HELSENORGE
DPS Stjørdal

Overspisingslidelse, DPS Stjørdal

Spiseforstyrrelser er psykiske lidelser som kjennetegnes av overopptatthet av kropp, mat og vekt. 

Innledning

Overspisningslidelse kjennetegnes av gjentatte episoder med raske inntak av større mengder mat, med en opplevelse av tap av kontroll. Overspisingsepisodene forekommer i gjennomsnitt minst én gang ukentlig. Mange kjenner på følelse av skam og skyld under og etter overspisingsepisodene. Overspisningslidelse kan minne om bulimi, men matinntaket blir ikke etterfulgt av selvfremkalt oppkast eller andre handlinger som skal forhindre vektøkning. Diagnosen er ikke anerkjent som en egen type spiseforstyrrelse i Norge fordi nåværende diagnosemanual (ICD-10) ikke beskriver overspisningslidelse som en egen diagnose. 

Henvisning og vurdering

Du kan bli henvist for utredning, vurdering og behandling ved DPS Stjørdal fra Fedmepoliklinikken ved St. Olavs Hospital i forbindelse med et gruppebasert behandlingsprosjekt (MHOBY-studien) for pasienter med fedme og overspisningslidelse. Studien er godkjent av Regional Etisk Komité (REK). DPS Stjørdal har et spesialisert team for utredning og behandling av spiseforstyrrelser for pasienter med fedme. Teamet er tverrfaglig og består av psykiater, psykiatrisk sykepleier, gruppeterapeut, psykomotorisk fysioterapeut og forsker. Prosjektleder for studien er Trine Tetlie Eik-Nes, PhD.

Utredning

Det er et krav om at spesialisthelsetjenesten skal benytte kunnskapsbaserte metoder. I utredning av spiseforstyrrelser er det viktig med grundig kartlegging, som innbefatter både fysiske (kroppslige) og psykiske plager. Den fysiske utredningen skjer i dette prosjektet ved Fedmepoliklinikken ved St Olavs Hospital. 

Enkeltbehandlinger (undersøkelser) som inngår i utredning av overspisningslidelse i dette prosjektet er:
 • Somatisk undersøkelse, inkludert blodprøver og kostanamnese (ved St. Olavs Hospital).
To utredningstimer av spiseforstyrrelser/overspisningslidelse ved DPS Stjørdal inkluderer:
 • Psykiatrisk utredning med kartlegging av utviklingshistorie, bakgrunn og aktuelt problem.
 • Erfaringer med negative livshendelser knyttet til vekt og spiseforstyrrelser.
 • Standardiserte tester. Dette kan være både semistrukturerte intervjuer og selvutfyllingsskjema.
 • Utredning av kroppsbildeforstyrrelse som gjennomføres av psykomotorisk fysioterapeut.

Behandling

Psykoedukativ gruppe for overspingslidelse

Hovedbehandlingen er et gruppetilbud som er utviklet av prosjektleder Trine Tetlie Eik-Nes og Kjersti Hognes Berg. Tilbudet gjennomføres ukentlig over en 10 ukers periode (30 timer) for deg med overspisningslidelse. Samlingene består av interaktiv undervisning og praktiske øvelser i små grupper ledet av to gruppeterapeuter. Hver samling varer i 3 timer inkludert matpause. Lunsj kan medbringes eller kjøpes i kantina på DPS Stjørdal. Det holdes en egen pårørendesamling. På samlingene vil du lære om sentrale tema som i forskning er vist å ha sammenheng med utvikling og opprettholdelse av overspisningslidelse. 

Eksempel på tema er: 
 • Hva er en spiseforstyrrelse?
 • Relasjoner og tilknytning.
 • Skam 
 • Kroppsbilde og selvomsorg.
 • Selvhevdelse og gode grenser.
 • Vektstigma
Behandlingen er foreløpig et pilotprosjekt i samarbeid med Fedmepoliklinikken ved St. Olavs Hospital. Tilbudet piloteres også for pasienter fra Salten-regionen ved Nordlandssykehuset ved Regionalt senter for spiseforstyrrelser

Videre behandling

I MHOBY-prosjektet har vi utviklet ytterligere to tilbud som piloteres ved DPS Stjørdal. Pasienter som har gjennomført psykoedukativ gruppe og har behov for videre behandling kan inkluderes i videre oppfølging via:
 • Terapeutiske samtalegruppe for pasienter med overspisningslidelse (90 minutters varighet).
 • Psykomotorisk gruppebehandling for pasienter med overspisningslidelse og kroppsbildeforstyrrelse.
Fastlegen din vil kunne få informasjon om behandlingen og delta på samarbeidsmøter for en best mulig oppfølging av din spiseforstyrrelse. 

Det fins mange ulike typer psykoterapi. For overspisningslidelse er det ingen spesiell terapiform som kan klart anbefales. 

Legemiddelbehandling

Behov for legemiddelbehandling vurderes individuelt og i samråd med deg.

Hvor lang tid tar normalt behandlingen?

Hovedbehandlingen i dette prosjektet varer i 10 uker. Tilleggsbehandlingen som piloteres har også en varighet på 10 uker.

Forløpet ved spiseforstyrrelser varierer, dette medfører at det individuelle forløpet og prognosene for den enkelte ikke kan anslås.

Hvor gjøres behandlingen?

Dette prosjektet/polikliniske behandlingen gis ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Stjørdal. Ved behov for mer spesialisert behandling kan du henvises til Regionalt senter for spiseforstyrrelser og få vurdert behov for behandling der. 

Oppfølging

Når du avslutter poliklinisk behandling, er det svært viktig at du følger anbefalingene som gis og benytter deg av anbefalte oppfølgingstilbud også etter avslutning. For mange vil det være viktig med regelmessig kontakt med fastlege i etterkant av poliklinisk behandling.

UTSKRIFTSVENNLIG BROSJYRE

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Offentlig transport, DPS Stjørdal

​Du kan komme til DPS Stjørdal med tog, buss eller fly.

Tog stanser ved Stjørdal Stasjon, 4 km. fra DPS Stjørdal. Les mer om rutetider på vy.no .

Buss: Les mer om rutetider på atb.no .

Trondheim Lufthavn Værnes ligger 7 km. fra DPS Stjørdal. 

Parkering, DPS Stjørdal

​​Avgiftfri parkering (innlagte, besøkende og ansatte).

Pasientreiser


Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter. 

Pasientr​eiser


Sykehuskafeen Stjørdal

Åpningstider

Hverdager, helg og helligdager: 08:00 - 15:30

Middag serveres fra klokka 12:00 alle dager.

 

Tidspunkt for pasienters måltider

Hverdager

Frokost: 08:00 - 08:30

Lunsj: 12:00 - 12:30

Middag: 15:00 - 15:30

 

Helg og helligdager

Frokost: 08:30 - 09:00

Lunsj: 12:00 - 12:30

Middag: 14:30 - 15:00

Fant du det du lette etter?