DAC - Godkjenning av forskningsprosjekt

Data Access Committee

Helseforskningsloven setter krav om forsvarlighet i forskning, og hver forskningsinstitusjon er pålagt å etablere rutiner for å sikre dette. Forskningsavdelingen har ansvar for å føre oversikt og kontroll med forskningen som foregår i Helse Nord-Trøndelag.

Foto: colourbox.com
Foto: colourbox.com

Forskningsavdelingen har overordnet ansvar for å føre kontroll med forskningen som foregår i Helse Nord-Trøndelag. Det innebærer at alle prosjekter skal ha intern godkjenning før oppstart.  Dette gjelder også prosjekter med eksterne prosjektledere, men som benytter data fra våre sykehus.

Krav om intern godkjenning gjelder alle typer prosjekter hvor det kan bli aktuelt å publisere resultatene i vitenskapelige tidsskrift.

Søknadsprosessen

Søknad om godkjenning sendes til DAC (Data Access Committee) som bedømmer prosjektet i henhold til krav om forsvarlighet i forskning (link lovverk: Lov om medisinsk og helsefaglig forskning 
Lov om behandling av personopplysninger  og foretakets egne retningslinjer/ strategier for forskning. 

Alle søknader sendes med e-post til postmottak@hnt.no

Søknadsskjema 
Søknadsskjema DAC (PDF)

Veileder til søknadsskjema DAC (PDF)

Bestillingsskjema av kliniske data fra Helse Nord-Trøndelag (PDF)

DAC-gruppen i Helse Nord-Trøndelag har til oppgave å vurdere og behandle søknader om godkjenning av forskningsprosjekt i vårt foretak. DAC-gruppen møtes hver tredje uke og søknader må være innsendt minst en uke i forkant. Alle dokumenter må være vedlagt søknaden før den behandles i DAC.

Planlagte DAC-møter 2020
Møtedato
Søknadsfrist

Tirsdag 14. januar
Mandag 6. januar kl. 1200

Tirsdag 4. februar

Mandag 27. januar kl. 1200

Tirsdag 25. februar

Mandag 17. februar kl. 1200

Fredag 20. mars

Torsdag 12. mars kl. 1200

Tirsdag 21. april

Mandag 13. april kl. 1200
Mandag 11. mai
Torsdag 30. april kl. 1200

Tirsdag 2. juni

Mandag 25. mai kl. 1200
Tirsdag 16. juni
Mandag 8. juni kl. 1200
Siste møte før sommerferieGruppen består av:

Saksbehandlere

Bodil Landstad - forskningssjef, forskningsansvarlig i HNT, ph.d./professor
Hege Selnes Haugdahl, forskningsrådgiver, ph.d.
Solfrid Romundstad – overlege, klinikk for medisin og rehabilitering
Kristine Hole - prosjektkoordinator, ph.d.

Administrativt personale

Bente R. Søreng – saksbehandler
Marlen Knutli – konsulent utlevering av data

Fant du det du lette etter?