Overlevelse etter behandling på sykehus for akutt betennelse

Vi studerte kort- og langtids overlevelse og dødsårsaker hos pasienter som vi behandlet for akutt betennelse gjennom 25 år (1988-2012). 

Totalt var 650 forskjellige pasienter innlagt i alt 851 ganger.

Median observasjonstid var 7 år (0,3 – 25 år). Det var 219 som døde og 431 som fremdeles var i live ved endt observasjonstid.

Etter første innleggelse var 100 dagers relativ overlevelse for ukomplisert betennelse 97 %, for komplisert betennelse med utvikling av byll i magen 79 %, ved puss i bukhinnen 84 % og ved avføringslekkasje ut i bukhinnen 44 %.

Hos de 609 pasientene som overlevde de første 100 dagene, var 5 års relativ overlevelse 96 % og 10 års overlevelse 91 %.

Dødsårsakene hos dem som døde innen 100 dager var: Infeksjon (18), hjerte-/karsykdommer (12), langtkommen kreft (5) og andre årsaker (6).

Hos dem som døde etter mer enn 100 dager var fordelingen av dødsårsaker som ellers i befolkningen, med unntak av KOLS som var dødsårsak hos 10 % mot hos 4.2 % i befolkningen ellers.


Originaltittel: Survival after acute colon diverticulitis treated in hospital.
Publisert i: International Journal of colorectal diseases 2014; 29:1361-7

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.