HELSENORGE
Fysikalsk medisinsk poliklinikk

Spastisitetspoliklinikk

Spastisitetspoliklinikken gir et tverrfaglig tilbud til deg som sliter med funksjonsbegrensende spasmer etter traumatiske skader, hjerneslag, hjerneblødning eller hypoksiske skader.

Innledning

Spastisitet er en tilstand med unormal høy spenning i skjelettmuskulaturen. Årsaken til spastisitet er en skade i sentralnervesystemet, slik at nerveforbindelsene mellom hjerne og muskulatur blir rammet. Flere sykdommer kan gi spastisitet, for eksempel hjerneslag, MS og ryggmargsskader. 

Ved spastisitet blir musklene stramme og harde, og kan være vanskelig å kontrollere. Dette gjør det vanskelig å utføre jevne og presise bevegelser, og kan påvirke funksjonen i betydelig grad. Det kan for eksempel bli vanskelig å gå, stelle seg og spise, det kan gi utfordringer med hygiene og påkledning og ikke minst være smertefullt. Hvilke plager du får og hvor sterke de er, varierer med hvor i hjernen og ryggmarg skaden sitter, og hvor stor skaden er.

Henvisning og vurdering

Du kan bli henvist av fastlege, sykehuslege, manuell terapeut eller kiropraktor. Henvisningen blir vurdert av tverrfaglig spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, sykepleier og fysioterapeut. Du vil få brev innen ti virkedager med tidspunkt for time, eventuelt begrunnet avslag.

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Søknaden bør inneholde:
 

  • Aktuell diagnose og sykdomsdebut
  • Andre relevante diagnoser og medisinske opplysninger (f.eks medikamenter)
  • Henvisningsårsak, problemstilling og pasientens mål for behandlingen
  • Funksjonsbeskrivelse 
    • generelt funksjonsnivå (grad av selvstendighet i daglige gjøremål, gangfunksjon, forflytningsevne)
    • spesifikk motorisk og kognitiv funksjon
  • Hva som er prøvd av behandlingstiltak og effekt av disse


 


Før

Dersom du bruker ortose/skinne eller ganghjelpemidler, ber vi om at du tar dette med.

Under

Under konsultasjonen er som regel både lege, sykepleier og fysioterapeut tilstede. I den innledende samtalen spør vi om hvilke funksjonsbegrensninger du har, hva du ønsker å få ut av timen og hva slags behandling du får eller gjør selv. 

Det er viktig at du har en klar målsetting. Dette kan eksempelvis være å lette forflytning, stell og/eller av- og påkledning, eller å få mindre smerter.

Etter samtalen undersøker vi deg, og i samråd med deg blir vi enige om videre behandling. Noen ganger vil vi foreslå injeksjon med Botulinumtoxin som en del av behandlingen mot spasitisitet. Andre tiltak kan være trening, tøyning, hjelpemidler, endring av belastning, utprøving av andre medisiner og/eller fjerning av triggere.

Botulinumtoxin

Botulinumtoxin er en nervegift som lammer den muskelen som injiseres i større eller mindre grad, avhengig av dose. Etter cirka tre måneder forsvinner effekten og behandlingen må eventuelt gjentas hvis den har hatt ønsket effekt.

Injeksjon med Botulinumtoxin har lite bivirkninger. Den vanligste er forbigående ømhet rundt innstikkstedet og litt feber. 

For å få full effekt av Botulinumtoxin må du ha et daglig opplegg med egentøyning. Du bør også ha etablert oppfølging hos lokal fysioterapeut. Det kan bli aktuelt å bruke ortose/skinne.

 

Råd og veiledning hos lokal fysioterapeut er viktige behandlingstiltak ved spastisitet. Ved fysioterapi blir det utført gjentatte tøyninger av musklene. Styrketrening av spastisk muskulatur og veiledning for eksempel ved gange kan også være aktuelt.

Etter

Vi utarbeider et notat som oppsummerer vurderinger og plan videre. Fordi vi ønsker at behandlingen skal være en del av en helhet, vil vi gjerne sende kopi av notatet til henviser og din fastlege, din fysioterapeut og eventuelt annet personell som skal følge deg opp. I de fleste tilfellene får du også selv kopi av notatet. 

Hvis det er startet behandling med Botuliumtoxin, blir du kalt inn til kontroll etter cirka to måneder for å sjekke effekt av behandlingen. Hvis du har hatt god effekt, vil du få tilbud om ny time etter tre måneder. Behov for eventuelle andre kontroller avtales individuelt.


Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Besøk

Internett

Du kan koble deg til og surfe gratis på nettverket GjestenettHMN. Passord bestiller du i nettleseren, og får tilsendt på sms. Det trådløse nettverket har dekning de fleste steder på sykehuset.

Kapell og sykehusprest, Sykehuset Levanger

​Ønsker du kontakt med sykehusetpresten kan personalet på avdelingen formidle dette.

Preste- og samtaletjenesten, Sykehuset Levanger

Kart, Sykehuset LevangerKiosk, Sykehuset Levanger

​​​​Narvesen drifter kiosk på dagtid, samt mat- og drikketilbud via automater utenfor åpningstid. Kiosktilbudet inkluderer salg av blomster.​

Åpningstider
Mandag til fredag: 07:30 - 20:00
Lørdag: 08:30 - 19:00
Søndag: 12:00 - 19:00

Offentlig transport, Sykehuset Levanger

Du kommer til Sykehuset Levanger med rutegående buss eller tog. Buss stanser ved Sykehusets hovedinngang. Tog stanser ved Levanger Stasjon, cirka 1 kilometer fra Sykehuset Levanger. Det er togstasjon på Trondheim Lufthavn Værnes. Togturen mellom flyplassen og Sykehuset Levanger tar ca. 50 minutter.

atb.no

vy.no

SAS.no

Norwegian.no

Widerøe.no

Levanger Taxi har telefonnummer 74 08 14 00.

Overnatting ved Rødkløverhuset, Sykehuset Levanger

Parkering

Det er begrenset med parkeringsplasser ved sykehuset. Vi anbefaler derfor at besøkende reiser kollektivt. Buss stopper like ved hovedinngangen.

Kommer du med bil, er det parkeringsmuligheter på flere parkeringsplasser på sykehusområdet. For våre blodgivere er det gratis parkering på avsatte plasser. Alle øvrige plasser er betalingsplasser. Du kan betale kontant, med bankkort eller easy:park app på mobiltelefon. Informasjon om dette finner du på parkeringsautomatene.

Vi anbefaler ikke bruk av egen bil ved innleggelse, dagkirurgi eller annen poliklinisk operasjon. Behandling og medisinering kan føre til at bilkjøring må unngås.

Pasientreiser


Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter. 

Pasientr​eiser


Røyking

​Det er ikke tillatt å røyke inne i sykehusbyggene. Du kan røyke på anviste steder i nærheten av hovedinngangen.

Ønsker du nikotintyggegummi eller nikotinplaster ved innleggelsen på sykehuset? Ta kontakt med personalet når du er kommet på avdelingen, så får du hjelp.

Sykehusapotek, Sykehuset Levanger

På sykehusapoteket får du kjøpt medisiner, sykepleieartikler og andre apotekvarer, og råd og veiledning om bruk av legemidler og utstyr. Sykehusapoteket ligger på bakkeplan til høyre fra hovedinngangen.​

For åpningstider og kontaktinformasjon, se sykehusapotekets hjemmeside

Sykehuskafeen Levanger

Sykehuskafeen er åpen for alle. 

Sykehuskafeen finner du i 1.etasje.

Åpningstider

Hverdager: 07:30 - 16:30
Helg/helligdager: 09:00 - 15:00
Åpningstider kan avvike ved lavaktivitetsperioder.
 
Middag serveres fra klokka 12:00 alle dager.

Telefon

Bruk av mobiltelefon er tillatt på sykehuset. Vennligst sett mobilen på lydløs og ta hensyn til andre pasienter.​


Fant du det du lette etter?