Utredning av mistenkt hyperparatyreoidisme

Undersøkelsene gjør vi for å bekrefte eller avkrefte diagnosen PHPT hos deg som har forhøyet nivå av kalsium i blodet og samtidig forhøyet (eller høy normalverdi) av paratyreoideahormon (PTH). Undersøkelsene innebærer blodprøver og urinprøver. Ofte gjør vi også bentetthetsmåling og røntgen eller CT av urinveiene.