HELSENORGE

Påvisning av vaktpostlymfeknute ved brystkreft

Ved påvist brystkreft, og ved noen forstadier til brystkreft, undersøker vi alltid lymfeknutene i armhulen. Dette gjør vi for å undersøke om kreften har spredt seg.