HELSENORGE

Telemetriovervåkning

En telemetri er et bærbart trådløst apparat, på størrelse med en pocketbok. Den registrerer hjerterytmen kontinuerlig og sender data via et antennesystem til en overvåkningssentral. Det er aktuelt med telemetri når du er innlagt på sykehus med mistanke om hjerterytmeforstyrrelser, uavklarte besvimelser eller annen hjertesykdom.