HELSENORGE
Informasjon til foreldre/foresatte

Narkose hos barn

Narkose er en bedøvelse som virker i hele kroppen. Pasienten blir smertefri, sover og kroppen blir helt slapp. For at barnet ditt skal kunne få narkose, må det møte fastende på sykehuset. Ved å forberede barnet på hva som skal skje på sykehuset, og ved at vi voksne er bevisste på hvordan vi opptrer ovenfor barnet, kan vi bidra til at det opplever trygghet og mestring under sykehusoppholdet.