Forskere i HNT

Helse Nord-Trøndelag har betydelig forskningskompetanse, og legger vekt på å skape god pasientbehandling og spennende arbeidsmiljø gjennom å tilrettelegge for forskning. Her finner du en oversikt over ansatte med PhD og stipendiater/PhD-studenter.

Foto: colourbox.com
Foto: colourbox.com

Ph.d.


Bjørnelv, Sigrid

Overlege. Spesialist i Gastroenetrologi Ignacio Catalan Serra

Akademisk tittel
Ph.d.

Yrkestittel
Førsteammanuensis NTNU. DMF, IPH), Overlege

Avdeling
Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF) Klinikk for psykisk helse og rus

Disputerte
NTNU.  DMF, ISM, 2009

Tittel på avhandling
Vekt- og spiseforstyrrelser hos ungdom i Nord Trøndelag.

Forskningsområde
Spiseforstyrrelser.  En forløpsstudie som ser på ulike faktorer i forhold til pasientforløp, både ved anorexia nervosa, bulimia nervosa og overspisningslidelser.  Ulike somatiske forhold og også svangerskapskomplikasjoner er et av delområdene, det samme er fysisk aktivitet.  Vi ser på pasienters erfaring med tvungen behandling, traumeerfaring hos pasienter, interpersonlig fungering og ulike komorbide tilstanders betydning for pasientforløp.

CV ved universitet
www.ntnu.no/ansatte/sigrid.bjornelv

Avhandling


Bosnes, Ole

Psykologspesialist Ole Bosnes

Akademisk tittel
Dr. philos.

Yrkestittel
Psykologspesialist

Avdeling
Klinikk for psykisk helse

Disputerte
NTNU, 2008

Tittel på avhandling
Klinisk utprøving av norske versjoner av noen sentrale tester på kognitiv funksjon.

Forskningsområde
Kvalitetsvurdering av instrumenter som benyttes for å kartlegge subjektiv og objektiv hukommelse.

CV ved universitet

Avhandling


Catalan, Ignacio Serra

Overlege. Spesialist i Gastroenetrologi Ignacio Catalan Serra

Akademisk tittel
Ph.d. MD

Yrkestittel
Overlege. Spesialist i Gastroenetrologi

Avdeling
Indremedisin, gastroseksjon, Medisinsk avdeling

Disputerte
Universidad de Valencia, Spania, 2016

Tittel på avhandling
"Study of the role of gamamdelta T cells in Crohn's disease".

Forskningsområde
Kronisk inflammatorisk tarmsykdom (IBD) er en betennelsesaktig tilstand av ukjent årsak. IBD er relativt vanlig i Norge og er karakterisert ved inflammasjon i tarmen med residiverende episoder av magesmerter, diare og rektalblødning.
Immunforsvaret mot tarmbakterier spiller en sentral rolle i sykdomsutvikling. Vår gruppe har fokusert i rollen av spesielle type lymfocytter (gammadelta T celler) i inflammatorisk tarmsykdom. Disse cellene har meget viktige oppgaver, som å forsvare oss mot infeksjoner i tarmen og å kontrollere immunforsvarets respons.
Våre tidligere publikasjoner viser at gammadelta T celler kan være viktig når det gjelder årsaken til IBD. Spesielt viktig er det ny funn som viser at det finnes en spesielt type av disse cellene som beskytter pasientene mot tarmbetennelse og at pasienten med aktiv sykdom har mindre tall av dem i tykktarmslimhinnen, som tyder på at de kan bli et mulig nytt terapeutisk mål i IBD i fremtida.
I tillegg jobber vi for å karakterisere de oportunistiske infeksjoner som rammer i IBD pasienter og for å studere IBD pasientens mikrobiota (med spesielt fokus på fungi som kolonisere tarmen), som vi tror spiller en viktig rolle i sykdommens forløp.

CV ved universitet
https://www.ntnu.edu/employees/ignacio.catalan

Avhandling
https://www.researchgate.net/profile/Ignacio_Catalan-Serra


Dalen, Håvard

Spesialist i psykomotorisk fysioterapi

Overlege ph.d. Håvard Dalen

Akademisk tittel
Ph.d.

Yrkestittel
Førsteamanuensis, overlege

Avdeling
Medisinsk avdeling

Disputerte
NTNU, 2010

Tittel på avhandling
Echocardiographic indices of cardiac function.

Forskningsområde
Forsker på nye metoder for ultralyddiagnostikk, diagnostikk og behandling av hjertesykdommer med fokus både på ultralyddiagnostikk, trening, men også den store helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT).

CV ved universitet
CV

Avhandling

http://hdl.handle.net/11250/2390660

Intervju NRK
2014 03 17, Lommeultralyd og diagnose av hjerteproblemer (MP3)


Danielsen, Marit

Spesialist i psykomotorisk fysioterapi

Akademisk tittel
Ph.d.

Yrkestittel
Spesialist i psykomotorisk fysioterapi

Avdeling
Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser

Disputerte
NTNU, 2016

Tittel på avhandling
Disturbed body image and compulsive exercise in female eating disorder patients.

Forskningsområde
Kroppsbildeforstyrrelse og tvangspreget trening er kjente symptomområder for pasienter med spiseforstyrrelse. Både i mitt kliniske arbeid som fysioterapeut og som forsker er det sentrale områder for å utvikle kunnskap og erfaring videre. Det er faglig enighet om at begge områdene er sammensatte og av betydning for utvikling og opprettholdelse av spiseforstyrrelsen.

De konkrete forskningsprosjektene har vært knyttet til utvikling og validering av et selvrapportskjema, Exercise and Eating Disorder (EED). Skjemaet er et klinisk verktøy. Det er utviklet for å gi god informasjon om forskjellige dimensjoner ved tvangspreget trening hos pasienter med spiseforstyrrelser, og  kan brukes i kartlegging og evaluering av behandling.

Videre har og er oppmerksomheten rettet mot forløpsforskning. Det er behov for mer kunnskap om betydningen av kroppsbileforstyrrelse og tvangspreget trening, og andre faktorer for behandlingsresultat.

CV ved universitet
CV

Avhandling

http://hdl.handle.net/11250/2390660

Intervu NRK
2014 07 28, Kompulsiv trening blant ungdom (MP3)

2019 01 07, Spiseforstyrrelser og trening (MP3)de Vries, Arild Wiebe

Lege i spesialisering anestesi Ole Kristian Forstrøen Thu

Akademisk tittel
MD, Ph.d.

Yrkestittel
Lege i spesialisering 2

Avdeling
Klinikk for kirurgi

Disputerte
NTNU, 2017

Tittel på avhandling
Potential Adhesion Prevention Strategies

Forskningsområde
Gastroenterologisk kirurgi

CV ved universitet

Avhandling

Edna, Tom Harald

Overlege Tom Harald Edna

Akademisk tittel
Professor Emeritus

Yrkestittel
Overlege

Avdeling
Klinikk for kirurgi

Disputerte
Trondheim, 1988

Tittel på avhandling
Head injuries admitted to hospital. Epidemiology, risk factors and long term outcome.

Forskningsområde
Kreft i tykktarm og endetarm
Nyrekreft

CV ved universitet

Avhandling


Eik-Nes, Trine Tetlie

Førsteamanuensis/associate professor, Trine Tetlie Eik-Nes

Akademisk tittel
Førsteamanuensis/associate professor

Yrkestittel
Forsker/spesialergoterapeut

Avdeling
DPS Stjørdal, Klinikk for Psykisk Helsevern og Rus

Disputerte
NTNU, DMF, 2018

Tittel på avhandling
Correlates and adverse outcomes in a spectrum of eating disorders in male and female populations.

Forskningsområde

Her thesis “Correlates and adverse outcomes in a spectrum of eating disorders in male and female populations” included both registry data, data from the population based HUNT cohort, the Growing Up Today Study, as well as clinical data. Eik-Nes has worked in the mental health sector for 20 years as a clinician and a researcher. For the last 12 years she has worked with eating disorders. Her research interests are the epidemiology of weight disorders and eating disorders. She has led several projects in the mental health sector. During a research visit at Harvard Medical School, she gained important experience in the conduction of studies on weight and disordered eating. She is currently the Principal Investigator of the nation-wide MHOBY Study (Mental Health & Obesity) aiming to improve health care services with a transdisciplinary approach with new conceptual, theoretical, methodological, and translational innovations that integrate and move beyond discipline-specific approaches to only traditional weight loss treatment in patients with obesity and mental health disorders. Trine is
outgoing and detailoriented, proficient at building and maintaining professional relationships.​

CV ved universitet

Avhandling


Gustad, Lise Tuset

Intensivsykepleier Lise Tuset Gustad

Akademisk tittel
Ph.d., Førsteamanuensis, Postdoc

Yrkestittel
Intensivsykepleier

Avdeling
Medisinsk avdeling

Disputerte
NTNU, 2014

Tittel på avhandling
Associations of depression and anxiety symptoms with cardiac function and cardiovascular disease in the general population. A linkage between the HUNT population study, hospital data and cause-of death register.

Forskningsområde
Finne forebyggbare risikofaktorer for fremtidig sykdom (sepsis/ hjertesykdom) i en generell befolkning.

CV ved universitet
https://www.ntnu.no/ansatte/lise.t.gustad

Avhandling
https://brage.bibsys.no/xmlui//handle/11250/284477


Haugdahl, Hege Selnes

Forskningsrådgiver, intensivsykepleier Hege Selnes Haugdahl

Akademisk tittel
Ph.d.

Yrkestittel
Forskningsrådgiver og intensivsykepleier

Avdeling
Forskningsavdelingen

Disputerte
UiT Norges arktiske universitet, Tromsø, 2016

Tittel på avhandling
“Mechanical ventilation and weaning: Roles and competencies of intensive care nurses and patients' experiences of breathing”

Forskningsområde

 • Respiratorbehandling og respiratoravvenning
 • Intensivpasienters og pårørendes erfaringer med intensivbehandling
 • Pustebesvær
 • Erfaringer og motivasjon for livsstilsendringer ved pre-eklampsi og gestasjonsdiabetes

CV ved universitet

Avhandling

https://munin.uit.no/


Hole, Kristine

Prosjektkoordinator Kristine Hole

Akademisk tittel
Ph.d.

Yrkestittel
Prosjektkoordinator

Avdeling
Medisinsk avdeling

Disputerte
Universitetet i Bergen, 2013

Tittel på avhandling
The N-terminal acetyltransferases NatD, NatE and NatF: Evolutionary conservation and divergence of NATs and their substrate specificities.

Forskningsområde
Protein N-terminal acetylering: Fra molekylære mekanismer til sykdom.

CV ved universitet

Avhandling


Horn, Julie

Prosjektkoordinator Kristine Hole

Akademisk tittel
MD, Ph.d.

Yrkestittel
Førsteamanuensis, Overlege i gynekologi og obstetrikk

Avdeling
Gyn/Fødeavdeling

Disputerte
NTNU, 2014

Tittel på avhandling
Risikofaktorer for brystkreftsubtyper og brystkreft i høy alder. Prospektive studier av norske kvinner.

Forskningsområde
Min forskning fokuserer på flere områder innen kvinnehelse, inkludert brystkreftepidemiologi, sammenhengen mellom spiseforstyrrelser og svangerskapskomplikasjoner og oppfølging av pasienter med preeklampsi eller svangerskapsdiabetes.
Min nåværende hovedinteresse er knyttet til sammenhengen mellom svangerskapskomplikasjoner og risiko for senere hjerte- og karsykdom. Jeg har hovedsakelig brukt kvantitative forskningsmetoder og jobbet med data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) og Nurses’ Health Study. Jeg er også opptatt av studentaktiv forskning som for eksempel studentaktiv osteoporoseforskning i HUNT.

CV ved universitet

Avhandling


Krokstad, Steinar

Professor i sosialmedisin Steinar Krokstad

Akademisk tittel
Professor i sosialmedisin

Yrkestittel
Overlege i psykiatri

Avdeling
Klinikk for psykisk helsevern og rus, Psykliatrisk poliklinikk

Disputerte
NTNU, 2004

Tittel på avhandling
Socioeconomic inequalities in health and disability. Social epidemiology in the Nord-Trøndelag Health Study (HUNT), Norway.

Forskningsområde

 • sosialepidemiologi
 • trygdeforskning
 • psykiatrisk epidemiologi
 • fedmeepidemiologi
 • helsetjenesteforskning

CV ved universitetet
https://www.ntnu.no/ansatte/steinar.krokstad

Avhandling


Landstad, Bodil

Professor Bodil Landstad

Akademisk tittel
Professor

Yrkestittel
Forskningssjef

Avdeling
Forskningsavdelingen

Disputerte
Karolinska Institutet, Stockholm, 2001

Tittel på avhandling
At work in spite of pain. Prevention and rehabilitation in two predominantly female workplaces, their effects and further development of analysis methods.

Forskningsområde
Doktorgraden er innenfor det rehabiliteringsmedisinske området, mens professoratet er i helsevitenskap med fordypning mot arbeidsliv. Fremfor alt forsker jeg på forebyggende og rehabiliterende prosesser som har til hensikt å fremme helse og helseressurser samt deltagelse i arbeidsliv, og på prosesser som har til hensikt å bidra til samhandling mellom ulike helseaktører, og hvordan man kan styrke brukermedvirkningen i pasientbehandlingen.

CV ved universitetet
https://www.miun.se/Personal/bodillandstad/

Avhandling
https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/38624/thesis.pdf?sequence=1


Landström, Tove Lind

Akademisk tittel
MD, Ph.d.

Yrkestittel
Lis 3

Avdeling
Ortopedisk avdeling

Disputerte
NTNU, 2014

Tittel på avhandling
Histopathology and Proliferation in Difuse Astrocytoma WHO Grade II.

Forskningsområde
Prognostiske faktorer i lav grade diffuse astrocytomer. En retrospektiv studie med bruk av kliniske og histopatologiske markører samt immunhistokemi.

CV ved universitetet

Avhandling


Laugsand, Eivor A

Overlege Eivor A Laugsand

Akademisk tittel
MD, Ph.d., postdoc

Yrkestittel
Overlege

Avdeling
Klinikk for kirurgi

Disputerte
NTNU, 2011

Tittel på avhandling
Latent autoimmune diabetes in adults (LADA) and risk of myocardial infarction, Results of 11 year follow-up of the HUNT study.

Forskningsområde
Ser på sammenhengen mellom LADA og risiko for hjerteinfarkt

CV ved universitetet

AvhandlingLillebo, Børge

Førsteamanuensis, Børge Lillebo

Akademisk tittel
Førsteamanuensis

Yrkestittel
Lege i spesialisering

Avdeling
Medisinsk avdeling, Sykehuset Levanger

Disputerte
NTNU, 2014

Tittel på avhandling
Supporting Clinical Perception: A multi-method approach to how technology may support clinical perception.

Forskningsområde
I doktorgradsprosjektet mitt forsket jeg på hvordan teknologi kan støtte leger og sykepleiere til å koordinere egne arbeidsoppgaver og perioperativ pasientflyt, samt hvordan ulike visuelle virkemidler kan påvirke legers fortolkning av prøveresultater. I dag har jeg fortsatt stor interesse for helseinformatikk som forskningsfelt, men mesteparten av mitt akademiske virke går nå med til å utvikle et nytt kunnskapsbasert desentraslisert studieløp i medisin. Dette innebærer forskning på læringseffekten av en rekke utdanningstiltak i helseprofesjonsstudier. Jeg er spesielt opptatt av hvordan universitet og helsetjeneste bør samarbeide for at folket skal få best mulig helse for de midlene vi investerer i offentlig utdanning og helsetjeneste.

CV ved universitetet
https://www.ntnu.no/ansatte/borge.lillebo

Avhandling
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/264254


Moen, Kent Gøran

Overlege Kent Gøran Moen

Akademisk tittel
Ph.d.

Yrkestittel
Konstituert overlege

Avdeling
Radiologisk avd.

Disputerte
NTNU, 2014

Tittel på avhandling
Traumatic axonal injury in traumatic brain injury. Conventional and advanced MRI from early to chronic phase and realtion to outcome.

Forskningsområde
Traumatiske hjerneskader med hovedvekt på bildediagnostiske funn og da særlig klinisk MR samt avanserte MR teknikker. Hovedvinklingen på forskningen har vært traumatisk aksonal skade, en skadetype som er vanlig ved alle former for hodeskade - også i viss grad ved lette hodeskader.

CV ved universitetet

Avhandling
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/264357

Intervju NRK
08.04.2019, Hjerneskader (MP3)


Ness-Jensen, Eivind

Overlege Eivind Ness-Jensen

Akademisk tittel
Ph.d.

Yrkestittel
Overlege, førsteamanuensis

Avdeling
Medisinsk avdeling

Disputerte
NTNU, 2014

Tittel på avhandling
Epidemiology of gastro-oesophageal reflux. A prospective population-based cohort study: The HUNT study.

Forskningsområde
Epidemiologisk og klinisk forskning innen vanlige fordøyelsessykdommer og kreftsykdommer i fordøyelsessystemet.

Materiale: Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), nasjonale helseregistre (inkludert Kreftregisteret og Dødsårsaksregisteret) og sykehusdata fra Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs Hospital.

Hovedtema: Cøliaki, gastroøsofageal reflukssykdom (inkludert Barretts øsofagus), inflammatorisk tarmsykdom og kreftsykdommer i spiserør, magesekk og tykk- og endetarm.

CV ved universitetet
https://www.ntnu.no/ansatte/eivind.ness-jensen

Avhandling
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/264573

Nymo, Siren

Klinisk ernæringsfysiolog Siren Nymo

Akademisk tittel
Ph.d.

Yrkestittel
Klinisk ernæringsfysiolog

Avdeling
Fedmepoliklinikken, Kirurgisk klinikk

Disputerte
NTNU, 2018

Tittel på avhandling
Timeline of adaptive physiological responses with progressive weight loss in individuals with obesity on a very-low energy diet.

Forskningsområde
Fysiologiske mekanismer som appetittregulering og energiomsetning ble undersøkt i forbindelse med rask vektreduksjon ved hjelp av en 8-ukers pulverkur hos personer med fedme. Etter kuren var 16% vektreduksjon oppnådd og metabolske endringer ble målt seks ganger underveis og etter et år.  Pulverkuren, som hadde svært lavt energiinnhold, var utfordrende å følge de første ukene på grunn av sult. Appetitten ble målt både subjektivt (endringer i rapportert sult- og metthetsfølelse) og objektivt (endringer i nivået av sult- og metthetshormoner). Samtidig med vektreduksjonen ble energibehovet redusert både i hvile og under trening. En slik longitudinal studie med gjentatte målinger gir et innblikk i kroppens måte å regulere eller motsette seg endringer av kroppsvekt. Ett år etter var sultfølelse og sulthormonet fortsatt økt og vekten stabil. Det var overraskende at også metthetsfølelsen var økt etter et år. Det kan kanskje motvirke (den uønskede) effekten av økt sult.
Forskningsprosjektet har gitt nyttig kunnskap for pasienter og klinikere om utfordrende faser ved vektreduksjon og hvordan disse kan mestres. Tidslinjen viser at en sunnere kroppsvekt kan gi tydeligere sult- og metthetsfølelse. Positivt betyr det at det blir lettere å regulere matinntaket i tillegg til at en lettere kropp kan være mer aktiv.

CV ved universitetet

Avhandling
http://hdl.handle.net/11250/2564694


Pastuszewski, Wojciech

Akademisk tittel
Dr. med.

Yrkestittel
Overlege

Avdeling
Øre nese hals avdeling

Disputerte
Wroclaw Medical University , Polen, 2006

Tittel på avhandling
Immunohistochemical evaluation of expression of metallothionein, Ki-67 antigen and P53 protein in laryngeal carcinoma.

Forskningsområde

Forskning ble fokusert på om immunohistochemical ekspression av proteiner (metallothionein og P53) og antigen Ki-67 i karsinomceller kan ha prognostisk verdig i forløpet av larynx pleteepitellekarsinom.

CV ved universitetet

AvhandlingRimehaug, Tormod

Førsteamanuensis Tormod Rimehaug

Akademisk tittel
Ph.d.

Yrkestittel
Førsteamanuensis, Psykologspeaialist

Avdeling
Barne- og ungdomspsykiatrisk

Disputerte
NTNU, 2012

Tittel på avhandling
Emotional distress and parenting among community and clinic parents.

Forskningsområde

 • Foreldrefungering
 • Familiesamspill
 • Barn som pårørende
 • Barn og unges psykiske helse
 • Forebygging
 • Implementering

CV ved universitetet
https://innsida.ntnu.no/user/rimehaug/ansatt/min-prof

Avhandling
https://orcid.org/0000-0003-4915-941


Romundstad, Solfrid

Overlege 1.amanuensis Solfrid Romundstad

Akademisk tittel
Ph.d.

Yrkestittel
Overlege, førsteamanuensis, spesialist i indremedisin og nyremedisin.

Avdeling
Medisinsk avdeling

Disputerte
NTNU, 2003

Tittel på avhandling
Epidemiological studies of microalbuminuria. The Nord-Trøndelag Health Study 1995-97 (HUNT 2).

Forskningsområde
I hovedsak nyre/hjertekar forskning med hovedvekt på albuminuri (lavgradig proteinlekkasje i urinen). Albuminuri er markør for inflammasjon og karlekkasje i hele kroppen, og i HUNT-materialet har vi funnet at den er en viktig prognostisk faktor for hjerte/kar sykdom og for tidlig død. Sammen med nyrefunksjonstester (GFR) er den viktig i klassifisering av nyresykdom, og brukes hyppig i nyremedisinsk hverdag. Vi har videre funnet at den er av betydning også ved andre inflammatoriske sykdommer som f.eks. lungesykdommen KOLS.

CV ved universitetet

Avhandling


Røe, Oluf Dimitri

Overlege Oluf Dimitri Røe

Akademisk tittel
Assistant Professor MD p.hd.

Yrkestittel
Overlege

Avdeling
Avdeling for Kreftbehandling

Disputerte
NTNU, 2008

Tittel på avhandling
Malignant Mesothelioma; virus, genes and biomarkers.

Forskningsområde

Hovedprosjekt: Cancer-Biomarkers in HUNT, og EARLYSCREEN, kort innføring
 I denne internasjonale multidisiplinære studien er målet å oppdage signal-molekyler i blod for tidlig diagnostikk av lungekreft og mesotheliom.

Lungekreft og mesotheliom (kreft i bryst- eller bukhinne) er sykdommer som i høy grad skyldes inhalasjon av tobakksrøyk og/eller asbest og er meget vanskelige å behandle når de først gir symptomer. Gjennomsnittlig fem-års overlevelse for lungekreft er bare 15% og 0-5% for mesotheliom. Lungekreft er den kreftsykdommen som i dag tar flest liv globalt. Asbest- og tobakksrelatert kreft er økende de fleste steder i verden og vil øke i årene som kommer da bruken av asbest og tobakk på verdensbasis fortsatt er stor. For å kunne endre forløpet på disse sykdommene er tidlig diagnostikk av avgjørende betydning og slike markører mangler. Derfor er oppdagelsen av nye biomarkører for tidlig diagnostikk i blod/serum svært viktig.

CV ved universitetet
https://www.ntnu.no/ansatte/oluf.roe

Avhandling

Selvik, Sara Germans

Overlege Sara Germans Selvik

Akademisk tittel
MD Ph.d.

Yrkestittel
Overlege psykiatri

Avdeling
Klinikk for psykisk helsevern og rus

Disputerte
Tilburg University (Nederand), 2011

Tittel på avhandling
A serach for personality disorder screenings tools: a helping hand in the daily parctice for the busy clinician.

Forskningsområde
Validering av diagnostiske instrumenter. Spesiell område: personlighetsforstyrrelse: diagnostikk og behandling.

CV ved universitet

Avhandling


Stordal, Eystein

Overlege Eystein Stordal

Akademisk tittel
Dr. med.

Yrkestittel
Overlege Psykiatrisk klinikk

Avdeling
Kirurgisk avdeling

Disputerte
NTNU, 2005

Tittel på avhandling
Aspects of the epidemilogy of depressions based on self-rating in a large general health study (The HUNT-2 study).

Forskningsområde
Alderspsykiatri. Demens. Vellykket aldring. Bipolare lidelser. Genetikk

CV ved universitet

Avhandling


Strandheim, Arve

Overlege Arve Strandheim

Akademisk tittel
Ph.d.

Yrkestittel
Førsteamanuensis, overlege

Avdeling
BUP

Disputerte
NTNU, 2013

Tittel på avhandling
Substance use and health problems in adolescence.

Forskningsområde
Rusmiddelbruk og helse, både somatisk og psykiatrisk i ungdomsbefolkninga. Samband med familie og samfunnsmessig rusmiddelkontakt. Hovudsakleg epidemiologisk metode.

CV ved universitet

Avhandling


Størvold, Gunfrid Vinje

Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi, Barnefysioterapeut Gunfrid Vinje Størvold

Akademisk tittel
Ph.d.

Yrkestittel
Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi, Barnefysioterapeut

Avdeling
Barne- og habiliteringsavdelingen, Habiliteringstjenesten for barn og unge.

Disputerte
NTNU, 2018

Tittel på avhandling
Success Factors for Gross Motor Progress in Children with Cerebral Palsy.

Forskningsområde
Grovmotorisk funksjon og utvikling hos barn med cerebral parese. Forskningen har fokus på å finne hvilke tiltak og faktorer knyttet til barnet som er assosiert med grovmotorisk framgang på kort og lang sikt.

CV ved universitet

AvhandlingTalseth, Arne

Overlege Spesialist i generell kirurgi og gastroenterologisk kirurgi Arne talseth

Akademisk tittel
Ph.d. MD

Yrkestittel
Overlege, Spesialist i generell kirurgi og gastroenterologisk kirurgi

Avdeling
Kirurgisk avdeling

Disputerte
NTNU, 2018

Tittel på avhandling
Cholecystectomy in Nord- Trøndelag.

Forskningsområde
Et samarbeidsprosjekt mellom NTNU , Helse Nord-Trøndelag og HUNT.
Pasienter operert med cholecystektomi ( fjernet galleblæren) ble studert og sammenliknet med befolkningen i Nord-Trøndelag. Tidsperiode 1990- 2011. Antall pasienter ca 2 500.

CV ved universitet

Avhandling

Thu, Ole Kristian Forstrøen

Lege i spesialisering anestesi Ole Kristian Forstrøen Thu

Akademisk tittel
Dr. med

Yrkestittel
Lege i spesialisering anestesi

Avdeling
Klinikk for kirurgi

Disputerte
NTNU, 2017

Tittel på avhandling
Cytochrome P-450 (CYP) inhibition by commercial Rhodiola rosea products in vitro and in humans.

Forskningsområde
Jeg har tidligere forsket innenfor farmakologi med fokus på interaksjoner. Har også vært medforfatter på en kirurgisk studie som kartla tilbakegang av diabetes type II i normalvektige rotter etter fedmekirurgi. Min nåværende forskningsinteresse er knyttet til anestesifaglige problemstillinger. Driver også med forskninsveiledning.

CV ved universitet

AvhandlingWojciechowski, Anita Blixt

Specialistläkare Wojciechowski Blixt, Anita

Akademisk tittel
Ph.d.

Yrkestittel
Specialistläkare Oftalmologi

Avdeling
Øyeavdeling

Disputerte
Lunds Universitet, Sverige, 2004

Tittel på avhandling
The Cell Line RN33B Transplanted to Adult Retina.

Forskningsområde
Stamcellsforskning, dvs transplatera omogna celler till vuxen retina (näthinna) hos råtta för att se om de överlever, differentieras till neuron eller glia, migrerar  och/eller prolifererar.

CV ved universitet

Avhandling


Wold, Jan Egil

Avdelingsoverlege Jan Egil Wold

Akademisk tittel
Ph.d.

Yrkestittel
Avdelingsoverlege

Avdeling
BUP

Disputerte
Universitetet i Oslo, 1981

Tittel på avhandling
The vestibular nuclei in the domestic hen.

Forskningsområde
Bup diagnostikk og behandling. Nå, hvorfor øker antallet barn med angst og depresjon i vår tid?

CV ved universitet

AvhandlingXanthoulis, Athanasios

Overlege Athanosis Xanthoulis

Akademisk tittel
Ph.d.

Yrkestittel
Overlege, Førsteamanuensis

Avdeling
Kirurgisk avdeling

Disputerte
Athen, Hellas (Universitetet i Athen), 2012

Tittel på avhandling
Study of E2F family of transcription factors in colon neoplasms and their correlations to kinetic parameters of cell proliferation and apoptosis.

Forskningsområde
Forskningen min har blitt fokusert på måten gruppen av transkripsjonsfaktører E2F er involvert i colorectal kreft (tykk- og endetarmskreft) og nærmere bestemt hvordan de forskjellige medlemmene av gruppen påvirker celleproliferasjon og/eller apoptose (programmert celledød), basert på immunhistokjemisk undersøkelse av preparater fra pasienter med colorectal kreft.

CV ved universitet

AvhandlingStipendiater


Bosnes, Ingunn

Spesialist i klinisk nevropsykologi Ingunn Bosnes

Akademisk tittel
Stipendiat

Yrkestittel
Spesialist i klinisk nevropsykologi

Avdeling
Psykiatrisk avd.

Forventer å disputere
NTNU, 2019

Tentativ tittel på avhandling
Successful aging. A prospective study based on the Nord-Trøndelag Health Survey (HUNT).

Forskningsområde
Frisk eller vellykket aldring.

CV ved universitet


Brenne, Siv Sellæg

Akademisk tittel
Stipendiat

Yrkestittel
Konst. overlege

Avdeling
Kirurgisk avd.

Forventer å disputere
NTNU/ISM, 2024

Tentativ tittel på avhandling
Circulating tumor DNA in patients with colorectal cancer included in the Nord Trøndelag Health study (HUNT).

Forskningsområde
Vi skal lete etter cirkulerende tumor DNA (ctDNA) hos pasienter senere diagnostisert med colorectal cancer (CRC). I første omgang ønsker vi å se om vi kan detektere dette før diagnosen er satt, og i såfall hvor lenge før. I andre omgang ønsker vi å se på om mønsteret og mengden av ctDNA har noe å si for prognosen hos disse pasientene.

CV ved universitetEid, Hege Rasmussen

Spesialsykepleier Hege Rasmussen Eid

Akademisk tittel
Stipendiat

Yrkestittel
Spesialsykepleier

Avdeling
Psykiatrisk avdeling, Seksjon for Alderspsykiatri

Forventer å disputere
NTNU, 2019

Tentativ tittel på avhandling
Frontotemporal demens: tidlige symptomer og modifiserbare risikofaktorer.

Forskningsområde
Frontotemporal demens.

CV ved universitetHøydahl, Øystein

Overlege Øystein Høydal

Akademisk tittel
Cand. med

Yrkestittel
Overlege

Avdeling
Kirurgisk avd.

Forventer å disputere
Sykehuset Levanger, 2022

Tentativ tittel på avhandling
Colorectal cancer ved Sykehuset Levanger 1980-2016

Forskningsområde
Colorectalcancer ved Sykehuset Levanger i perioden 1980 til 2016. Prosjektet er en retrospektiv gjennomgang av pasientjournaler.

CV ved universitetKvello-Alme, Marte

Lege Marte Kvello-Alme

Akademisk tittel
Cand. med

Yrkestittel
Lege

Avdeling
Psykiatrisk avd.

Forventer å disputere
NTNU/INM, 2020

Tentativ tittel på avhandling
UngDemens i Trøndelag

Forskningsområde
UngDemens i Trøndelag er en populasjonsbasert studie som har som hovedformål å kartlegge årsaker til, og forekomst av, demenssykdom der symptomene debuterer før fylte 65 år. Studien baserer seg på ulike fremgangsmåter for å identifisere pasientene. Primærkilden er sykehusbaserte data. Sekundærkilder er hukommelseskoordinatorer, samt ulike relevante institusjoner og samarbeidspersoner som kan tenkes å komme i kontakt med målgruppen. Inklusjonsperioden foregikk over 4 år. Opplysninger om utredning på sykehus er innhentet hos de aller fleste.

CV ved universitet


Skei, Nina

Lege Marte Kvello-Alme

Akademisk tittel
Cand. med

Yrkestittel
Anestesiolog

Avdeling
Psykiatrisk avd.

Forventer å disputere
NTNU/INM, 2020

Tentativ tittel på avhandling
UngDemens i Trøndelag

Forskningsområde
UngDemens i Trøndelag er en populasjonsbasert studie som har som hovedformål å kartlegge årsaker til, og forekomst av, demenssykdom der symptomene debuterer før fylte 65 år. Studien baserer seg på ulike fremgangsmåter for å identifisere pasientene. Primærkilden er sykehusbaserte data. Sekundærkilder er hukommelseskoordinatorer, samt ulike relevante institusjoner og samarbeidspersoner som kan tenkes å komme i kontakt med målgruppen. Inklusjonsperioden foregikk over 4 år. Opplysninger om utredning på sykehus er innhentet hos de aller fleste.

CV ved universitet


Vikjord, Sigrid Anna

LiS2 Sigrid Anna Vikjord

Akademisk tittel
Cand. med

Yrkestittel
LiS2

Avdeling
Medisinsk avd.

Forventer å disputere
NTNU, 2020

Tentativ tittel på avhandling
Hva påvirker utviklingen av kols?

Forskningsområde
Kols er en svært prevalent sykdom i befolkningen, og utgjør et stort folkehelseproblem. Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at kols vil være den tredje ledende dødsårsaken på verdensbasis innen 2030. Jeg undersøker i hvilken grad hyppig forekommende komorbiditeter påvirker utviklingen av kronisk obstruktiv lungesykdom (kols). I mitt doktorgradsprosjekt tar jeg for meg assosiasjonen mellom osteoporose, angst/depresjon og generalisert inflammasjon med utfall som mortalitet, livskvalitet, eksaserbasjoner og bruk av helsetjenester. Håpet er at man med en mer helhetlig tilnærming til mennesker med kols, som ofte har mange sameksisterende sykdommer, vil kunne bremse en negativ sykdomsutvikling og redusere byrden både for individ og samfunn. Datamaterialet mitt er hentet fra kols-kohorten fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), en åpen kohort som har blitt fulgt siden 1995 (HUNT2).

CV ved universitet
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.