppfølging og behandling, og det kan være aktuelt med kortvarig oppfølging i spesialisthelsetjenesten (for eksempel individuell oppfølging hos fysioterapeut og sosionom eller deltakelse i ryggruppe).

Henvisning og vurdering

Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering vurderer henvisningen din i henhold til prioriteringsveileder. Vi sender svar til deg innen ti dager etter at henvisningen er mottatt. 

Som hovedregel bør lokale tiltak være forsøkt før eventuell henvisning til spesialisthelsetjenesten. 

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Følgende opplysninger må være med i henvisningen:

 • Symptombeskrivelse og varighet
 • Relevante tidligere sykdommer
 • Funn ved kliniske undersøkelser
 • Forløp og behandling, samt eventuelt effekt av denne
 • Resultat av oppdatert bildediagnostikk med opplysning om tid og sted for slik undersøkelse (slik at vi eventuelt kan innhente bildene)
 • Arbeidsstatus og eventuell sykemeldingsstatus
 • Kort om familiesituasjonen 
 • Faste medikamenter

Før

Du får innkalling med informasjon om oppmøtested og tidspunkt for time.

Ut fra opplysningene i henvisningen kan det være aktuelt at første konsultasjon skjer som videokonsultasjon. Du vil i tilfelle få informasjon om dette.

Under

Under konsultasjonen vil du møte lege eller lege sammen med annen yrkesgruppe (fysioterapeut, sosionom, psykolog, ergoterapeut). Dette avgjøres på bakgrunn av opplysningene i henvisningen din. 

På bakgrunn av samtale og undersøkelse, vil lege og eventuelt de andre fagpersonene danne seg et bilde av mulige årsaker til dine plager og hva som kan være opprettholdende faktorer. Du får informasjon, råd og forslag til videre oppfølging og behandling. 

For mange er én poliklinisk time tilstrekkelig. For noen er det aktuelt med kortvarig oppfølging i spesialisthelsetjenesten, for eksempel individuell oppfølging hos fysioterapeut eller sosionom eller deltakelse i ryggruppe.

Etter

Vi skriver et notat etter timen som vi sender til deg og din fastlege. I notatet skriver vi diagnose og videre anbefalinger. 

Ved behov setter vi deg opp til kontroll eller henviser deg til videre oppfølging i poliklinikken.

Mulige tiltak

 • Skulderrehabilitering - et tilbud som vanligvis varer mellom 3-6 måneder. Tilbudet er en kombinasjon av veiledet trening, hjemmetrening og undervisning om skulderens anatomi og funksjon. Det er også fokus på å finne gode hvile-/sovestillinger på natt.
 • Ryggrehabilitering (Kom-i-gang-gruppe) - fire samlinger med en uke mellom hver samling. Gruppestørrelse er fire til seks deltakere. Målet er å komme i aktivitet for å forhindre langvarige smerter. Fokus på hvilestillinger, avspenning, bevisstgjøring og utprøving av treningsøvelser.
 • Spesialisert rehabilitering
 • Individuell oppfølging eller i gruppe ut fra behov


Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Besøk

Internett

Du kan koble deg til og surfe gratis på nettverket GjestenettHMN. Passord bestiller du i nettleseren, og får tilsendt på sms. Det trådløse nettverket har dekning de fleste steder på sykehuset.

Kapell og sykehusdiakon, Sykehuset Levanger

​Sykehusets kapell er stengt fra våren 2020 på grunn av ombygging på sykehuset.

Ønsker du kontakt med sykehusets diakon kan personalet på avdelingen formidle dette.

Preste- og samtaletjenesten, Sykehuset Levanger

Kart, Sykehuset Levanger

Kiosk, Sykehuset Levanger

​​​​Narvesen drifter kiosk på dagtid, samt mat- og drikketilbud via automater utenfor åpningstid. Kiosktilbudet inkluderer salg av blomster.​

Åpningstider
Mandag til fredag: 07:30 - 20:00
Lørdag: 08:30 - 19:00
Søndag: 12:00 - 19:00

Offentlig transport, Sykehuset Levanger

Du kommer til Sykehuset Levanger med rutegående buss eller tog. Buss stanser ved Sykehusets hovedinngang. Tog stanser ved Levanger Stasjon, cirka 1 kilometer fra Sykehuset Levanger. Det er togstasjon på Trondheim Lufthavn Værnes. Togturen mellom flyplassen og Sykehuset Levanger tar ca. 50 minutter.

atb.no

vy.no

SAS.no

Norwegian.no

Widerøe.no

Levanger Taxi har telefonnummer 74 08 14 00.

Overnatting ved Rødkløverhuset, Sykehuset Levanger

​​​​​Adresse: Dr Hiorts gate 4, 7601​ Levanger (på sykehusområdet)

Rødkløverhuset Levanger - inngangsparti, stue, bad, kjøkken og soverom. Fotokollasje.

Rødkløverhuset Levanger. Foto: Helse Nord-Trøndelag HF.

Rødkløverhuset er et overnattingssted og fristed for sykehusets​​ pasienter og deres pårørende, drevet av sanitetsforeningene i Levanger.

Bestilling

 • ​​Ved planlagt overnatting må du selv bestille rom på telefon 940 97 528 (hverdager mellom klokka 09-13)
 • Ved akutt overnattingsbehov kveld eller i helger, skjer bestilling via Sykehuset Levanger på telefon 74 09 80 00
 • Nøkkel til Rødkløverhuset hentes på Informasjon- og servicesenteret Sykehuset Levanger (ISS), som ligger rett innenfor hovedinngangen på sykehuset. ISS er døgnåpen.

Priser

 • ​Pasient, ledsager og pårørende: kr. 350,- per døgn
 • Barn (0-15 år): kr 100,- per døgn
Betaling kontant eller via nettbank.​
 
Du kan ha rett til godtgjørelse for utgifter til overnatting i forbindelse med reise til eller fra behandling. Informasjon om dette finner du på helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser eller ved å ringe 915 05  515. 

 

​Praktisk informasjon

 • Det er sengetøy på alle rom og håndklær på badet.
 • Ved lengre opphold kan vi bistå med klesvask.
 • Godt utstyrt kjøkken, som kan benyttes til selvhushold.
 • En tavle i gangen viser hvilke rom som er reservert.​
   

Brosjyre Rødkløverhuset Levanger​ (pdf) 

Parkering

Det er begrenset med parkeringsplasser ved sykehuset. Vi anbefaler derfor at besøkende reiser kollektivt. Buss stopper like ved hovedinngangen.

Kommer du med bil, er det parkeringsmuligheter på flere parkeringsplasser på sykehusområdet. For våre blodgivere er det gratis parkering på avsatte plasser. Alle øvrige plasser er betalingsplasser. Du kan betale kontant, med bankkort eller easy:park app på mobiltelefon. Informasjon om dette finner du på parkeringsautomatene.

Vi anbefaler ikke bruk av egen bil ved innleggelse, dagkirurgi eller annen poliklinisk operasjon. Behandling og medisinering kan føre til at bilkjøring må unngås.

Pasientreiser


Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter. 

Pasientr​eiser


Røyking

​Det er ikke tillatt å røyke inne i sykehusbyggene. Du kan røyke på anviste steder i nærheten av hovedinngangen.

Ønsker du nikotintyggegummi eller nikotinplaster ved innleggelsen på sykehuset? Ta kontakt med personalet når du er kommet på avdelingen, så får du hjelp.

Sykehusapotek, Sykehuset Levanger

På sykehusapoteket får du kjøpt medisiner, sykepleieartikler og andre apotekvarer, og råd og veiledning om bruk av legemidler og utstyr. Sykehusapoteket ligger på bakkeplan til høyre fra hovedinngangen.​

For åpningstider og kontaktinformasjon, se sykehusapotekets hjemmeside

Sykehuskafeen Levanger

Sykehuskafeen er åpen for alle. 

Sykehuskafeen finner du i 1.etasje.

Åpningstider

Hverdager: 07:30 - 16:30
Helg/helligdager: 09:00 - 15:00
Åpningstider kan avvike ved lavaktivitetsperioder.
 
Middag serveres fra klokka 12:00 alle dager.

Telefon

Bruk av mobiltelefon er tillatt på sykehuset. Vennligst sett mobilen på lydløs og ta hensyn til andre pasienter.​


Fant du det du lette etter?