DAC - Godkjenning av forskningsprosjekt

Data Access Committee

Helseforskningsloven setter krav om forsvarlighet i forskning, og hver forskningsinstitusjon er pålagt å etablere rutiner for å sikre dette. Forskningsavdelingen har ansvar for å føre oversikt og kontroll med forskningen som foregår i Helse Nord-Trøndelag.

Foto: colourbox.com
Foto: colourbox.com

Forskningsavdelingen har overordnet ansvar for å føre kontroll med forskningen som foregår i Helse Nord-Trøndelag. Det innebærer at alle prosjekter skal ha intern godkjenning før oppstart.  Dette gjelder også prosjekter med eksterne prosjektledere, men som benytter data fra våre sykehus.

Krav om intern godkjenning gjelder alle typer prosjekter hvor det kan bli aktuelt å publisere resultatene i vitenskapelige tidsskrift.

Søknadsprosessen

Søknad om godkjenning sendes til DAC (Data Access Committee) som bedømmer prosjektet i henhold til krav om forsvarlighet i forskning (link lovverk: Lov om medisinsk og helsefaglig forskning 
Lov om behandling av personopplysninger  og foretakets egne retningslinjer/ strategier for forskning (link strategiplan). DAC møter hver tredje uke og søknader må være innsendt minst en uke i forkant. Alle dokumenter må være vedlagt søknaden før den behandles i DAC.

For prosjektledere som er ansatt i HNT, skal intern godkjenning foreligge før det søkes andre godkjenningsmyndigheter som REK og personvernombudet (NSD).

Alle søknader sendes med e-post til postmottak@hnt.no

Søknadsskjema 
Søknadsskjema DAC PDF

DAC gruppen i Helse Nord-Trøndelag har til oppgave å vurdere og behandle søknader om godkjenning av forskningsprosjekt i vårt foretak. Vi har møter hver 3.-4. uke og søknader må sendes inn senest en uke i forkant av berammet møtedato.

Møtedato Søknadsfrist for innsending
2017
15. august8. august
5. september29. august
26. september19. september
17. okotober10. oktober
7. november31. oktober
28. november21. november
​19. desember12. desember


 Gruppen består av:

Saksbehandlere

Bodil Landstad - forskningssjef, forskningsansvarlig i HNT, PhD/professor
Grete H. Bratberg – forskningsrådgiver, Dr.philos
Tom Harald Edna – overlege kirurgisk klinikk, professor
Linn Benjaminsen Hølvold – bibliotekar, PhD
Kristine Hole - konsulent register, PhD

Administrativ personale

Bente R. Søreng – sekretær
Marlen Knutli – konsulent utlevering av data