HELSENORGE

Utredning av mistenkt hyperparatyreoidisme

Vi undersøker deg som har forhøyet nivå av kalsium i blodet og samtidig forhøyet (eller høy normalverdi) av paratyreoideahormon, for å bekrefte eller avkrefte diagnosen primær hyperparatyreoidisme (PHPT). Undersøkelsene innebærer blodprøver og urinprøver. Ofte gjør vi også bentetthetsmåling og røntgen eller CT av urinveiene.