Data Access Committee

DAC - Godkjenning av forskningsprosjekt

Alle forskningsprosjekt som skal gjennomføres i HNT må være godkjent av Data Access Committee (DAC) før oppstart. DAC vurderer også interne kvalitetsforbedringsprosjekt, etablering av registre og innovasjonsprosjekt i HNT. Prosjektleder er ansvarlig for at søknad sendes til DAC. 

Foto: colourbox.com
Foto: colourbox.com
Forskningsavdelingen har ansvar for å føre oversikt og kontroll med forskningen som foregår i Helse Nord-Trøndelag, og har opprettet Data Access Committee (DAC) for dette formålet. DAC vurderer prosjekter i henhold til personvernforordningen, relevant særlovgivning og HNTs egne retningslinjer/strategier for forskning. Dette innebærer at all forskning som gjennomføres i HNT må være godkjent av DAC før oppstart. Søknader fra eksterne prosjektledere som ønsker å benytte opplysninger fra HNT, eller rekruttere deltakere fra HNT skal også behandles i DAC. 
Dersom du lurer på om det er nødvendig å søke DAC før du setter i gang med et prosjekt,  ta kontakt med forskningsavdelingen på e-post til forskningsavdelingen@hnt.no.  


Søknadsprosessen

Søknad om godkjenning sendes til DAC som vurderer prosjektet i henhold til gjeldende lovverk og foretakets egne retningslinjer/strategier for forskning. 

For at søknaden skal behandles må søknadsskjema til DAC fylles ut, og alle relevante vedlegg må legges ved søknadsskjema.

Alle søknader med vedlegg sendes med e-post til postmottak@hnt.no med kopi til forskningsavdelingen@hnt.no.

Søknadsskjema 
Søknadsskjema DAC (PDF)

Veileder til søknadsskjema DAC (PDF)

Bestillingsskjema av kliniske data fra Helse Nord-Trøndelag (PDF)

Søknader som er mottatt innen oppgitt søknadsfrist vil bli behandlet på førstkommende DAC-møte. Svar vil normalt foreligge 1-2 uker etter DAC-møte. 


Planlagte DAC-møter 2020/2021
Møtedato
Søknadsfrist

2021
Torsdag 14. januar

Onsdag 6. januar kl. 1200

Tirsdag 2. februar

Mandag 25. januar kl. 1200

Torsdag 18. februar

Onsdag 10. februar kl.1200

Torsdag 18. mars

Onsdag 10. mars kl.1200
​Onsdag 14. april​Tirsdag 6. april kl.1200
​Tirsdag 4. mai​Mandag 26. april kl. 1200
​Torsdag 27. maiOnsdag 19. mai kl. 1200​
​Tirsdag 22. juni​Mandag 14. juni kl. 1200
​Tirsdag 24. august​Mandag 16. august kl. 1200
Onsdag 22. september
​Mandag 13. september 12.00
Onsdag 13. oktober
​Mandag 4. oktober 12.00
​Tirsdag 2. november
​Mandag 25. oktober 12.00
​Torsdag 25. november​
​Tirsdag 16. november 12.00
​Torsdag 16. desember
​Tirsdag 7. desember 12.00
2022
​​Torsdag 13. januar


​Tirsdag 4. januar 12.00​


Gruppen består av:

Saksbehandlere

Kjersti Grønning, forskningssjef, ph.d.
Hege Selnes Haugdahl, forskningsrådgiver, ph.d.
Solfrid Romundstad – overlege, klinikk for medisin og rehabilitering, ph.d.
Melliane Muteba Olsen, ​forskningskonsulent
Siren Nymo, klinisk ernæringsfysiolog, klinikk for k​irurgi, ph.d. 

Administrativt personale

Bente R. Søreng – saksbehandler
Melliane Muteba Olsen, ​forskningskonsulent​

Fant du det du lette etter?