HELSENORGE

Urinkateter

Et kateter er en tynn dreneringsslange som legges inn i blæren via urinrøret. En liten vannballong som sitter på kateterets spiss holder kateteret på plass i blæren. Urin fra blæren føres via kateteret til en pose som festes på benet. Hensikten med kateteret er å tømme blæren fullstendig for urin.

Det er viktig at du følger råd for god hygiene og stell av kateteret, slik at bakterieveksten blir minst mulig, og at urinveiene ikke skades.