DAC - Godkjenning av forskningsprosjekt

Data Access Committee

Helseforskningsloven setter krav om forsvarlighet i forskning, og hver forskningsinstitusjon er pålagt å etablere rutiner for å sikre dette. Forskningsavdelingen har ansvar for å føre oversikt og kontroll med forskningen som foregår i Helse Nord-Trøndelag.

Foto: colourbox.com
Foto: colourbox.com

Forskningsavdelingen har overordnet ansvar for å føre kontroll med forskningen som foregår i Helse Nord-Trøndelag. Det innebærer at alle prosjekter skal ha intern godkjenning før oppstart.  Dette gjelder også prosjekter med eksterne prosjektledere, men som benytter data fra våre sykehus.

Krav om intern godkjenning gjelder alle typer prosjekter hvor det kan bli aktuelt å publisere resultatene i vitenskapelige tidsskrift.

Søknadsprosessen

Søknad om godkjenning sendes til DAC (Data Access Committee) som bedømmer prosjektet i henhold til krav om forsvarlighet i forskning (link lovverk: Lov om medisinsk og helsefaglig forskning 
Lov om behandling av personopplysninger  og foretakets egne retningslinjer/ strategier for forskning. 

For prosjektledere som er ansatt i HNT, skal intern godkjenning foreligge før det søkes andre godkjenningsmyndigheter som REK og personvernombudet (NSD).

Alle søknader sendes med e-post til postmottak@hnt.no

Søknadsskjema 
Søknadsskjema DAC (PDF)

Veileder til søknadsskjema DAC (PDF)

Bestillingsskjema av kliniske data fra Helse Nord-Trøndelag (PDF)

DAC-gruppen i Helse Nord-Trøndelag har til oppgave å vurdere og behandle søknader om godkjenning av forskningsprosjekt i vårt foretak. DAC-gruppen møtes hver tredje uke og søknader må være innsendt minst en uke i forkant. Alle dokumenter må være vedlagt søknaden før den behandles i DAC.

DAC-møter høsten 2018
Møtedato Søknadsfrist for innsending
2018

Onsdag 22. august

Tirsdag 14. august kl. 1200

Tirsdag 11. september

Mandag 3. september kl. 1200

Mandag 15. oktober

Fredag 5. oktober kl. 1200

Tirsdag 30. oktober

Mandag 22. oktober kl. 1200

Tirsdag 20. november

Mandag 12. november kl. 1200

Tirsdag 11. desember

Mandag 3. desember kl. 1200


Gruppen består av:

Saksbehandlere

Bodil Landstad - forskningssjef, forskningsansvarlig i HNT, ph.d./professor
Hege Selnes Haugdahl, forskningsrådgiver, ph.d.
Solfrid Romundstad – overlege, klinikk for medisin og rehabilitering
Kristine Hole - prosjektkoordinator, ph.d.

Administrativ personale

Bente R. Søreng – sekretær
Marlen Knutli – konsulent utlevering av data

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.