Nevropsykologisk undersøkelse av voksne

En nevropsykologisk utredning er en omfattende vurdering der vi gjennom samtaler, observasjoner og testing kartlegger ulike ferdigheter og hjernefunksjoner.