HELSENORGE

Medisinsk bibliotek

Fagbibliotekaren kan finne bøker og fulltekst-artikler til deg, og hjelper gjerne til med å søke etter litteratur, bruke EndNote eller andre elektroniske ressurser.

Søk etter bøker og tidsskrift


Nye tidsskrifter tilgjengelig gjennom Ovid

Gjennom ny tilgang til søkesystemet Ovid kan leger og sykepleiere i Helse Nord-Trøndelag nå lese enda flere tidsskrifter.

Tilgang og fullstendig liste over nye tidsskrifter finner du her

Ovid gir tilgang til tidsskrifter for både leger og sykepleiere. Ved hjelp av tjenesten kan hver enkelt bruker søke seg frem til sine utvalgte tidsskrifter eller enkeltartikler, enten for lesing på nett eller som utskrift.

Sentrale og etterspurte tidsskrifter er blant dem som nå er tilgjengelig, som Cancer Nursing, Stroke, Circulation, Neurologist, Obstetrics & Gynecology, Annals of Surgery, Anesthesiology og Addictiv Disorder And Their Treatment.

Vi anbefaler å opprette varslinger i Ovid-databasen på tidsskrifter som er viktige for deg, slik at du enklere kan holde deg oppdatert på nye publiseringer. Se ulike muligheter for varsling oppe i det høyre hjørnet. Eksempel:

Vi anbefaler å opprette varslinger på tidsskrifter som er viktige for deg.

Vær klar over at oppkoblingen til Ovid kan bli tidsavbrutt. Du må da logge deg inn på nytt. Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen «Login». Brukernavn og passord er ikke nødvendig.

Tjenesten kan benyttes når man er påkoblet helseforetakets intranett. For ytterligere informasjon eller bistand med den nye tjenesten, ta kontakt med vår bibliotekar.

Marianne Lysne
marianne.lysne@hnt.no
Tlf: (7409)8336

ClinicalKey

MEDISINSK SØKEMOTOR OG DATABASE
www.clinicalkey.com

ClinicalKey er en medisinsk elektronisk ressurs tilgjengelig for alle ansatte i Helse Nord-Trøndelag.

ClinicalKey tilbyr:

  • Over 1000 oppslagsverk (feks. anatomiske atlas, manualer og håndbøker)
  • Over 600 medisinske og kirurgiske tidsskrift (feks. The Lancet)
  • Prosedyrer med tilhørende videoer
  • Pasientinformasjon - over 15000 støtteark som kan tilpasses
  • Kliniske utprøvinger fra ClinicalTrials.gov database
  • Over 4500 retningslinjer
  • Multimedia - over 17000 medisinske og kirugiske videoer og over 2.2 millioner bilder.

Ressursen byr også på følgende:
Presentation Maker

Det er mulig å ha tilgang på hjemme-pc eller mobile enheter. Da må en opprette en bruker. Ta kontakt med fagbibliotekar hvis du ønsker hjelp og/eller en demonstrasjon av ressursen.

Korte introduksjonsvideoer:
https://www.youtube.com/watch?v=AXgkCvY5o50 
https://www.youtube.com/watch?v=2cPu8tyw6mU

ClinicalKey (Medisinsk nettressurs)


ProQuest

ProQuest-pakken inneholder Health Research Premium Collection inkludert British Nursing Index. Dette er samme pakke som var tilgjengelig gjennom Helsebiblioteket tidligere. Den inneholder alt de har av helse/medisin-relaterte kilder – blant annet mer en 4000 tidsskrifter.

Se detaljer over hva pakken inneholder her ​

Til ProQuest-portalen

Helsebiblioteket

Helsebiblioteket  gir gratis tilgang til fagprosedyrer, oppslagsverk, databaser, tidsskrifter og andre kunnskapsressurser for helsepersonell.

Helsebiblioteket

PubMed

PubMed er en søkemotor som gir tilgang til sammendrag fra den bibliografiske databasen Medline.

PubMed er verdens største database innen medisin, sykepleie, odontologi, veterinærmedisin, helsestell og preklinisk vitenskap. Den har mer enn 26 millioner referanser til artikler fra ca. 4800 tidsskrifter internasjonalt fra 1966 og fremover. De fleste referansene har engelsk sammendrag. PubMed oppdateres daglig.

PubMed

NAOB - Det Norske Akademis ordbok

NAOB – Det Norske Akademis ordbok er en fritt tilgjengelig, løpende oppdatert digital ordbok, publisert på oppdrag fra Kulturdepartementet og støttet av en rekke av landets ledende allmennyttige stiftelser og fond. 

NAOB portretterer bokmålet og riksmålet fra tidlig 1800-tall frem til i dag: betydninger, nyord, idiomer og uttrykk, ordbruk og ordforbindelser (kollokasjoner), stavemåte, ordklasse, bøyning, uttale og ordhistorie/etymologi. NAOB vil være nyttig for dem som er fortrolige med norsk, og for dem som ikke har norsk som førstespråk.

Tilgang til databasen får du her

Sår og hud

Sår og hud: Praktisk pleie og behandling av kroniske sår er et nettsted for deg som skal lære om sår og praktisk sårbehandling, deg som er underviser og ønsker inspirasjon til en variert undervisning.

Sår og hud (Praktisk pleie og behandling av kroniske sår)

Bestill en bibliotekar

Tar biblioteket til avdelingene from Helse Nord-Trøndelag on Vimeo.

Lurer du på hva Medisinsk bibliotek kan gjøre for deg og din avdeling? Da kommer vi gjerne på besøk.  

Medisinsk bibliotek er til for alle ansatte i Helse Nord-Trøndelag, og skal fungere som en støttefunksjon til den kunnskapsbaserte praksisen i avdelingene. Derfor ønsker vi at så mange som mulig benytter seg av bibliotekets tilbud.

Fagbibliotekar ønsker derfor å tilby en løsning til de ansatte i helseforetaket kalt «bestill en bibliotekar».

Det er mange som er usikker på hva en som ansatt har tilgang til av bøker, tidsskrifter og andre ressurser, eller rett og slett hvordan man får lånt bøker. Ved å benytte seg av «Bestill en bibliotekar» håper vi at så mange som mulig benytter anledningen til å få sin lokale bibliotekar på besøk til sin avdeling.

Tema for møtet kan være en generell presentasjon av Medisinsk bibliotek sine tjenester, eller utvalgte temaer den enkelte avdeling trenger informasjon om. Biblioteket vil strekke seg langt for å kunne gi de ansatte den informasjonen eller litteraturen de trenger, og har mulighet til å fjernlåne bøker eller artikkelkopier fra andre fagbibliotek ved behov.

Fagbibliotekar kan også bistå med hjelp til hvordan en selv kan drive med litteratursøk i ulike databaser, eller hvordan en kan benytte seg av programmer som Endnote, som lar deg importere, organisere og liste opp referanser til litteraturlister.

Kontaktinformasjon:

Marianne Lysne
Sykehuset Levanger 
marianne.lysne@hnt.no
Tlf: 8336 

Plassering og åpningstider

Biblioteket v/Marianne Lysne
medisinsk.bibliotek@hnt.no
Plassert i Arken. 
Åpningstider:
  -  Mandag-torsdag mellom kl. 08:00 - 15:30.
  -  Fredag åpent mellom kl. 08:00 - 14:30.

 

Fant du det du lette etter?