Helsenorge

Nyre og urinveisstein, endoskopisk knusing