HELSENORGE

Ultralyd - rutineundersøkelse ved graviditet

Alle gravide får tilbud om ultralydundersøkelse rundt uke 12 og 18 i svangerskapet. Undersøkelsen har først og fremst et medisinsk formål og er helt frivillig.