HELSENORGE
Data Access Committee

DAC - Godkjenning av forskningsprosjekt

Alle forskningsprosjekt som skal gjennomføres i HNT må være godkjent av Data Access Committee (DAC) før oppstart. DAC vurderer også interne kvalitetsforbedringsprosjekt, etablering av registre og innovasjonsprosjekt i HNT. Prosjektleder er ansvarlig for at søknad sendes til DAC. 

Foto: colourbox.com
Foto: colourbox.com
Forskningsavdelingen har ansvar for å føre oversikt og kontroll med forskningen som foregår i Helse Nord-Trøndelag, og har opprettet Data Access Committee (DAC) for dette formålet. DAC vurderer prosjekter i henhold til personvernforordningen, relevant særlovgivning og HNTs egne retningslinjer/strategier for forskning. Dette innebærer at all forskning som gjennomføres i HNT må være godkjent av DAC før oppstart. Søknader fra eksterne prosjektledere som ønsker å benytte opplysninger fra HNT, eller rekruttere deltakere fra HNT skal også behandles i DAC. 
Dersom du lurer på om det er nødvendig å søke DAC før du setter i gang med et prosjekt,  ta kontakt med forskningsavdelingen på e-post til forskningsavdelingen@hnt.no.  


Søknadsprosessen

Søknad om godkjenning sendes til DAC som vurderer prosjektet i henhold til gjeldende lovverk og foretakets egne retningslinjer/strategier for forskning. 

For at søknaden skal behandles må søknadsskjema til DAC fylles ut, og alle relevante vedlegg må legges ved søknadsskjema.

Alle søknader med vedlegg sendes med e-post til postmottak@hnt.no med kopi til forskningsavdelingen@hnt.no.

Søknadsskjema 
Søknadsskjema DAC (PDF)

Veileder til søknadsskjema DAC (PDF)

Bestillingsskjema av kliniske data fra Helse Nord-Trøndelag (PDF)​Bestillingsskjema av sikkert filområde for Forskningsprosjekt og kvalitetsregistre (pdf)


Søknader som er mottatt innen oppgitt søknadsfrist vil bli behandlet på førstkommende DAC-møte. Svar vil normalt foreligge 1-2 uker etter DAC-møte. Planlagte DAC-møter 2022


​​​Møtedato
​Søknadsfrist

Torsdag 13. januar

Onsdag 6. januar kl. 1200

Mandag 31. januar

Fredag 22. januar kl. 1200

Mandag 21. februar

Fredag 11. februar kl.1200

Mandag 21. mars

Fredag 11. mars kl.1200
​Mandag 11. aprilFredag 1. april kl.1200
​Mandag 2. mai
​Fredag 22. april kl. 1200
​Mandag 23. mai
Fredag 13. mai kl. 1200​
​Mandag 13. juni
​Fredag 3. juni kl. 1200
​Mandag 4. juli
​Fredag 24. juni kl. 1200


Gruppen består av:

Saksbehandlere

Kjersti Grønning, forskningssjef, ph.d.
Hege Selnes Haugdahl, forskningsrådgiver, ph.d.
Solfrid Romundstad – overlege, klinikk for medisin og rehabilitering, ph.d.
Siren Nymo, forskningsrådgiver,  ph.d. 
Ingrid Kathrin​ Hals, forskningsrådgiver, ph.d.
Lennart Johansson, personvernrådgiver for forskning

Administrativt personale

Bente R. Søreng – saksbehandler
Melliane Muteba Olsen, ​forskningskonsulent​

Fant du det du lette etter?