Forskere i HNT

Helse Nord-Trøndelag har betydelig forskningskompetanse, og legger vekt på å skape god pasientbehandling og spennende arbeidsmiljø gjennom å tilrettelegge for forskning. Her finner du en oversikt over ansatte med PhD og stipendiater/PhD-studenter.

Foto: colourbox.com
Foto: colourbox.com

PhD

Klinikk for kvinne, barn og familie

Overlege dr. med. Jan Egil Wold, Universitetet i Oslo 1981

Psykologspesialist PhD Tormod Rimehaug, NTNU 2012

Gynekolog PhD Tina Eilertsen, NTNU 2013

Overlege PhD Arve Strandheim, NTNU 2013

Gynekolog PhD Julie Horn, NTNU 2014

Psykologspesialist Jo Magne Ingul, NTNU 2014

Med. lic. PhD Urban Waldenström

Overlege PhD Malin E. Dögl, 2017

Klinikk for medisin og rehabilitering

Overlege PhD Solfrid Romundstad, NTNU 2003

Spesialsykepleier Phd Liv Heidi Skotnes, Mittuniversitetet Östersund 2012

Overlege PhD Anders Svare, NTNU 2014

Overlege PhD Eivind Ness-Jensen, NTNU 2014

Overlege PhD Håvard Dalen, NTNU 2015

Fagutviklingssykepleier PhD Lise Tuset Gustad NTNU 2015

LIS-lege PhD Garrett Newton-Andersen, NTNU 2015

Overlege PhD Ignacio Catalan Serra, Universidad de Valencia, Spain 2016

Overlege PhD Arne Mehl, NTNU 2017

Klinikk for medisinsk service

LIS-lege PhD Kent Gøran Moen, NTNU 2014

Klinikk for kirurgi

Overlege dr. med Tom Harald Edna, Universitetet i Trondheim 1988

Overlege MD PhD, Anita Blixt Wojciechowski, Universitetet i Lund 2004

Overlege PhD Wojciech Pastuszewski, med. University of Wroclaw 2007

Overlege PhD Oluf Dimitri Røe, NTNU 2008

Lege PhD Eivor A. Laugsand, NTNU 2011

Overlege Athanasios Xanthoulis, Universitetet i Aten, 2012

Klinisk ernæringsfysiolog PhD, Marit Kolberg, UiO 2015

Konstituert overlege PhD, Aras Jamal Talabani, NTNU 2017

Klinikk for psykisk helsevern og rus

Overlege PhD Steinar Krokstad, NTNU 2003

Overlege PhD Eystein Stordal, NTNU 2005

Psykolog dr. philos Ole Bosnes, NTNU 2008

Overlege dr. philos Sigrid Bjørnelv, NTNU 2008

Overlege PhD Sara Germans, Tilburg University 2011

Rådgiver PhD Bjørn Gjervan, NTNU 2013

Psykolog/faglig rådgiver PhD Jonas Vaag, NTNU 2015

Psykologspesialist PhD Siri Weider, NTNU 2015

Fysioterapeut PhD Marit Danielsen, NTNU 2016    

Senter for virksomhetsstøtte og utvikling

Forskningssjef dr. med. Bodil J. Landstad, Karolinska Institutet, Stockholm 2001

Bibliotekar PhD Linn Benjaminsen Hølvold, Universitetet i Tromsø 2013

Konsulent PhD Kristine Hole, Universitetet i Bergen 2013

Forskningsrådgiver PhD Hege Selnes Haugdahl. Norges Arktiske Universitet, Tromsø 2016


PhD-studenter

Klinikk for kvinne, barn og familie

Spesialist i klinisk psykologi Åse Bjørseth: Effekt av Parent Child Interaction Theraphy (PCIT) i behandlingen av adferdsvansker hos små barn.

Barnelege Ellen Dalen Arnstad: Sleep quality, fatigue and pain in Juvenile Idiopatic Arthritis – a Nordic prospective longitudinal study

Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi/Cand. San. Gunfrid Vinje Størvold: Barn med cerebral parese og utvikling av grovmotorisk funksjon: Kjennetegn ved barn og tiltak som er assosiert med god grovmotorisk utvikling.

Klinikk for kirurgi

Avdelingsoverlege Arne Talseth: Fjerning av galleblære - risikofaktorer for operasjon og hvordan påvirker operasjon senere helse og livskvalitet?

Ernæringsfysiolog Siren Nymo: Kompensatoriske mekanismer aktivert ved vektreduksjon: Praktiske konsekvenser for vektoppgang, og identifikasjon av tidslinjen for når dette inntrer i forhold til kjønn og alder. 

Klinikk for medisin og rehabilitering

Avdelingsoverlege Carl Platou: Diabetes mellitus, epidemiologi og komplikasjoner.

LIS-lege Julie Paulsen: Risikofaktorer og prognostiske faktorer ved blodbaneinfeksjoner.

Lege Kristin Hestmann Vinjerui: "Sosioøkonomisk ulikhet i bruk av spesialisthelsetjenester". NTNU.

Klinikk for psykisk helsevern og rus

LIS-lege  Farzaneh Saeedzadeh Sardahaee: Genetiske aspekter ved spiseforstyrrelser. Ung Hunt. NTNU.

Spesialergoterapeut Trine Tetlie Eik-Nes: Mothers and eating disorders. Obstetric complications and course of recovery. Institutt for Nevromedisin, DMF, NTNU.

LIS-lege Katrine Kveli Fjukstad: Innvirkning av psykofarmakologisk behandling på kardiovaskulære risikofaktorer hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse. NTNU.

LIS-lege Marte Kvello: UngDemens i Trøndelag. NTNU.

Spesialist i klinisk nevropsykologi Ingunn Bosnes: Successful aging. A prospective study based on the Nord-Trøndelag Health Survey (HUNT).  

Spesialsykepleier Hege Rasmussen: Tidlige tegn og risikofaktorer for Frontotemporal demens. NTNU.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.