HELSENORGE

Utlevering av forskningsdata

Helse Nord-Trøndelag forvalter mye data. Deler av dataene brukes for eksempel til helsefremmende forskning og kvalitetsarbeid. All utlevering av forskningsdata skjer i tråd med norsk lovverk og godkjente interne prosedyrer, og personvern står i fokus.

Foto: colourbox.com
Foto: colourbox.com

Hvem kan søke

For å få tilgang til data fra Helse Nord-Trøndelag HF må man ha godkjenning fra REK og DAC

Hvordan søke tilgang

Forskningsavdelingen har eget søknadsskjema for bestilling

Bestillingsskjema av kliniske data fra Helse Nord-Trøndelag (PDF)

Legg ved:

Forskningsprotokoll

Publikasjonsplan

Kopi av søknad til og anbefaling fra Regional komite for medisinsk forskningsetikk (REK) når egen anbefaling er nødvendig.

Kopi av søknad og fritak fra taushetsplikt fra REK når fritak er nødvendig

Kopi av søknad og konsesjon/tillatelse fra Datatilsynet//NSD når dette er nødvendig

For HUNT-prosjekt: godkjenning fra HUNT

Send søknad til postmottak@hnt.no

Kontaktperson: 

Melliane Muteba Olsen, ​forskningskonsulent​, MellianeMuteba.Olsen@helse-nordtrondelag.no

Forskningsavdelingen i Helse Nord-Trøndelag, forskning@hnt.no​

Fant du det du lette etter?