HELSENORGE
Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Namsos

Sanserom

Et sanserom er et rom som er designet for å regulere stimuli som påvirker sansingen vår. Vårt sanserom er innredet med ulike møbler og belysning som skal fremme ro og avspenning.

Mange opplever det avslappende å nyte sanseinntrykkene på sanserommet. Foto.

Mange opplever det avslappende å nyte sanseinntrykkene på sanserommet. Foto: Helse Nord-Trøndelag.

Hvorfor sanserom?

En psykisk lidelse påvirker ikke bare sinnet, men også kroppen. Psykiske lidelser kan gi utslag som blant annet uro, søvnvansker, mangel på energi, forstyrrelser i muskelspenning og nedsatt kroppskontakt.

Systematisk og tilpasset bruk av sanserom kan blant annet bidra til å

 • normalisere spenningsforhold i kroppen
 • redusere uro
 • fremme søvn
 • gi mer energi
 • få økt konsentrasjon og bedre hukommelse
 • stimulere sansene
 • gi økt kroppsbevissthet

Hva finnes på sanserommet?

 • Boblerør som stimulerer den visuelle sansen.
 • Prosjektor som stimulerer den visuelle sansen og gjør at en kan se bildespill og temabilder på vegg/tak.
 • Løvbladstol som stimulerer vestibularissansen. Denne sansen er en av våre viktigste sansesystemer og er svært viktig for samspillet mellom alle sansene våre.
 • Kuledyne/tyngdedyne som stimulerer vår taktile sans. Denne stimulien kan bidra til fysisk og psykisk ro. Videre bidra til å fremme søvn, konsentrasjon og sansing, og redusere spastisitet, stress, smerte og hyperaktivitet.
 • Bruk av ulike typer lys i et mørkt rom kan gi en visuell effekt med synsopplevelser.
 • Musikk med fokus på å fremme avspenning.

Noe for deg?

Dersom du ønsker å forsøke sanserom som supplement til ditt behandlingstilbud, kan du drøfte det med din behandler. Behandler vil kontakte ergoterapeut som vil kalle deg inn til en vurderingssamtale.

Fant du det du lette etter?