Telemetriovervåkning

En telemetri overvåker hjerterytmen til pasienter som er innlagt på sykehus med mistanke om hjerterytmeforstyrrelser, uavklarte besvimelser eller annen hjertesykdom. En telemetri er et bærbart trådløst apparat, på størrelse med en pocketbok. Den registrerer hjerterytmen kontinuerlig og sender data via et antennesystem til en overvåkningssentral.