Forskere i HNT

Helse Nord-Trøndelag har betydelig forskningskompetanse, og legger vekt på å skape god pasientbehandling og spennende arbeidsmiljø gjennom å tilrettelegge for forskning. Her finner du en oversikt over ansatte med PhD og stipendiater/PhD-studenter.

Foto: colourbox.com
Foto: colourbox.com

Ph.d.

Klinikk for kvinne, barn og familie

Overlege dr. med. Jan Egil Wold, Universitetet i Oslo 1981

Psykologspesialist PhD Tormod Rimehaug, NTNU 2012

Gynekolog PhD Tina Eilertsen
Polycystisk ovariesyndrom, forstyrret glukosemetabolisme og søvnighet hos kvinner som har opplevd for tidlig fødsel», NTNU 2013

Overlege PhD Arve Strandheim
"Substance use and health problems in adollescents. The Young-HUNT study", NTNU 2013

Gynekolog PhD Julie Horn
"Risk factors for breast cancer subtypes and breast cancer in old age. Prospective studies in Norwegian women", NTNU 2014

Psykologspesialist Jo Magne Ingul
“Anxiety and Social Phobia in Norwegian Adolescents: Studies of risk factors, school absenteeism and treatment effects”, NTNU 2014

Med. lic. PhD Urban Waldenström

Overlege PhD Malin E. Dögl
Induction of labor, NTNU 2017

Klinikk for medisin og rehabilitering

Overlege PhD Solfrid Romundstad, NTNU 2003

Overlege PhD Håvard Dalen
"Normal values and associations with cardiac risk factors in a population free from cardiovascular disease, hypertension and diabetes: the HUNT 3 Study", NTNU 2010~

Spesialsykepleier Phd Liv Heidi Skotnes
"Forstyrrelser i de nedre urinveier hos gamle på sykehjem",  Mittuniversitetet Östersund 2012

Overlege PhD Anders Svare
"Studier på hvordan thyreoideafunksjonen påvirker skjelett og kroppsmasse", NTNU 2014

Overlege PhD Eivind Ness-Jensen
"Epideminologi ved gastroøsofageal refluks", NTNU 2014

Fagutviklingssykepleier PhD Lise Tuset Gustad
“Associations of depression and anxiety symptoms with cardiac function and cardiovascular disease in the general population”, NTNU 2015

LIS-lege PhD Garrett Newton-Andersen
” Point-of-care pocket-size ultrasonography – bringing the diagnosis back to the bedside”, NTNU 2015

Overlege PhD Ignacio Catalan Serra
“Study of the role of gammadelta T lymphocytes in Crohn's disease”, University of Valencia 1998

Overlege PhD Arne Mehl
"Bloodstream infection at Levanger Hospital, Mid-Norway, 2002 – 2013
  Incidence, mortality, antimicrobial resistance, antibiotic treatment, and impact of
  statin prophylaxis”, NTNU 2017

Overlege PhD Hanne Sorger
"Development of navigated ultrasound bronchoscopy", NTNU 2018

Klinikk for medisinsk service

LIS-lege PhD Kent Gøran Moen
"Traumatic Axonal Injury in Traumatic Brain Injury: Conventional and advanced MRI from early to chronic phase and relation to outcome", NTNU 2014

Klinikk for kirurgi

Overlege dr. med Tom Harald Edna, Universitetet i Trondheim 1988

Overlege MD PhD, Anita Blixt Wojciechowski, Universitetet i Lund 2004

Overlege PhD Wojciech Pastuszewski, med. University of Wroclaw 2007

Overlege PhD Oluf Dimitri Røe
"Malignant mesothelioma: virus, biomarkers and genes. A translational approach.", NTNU 2008

Lege PhD Eivor A. Laugsand
"Symptoms in patients receiving opioids – for cancer pain – clinical and pharmacogenetic aspects", NTNU 2011

Overlege Athanasios Xanthoulis, Universitetet i Aten, 2012

LiS-lege ToveLandström
"Histopathology and proliferation in diffuse astrocytomas WHO grade II", NTNU 2014

Klinisk ernæringsfysiolog PhD, Marit Kolberg
"Effect of dietary plants on NF-kB in inflammation and prostate cancer. A food synergy and food-based approach", UiO 2015

Konstituert overlege PhD, Aras Jamal Talabani
"Patients with acute colonic diverticulitis admitted to hospital”, NTNU 2017

Klinikk for psykisk helsevern og rus

Overlege PhD Steinar Krokstad, NTNU 2003

Overlege PhD Eystein Stordal, NTNU 2005

Psykolog dr. philos Ole Bosnes, NTNU 2008

Overlege dr. philos Sigrid Bjørnelv
"Eating- and weight problems in adolescents. The Young-HUNT Study.", NTNU 2008

Overlege PhD Sara Germans, Tilburg University 2011

Rådgiver PhD Bjørn Gjervan
"Symptomatic distress, functional impairment and occupational outcome in adult ADHD", NTNU 2013

Psykolog/faglig rådgiver PhD Jonas Vaag
”Sleep, mental health and use of mental health services among Norwegian musicians”, NTNU 2015

Psykologspesialist PhD Siri Weider
“The impact of starvation and malnutrition on brain structure and function?”, NTNU 2015

Fysioterapeut PhD Marit Danielsen
Overview of the short- and long-term efficacy of psychological treatment of obesity among children and adolescents, NTNU 2016    

Senter for virksomhetsstøtte og utvikling

Forskningssjef dr. med. Bodil J. Landstad, Karolinska Institutet, Stockholm 2001

Konsulent PhD Kristine Hole
"The N-terminal acetyltransferases NatD, NatE and NatF: Evolutionary conservation and divergence of NATs and their substrate specificities”, Universitetet i Bergen 2013

Forskningsrådgiver PhD Hege Selnes Haugdahl
Mechanical ventilation and weaning: Roles and competencies of intensive care nurses and patients' experiences of breathing”, Norges Arktiske Universitet, Tromsø 2016


Ph.d.-studenter

Klinikk for kvinne, barn og familie

Spesialist i klinisk psykologi Åse Bjørseth: Effekt av Parent Child Interaction Theraphy (PCIT) i behandlingen av adferdsvansker hos små barn.

Barnelege Ellen Dalen Arnstad: Sleep quality, fatigue and pain in Juvenile Idiopatic Arthritis – a Nordic prospective longitudinal study

Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi/Cand. San. Gunfrid Vinje Størvold: Barn med cerebral parese og utvikling av grovmotorisk funksjon: Kjennetegn ved barn og tiltak som er assosiert med god grovmotorisk utvikling.

Klinikk for kirurgi

Avdelingsoverlege Arne Talseth: Fjerning av galleblære - risikofaktorer for operasjon og hvordan påvirker operasjon senere helse og livskvalitet?

Ernæringsfysiolog Siren Nymo: Kompensatoriske mekanismer aktivert ved vektreduksjon: Praktiske konsekvenser for vektoppgang, og identifikasjon av tidslinjen for når dette inntrer i forhold til kjønn og alder. 

Klinikk for medisin og rehabilitering

Avdelingsoverlege Carl Platou: Diabetes mellitus, epidemiologi og komplikasjoner.

LIS-lege Julie Paulsen: Risikofaktorer og prognostiske faktorer ved blodbaneinfeksjoner.

Lege Kristin Hestmann Vinjerui: Sosioøkonomisk ulikhet i bruk av spesialisthelsetjenester, NTNU.

Klinikk for psykisk helsevern og rus

LIS-lege  Farzaneh Saeedzadeh Sardahaee: Genetiske aspekter ved spiseforstyrrelser. Ung Hunt. NTNU.

Spesialergoterapeut Trine Tetlie Eik-Nes: Mothers and eating disorders. Obstetric complications and course of recovery. Institutt for Nevromedisin, DMF, NTNU.

LIS-lege Katrine Kveli Fjukstad: Innvirkning av psykofarmakologisk behandling på kardiovaskulære risikofaktorer hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse. NTNU.

LIS-lege Marte Kvello: UngDemens i Trøndelag. NTNU.

Spesialist i klinisk nevropsykologi Ingunn Bosnes: Successful aging. A prospective study based on the Nord-Trøndelag Health Survey (HUNT).  

Spesialsykepleier Hege Rasmussen: Tidlige tegn og risikofaktorer for Frontotemporal demens, NTNU.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.