Utredning av utviklingshemming/kognitiv svikt hos voksne

Utviklingshemming er en tilstand der utviklingen har stoppet opp eller gått saktere enn normalt når det gjelder intellektuelle ferdigheter og evne til selvstendighet i dagliglivet. Dette må ha skjedd før 18 år for kunne bli vurdert som en utviklingshemming.