HELSENORGE

Suprapubisk kateter - innleggelse, hjemmebehandling og fjerning

Et suprapubisk kateter er en tynn slange som blir ført inn i blæren via et lite snitt i huden like ovenfor skambenet. Hensikten med suprapubiskateter er å sikre at blæren blir tømt for urin.