Utlevering av forskningsdata

Helse Nord-Trøndelag forvalter mye data. Deler av dataene brukes for eksempel til helsefremmende forskning og kvalitetsarbeid. All utlevering av forskningsdata skjer i tråd med norsk lovverk og godkjente interne prosedyrer, og personvern står i fokus.

Foto: colourbox.com
Foto: colourbox.com

Hvem kan søke

For å få tilgang til data fra Helse Nord-Trøndelag HF må man ha godkjenning fra REK og DAC

Hvordan søke tilgang

Forskningsavdelingen har søknadsskjema (lenke til skjema kommer)

Legg ved:

  • Forskningsprotokoll
  • Publikasjonsplan
  • Kopi av søknad til og anbefaling fra Regional komite for medisinsk forskningsetikk (REK) når egen anbefaling er nødvendig.
  • Kopi av søknad og fritak fra taushetsplikt fra REK når fritak er nødvendig
  • Kopi av søknad og konsesjon/tillatelse fra Datatilsynet//NSD når dette er nødvendig
  • For HUNT-prosjekt: godkjenning fra HUNT
  • Send søknad til postmottak@hnt.no
  • Kontaktperson: Marlen Knutli, konsulent for datautlevering marlen.knutli@hnt.no

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.