HELSENORGE
Data Access Committee

DAC - Godkjenning av forskningsprosjekt

Alle forskningsprosjekt som skal gjennomføres i HNT må være godkjent av Data Access Committee (DAC) før oppstart. DAC vurderer også interne kvalitetsforbedringsprosjekt, etablering av registre og innovasjonsprosjekt i HNT. Prosjektleder er ansvarlig for at søknad sendes til DAC. 

Foto: colourbox.com
Foto: colourbox.com
Forskningsavdelingen har ansvar for å føre oversikt og kontroll med forskningen som foregår i Helse Nord-Trøndelag, og har opprettet Data Access Committee (DAC) for dette formålet. DAC vurderer prosjekter i henhold til personvernforordningen, relevant særlovgivning og HNTs egne retningslinjer/strategier for forskning. Dette innebærer at all forskning som gjennomføres i HNT må være godkjent av DAC før oppstart. Søknader fra eksterne prosjektledere som ønsker å benytte opplysninger fra HNT, eller rekruttere deltakere fra HNT skal også behandles i DAC. 
Dersom du lurer på om det er nødvendig å søke DAC før du setter i gang med et prosjekt,  ta kontakt med forskningsavdelingen på e-post til forskningsavdelingen@hnt.no.  


Søknadsprosessen

Søknad om godkjenning sendes til DAC som vurderer prosjektet i henhold til gjeldende lovverk og foretakets egne retningslinjer/strategier for forskning. 

For at søknaden skal behandles må søknadsskjema til DAC fylles ut, og alle relevante vedlegg må legges ved søknadsskjema.

Alle søknader med vedlegg sendes med e-post til postmottak@hnt.no med kopi til forskningsavdelingen@hnt.no.

Søknadsskjema 
Søknadsskjema DAC (PDF)

Veileder til søknadsskjema DAC (PDF)

Bestillingsskjema av kliniske data fra Helse Nord-Trøndelag (PDF)​​​​Bestillingsskjema av sikkert filområde for Forskningsprosjekt og kvalitetsregistre (pdf)


Søknader som er mottatt innen oppgitt søknadsfrist vil bli behandlet på førstkommende DAC-møte. Svar vil normalt foreligge 1-2 uker etter DAC-møte. 
Planlagte DAC-møter i 2023
​​​Møtedato
​Søknadsfrist

Mandag 16. januar
Torsdag 5. januar kl. 1200
Mandag 6. februar
Torsdag 26. januar kl.1200
Mandag 27. februar
Torsdag 16. februar kl.1200
​Mandag 20. mars
Torsdag 9. mars kl.1200
​Mandag 17. april
​Torsdag 6​. april kl. 1200
​Mandag 8. mai​
​Torsdag 27. april kl. 1200
​Mandaag 22. mai
Torsdag 11. mai​ kl. 1200
​Mandag 12. jun
​Torsdag 1. juni kl. 1200Saksbehandlere

Kjersti Grønning, forskningssjef, ph.d.
Hege Selnes Haugdahl, forskningsrådgiver, ph.d.
Solfrid Romundstad – overlege, klinikk for medisin og rehabilitering, ph.d.
Siren Nymo, forskningsrådgiver,  ph.d. 
Ingrid Kathrin​ Hals, forskningsrådgiver, ph.d.
Lennart Johansson, personvernrådg
iver for forskning
Siv Helen Moen, forskningsrådgiver, ph.d.
Marlen Knutli, forskningskonsulent​​

Administrativt personale

Bente R. Søreng – saksbehandler
Melliane Muteba Olsen, ​forskningskonsulent​
Marlen Knutli, forskningskonsulent​

Fant du det du lette etter?