HELSENORGE

Rusavhengighet - alkoholproblemer, rus- og avhengighetsbehandling

Når alkoholbruken har kommet ut av kontroll og du har utviklet en avhengighet, vil en vesentlig del av behandlingen være å få kontroll over impulsene for å bruke alkohol - uansett årsak.