DAC - Godkjenning av forskningsprosjekt

Data Access Committee

Helseforskningsloven setter krav om forsvarlighet i forskning, og hver forskningsinstitusjon er pålagt å etablere rutiner for å sikre dette. Forskningsavdelingen har ansvar for å føre oversikt og kontroll med forskningen som foregår i Helse Nord-Trøndelag.

Foto: colourbox.com
Foto: colourbox.com

Forskningsavdelingen har overordnet ansvar for å føre kontroll med forskningen som foregår i Helse Nord-Trøndelag. Det innebærer at alle prosjekter skal ha intern godkjenning før oppstart.  Dette gjelder også prosjekter med eksterne prosjektledere, men som benytter data fra våre sykehus.

Krav om intern godkjenning gjelder alle typer prosjekter hvor det kan bli aktuelt å publisere resultatene i vitenskapelige tidsskrift.

Søknadsprosessen

Søknad om godkjenning sendes til DAC (Data Access Committee) som bedømmer prosjektet i henhold til krav om forsvarlighet i forskning (link lovverk: Lov om medisinsk og helsefaglig forskning 
Lov om behandling av personopplysninger  og foretakets egne retningslinjer/ strategier for forskning. 

For prosjektledere som er ansatt i HNT, skal intern godkjenning foreligge før det søkes andre godkjenningsmyndigheter som REK og personvernombudet (NSD).

Alle søknader sendes med e-post til postmottak@hnt.no

Søknadsskjema 
Søknadsskjema DAC (PDF)

Veileder til søknadsskjema DAC (PDF)

Bestillingsskjema av kliniske data fra Helse Nord-Trøndelag (PDF)

DAC-gruppen i Helse Nord-Trøndelag har til oppgave å vurdere og behandle søknader om godkjenning av forskningsprosjekt i vårt foretak. DAC-gruppen møtes hver tredje uke og søknader må være innsendt minst en uke i forkant. Alle dokumenter må være vedlagt søknaden før den behandles i DAC.

Planlagte DAC-møter 2019
Møtedato Søknadsfrist
Våren 2019

Tirsdag 15. januar

Mandag 7. januar kl. 1200

Tirsdag 12. februar

Mandag 4. februar kl. 1200

Tirsdag 5. mars

Mandag 25. februar kl. 1200

Tirsdag 26. mars

Mandag 18. mars kl. 1200

Tirsdag 30. april

Mandag 22. april kl. 1200

Tirsdag 21. mai

Mandag 13. mai kl. 1200

Tirsdag 18. juni

​Mandag 10. juni kl. 1200

​Tirsdag 20. august​Mandag 12. august kl. 1200


Gruppen består av:

Saksbehandlere

Bodil Landstad - forskningssjef, forskningsansvarlig i HNT, ph.d./professor
Hege Selnes Haugdahl, forskningsrådgiver, ph.d.
Solfrid Romundstad – overlege, klinikk for medisin og rehabilitering
Kristine Hole - prosjektkoordinator, ph.d.

Administrativt personale

Bente R. Søreng – saksbehandler
Marlen Knutli – konsulent utlevering av data

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.