Nyheter for forskere

Her kan du finne omtale om nye kurs, oppslagsverk og andre nyheter som kan være relevant for deg som forsker.

 • Publikum sitter foran scenen og ser på Boje Hoseth. Foto
  18.09.2020
  Forskning og fortryllelse på Magneten kjøpesenter

  Som del av Forskningsdagene 2020 ble det denne uken arrangert forskningsshow på Magneten kjøpesenter. På programmet sto både forskning, fortryllelse og hypnose.

 • Sara Germans Selvik og Ingun Haug. Foto
  17.09.2020
  Feiret forskningen på Sykehuset Namsos

  I forbindelse med Forskningsdagene 2020 ble det denne uken arrangert egen fagdag for forskning og fagutvikling på Sykehuset Namsos. Det skal bidra til ny inspirasjon og nye forskningsprosjekter.

 • Illustrasjon, Forskningsdagene
  15.09.2020
  Program for Forskningsdagene 2020

  Hjernen er tema for Forskningsdagene 2020. Dette er HNTs program for festivalen.

 • Portrettbilde av CAG-ansvarlig og påtroppende fagdirektør i Helse Midt-Norge Björn Gustafsson
  11.09.2020 Helse Midt-Norge RHF
  Ni nye søknader til CAG i Midt-Norge

  Til søknadsfristen 3. september kom det i år ni søknader til Samarbeidsorganets utlysning av Clinical Academic Groups – CAG.

 • 11.09.2020
  Brukermedvirkning i helsetjenesten – realitet eller retorikk?

  Gjennom et nytt bokprosjekt har initiativtagere Bodil Landstad og Marit Kvangarsnes samlet kunnskap og erfaringer knyttet til brukermedvirkning. Det håper de skal bidra til å gi pasienter og pårørende økt medvirkning i helsetjenesten.

 • 03.09.2020
  Vil bedre helse og livskvalitet for kols-pasienter

  Kols rammer seks prosent av nordmenn over 40 år. Gjennom doktorgradsarbeidet sitt ønsker lege Sigrid Anna Vikjord å bidra til bedre helse og økt livskvalitet for pasientene.

 • Lise Tuset Gustad og Lise Husby Høvik. Foto
  02.06.2020
  Forsker for styrket pasientsikkerhet

  De fleste pasienter ved norske sykehus får rutinemessig ett eller flere perifere venekatetre (PVK). Et forskningssamarbeid mellom Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital skal sørge for en best mulig praksis for pasientene.

 • Oluf Dimitri Røe. Foto
  29.05.2020
  Enkel blodtest kan gi kreftgjennombrudd

  Trønderske kreftforskere har identifisert blodmolekyler som kan gjøre det mulig å diagnostisere lungekreft på et langt tidligere tidspunkt enn før.

 • 29.05.2020
  Søker kondisjonssvar for revmatikere

  Forsker og revmatolog i Helse Nord-Trøndelag, Marthe Halsan Liff, vil finne ut om økt kondisjon kan gi bedre livskvalitet og redusert dødelighet blant personer som rammes av revmatisk sykdom.

 • Trine Sagvold Haugan og Helle Skrataas. Foto
  26.05.2020
  Laget ny vei gjennom lukkede dører

  Koronapandemien har ført til innleggelser ved intensivavdelinger over hele landet. Med pasienter og pårørende adskilt fant intensivsykepleierne Trine Sagvold Haugan og Helle Skrataas en ny måte å bringe dem sammen på.

 • Linda Gjøra. Foto
  25.05.2020
  Forsker for styrket demenstilbud

  Gjennom doktorgradsarbeidet sitt ønsker spesialergoterapeut Linda Gjøra å finne ut hvor mange i befolkningen som har demens, og hvem som er mest utsatt. Det skal bidra til et styrket pasienttilbud, både på kort og lang sikt.

 • 23.04.2020 Helse Midt-Norge RHF
  Lyser ut inntil to nye CAG i 2020

  Kvaliteten på fjorårets ti CAG-søknader var gjennomgående høy, ifølge det internasjonale vurderingspanelet. Det betyr at det er potensial for flere CAG i Midt-Norge.

 • 21.04.2020 Helse Midt-Norge RHF
  Har inngått ny avtale om drift av nasjonalt innovasjonsnettverk

  Helse Midt-Norge har inngått en avtale med PA Consulting med samarbeidspartnere om drift av InnoMeds sekretariat og innovasjonsrådgivere.

 • Nina Vibeche Skei. Foto
  19.03.2020
  Vil teste legemiddel mot corona-viruset

  Verdens Helseorganisasjon (WHO) ønsker å finne eksisterende legemidler som kan ha en effekt mot Covid 19-viruset. Helse Nord-Trøndelag vil nå delta i en nasjonal studie for å bidra i forskningen.

 • Anders Hynne sitter på en operasjonsseng og ser i kamera. Foto
  02.03.2020
  Vil forhindre beinbrudd med ny HUNT-forskning

  Lege og forsker Anders Hynne vil bruke HUNT-data for å finne sammenhenger mellom kronisk sykdom og beinhelse. Målet er å forebygge bruddskader, og finne nye måter å styrke skjelettet på.

 • Foto av to helsearbeidere
  11.02.2020 Helse Midt-Norge RHF
  Disse fikk praksismidler for 2020

  Helse Midt-Norge RHF har fordelt om lag 4 millioner kroner til prosjekter med mål om å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier.

 • Therese Troset Engan, Bodil Landstadm, Åse Mette Haldorsen og Hilde KjeldstadBerg står sammen foran en forsamling. Foto.
  06.02.2020
  Sparket i gang innovativ EU-satsing

  Med VälTel 2.0 skal norsk-svensk innovasjonssamarbeid føre til en enda bedre helsetjeneste for befolkningen. Både i helseforetak, kommuner og næringsliv.

 • 05.02.2020
  Søker nye svar om sarkoidose

  Sykdommen kan angripe mange organer i kroppen, og forekommer ofte i yngre aldersgrupper. Nå vil en forskergruppe fra Helse Nord-Trøndelag finne nye svar om den gåtefulle sykdommen sarkoidose.

 • Bilde av Dalen, Wiseth, Sandvik og Østvik med blomster etter tildeling av CAG. Foto
  30.01.2020
  Styrker helsetjenesten med nysatsingen CAG

  Tett regionalt samarbeid om forskning, innovasjon, undervisning og kompetanseutvikling. Det er målet når Helse Nord-Trøndelag skal bidra som samarbeidspartner i to ulike Clinical Academic Groups (CAG).

 • deltakere fra protokollskolen i 2019 står sammen og smiler til kamera. Foto
  29.01.2020
  Lærer å bli helseforskere på Protokollskolen

  Som deltakere på Protokollskolen lærer helsepersonell hvordan en planlegger og gjennomfører et forskningsprosjekt. Det skal stake veien for nye doktorgrader, og publisering av vitenskapelige artikler.

 • 18.01.2020 Helse Midt-Norge RHF
  Arrangerer samhandlingskonferanse på Stjørdal

  Hensikten med Regional samhandlingskonferanse 2020 er å bygge et felles grunnlag for videreutvikling av samhandlingen mellom spesialisthelsetjeneste og kommunene.

 • 12.01.2020 Helse Midt-Norge RHF
  Lanserer nytt tilbud for unge funksjonshemmede

  Meråker Kurbad jobber med å utvikle et døgnintensivt habiliteringstilbud til barn, ungdom og unge voksne med funksjonshemming.

 • Illustrasjonsbilde av lege
  12.01.2020 Helse Midt-Norge RHF
  26 innovasjonsprosjekter fikk til sammen over 18 millioner kroner

  Over 18 millioner kroner er delt ut til prosjekter som skal komme helsen vår til gode.

 • 11.01.2020 Helse Midt-Norge RHF
  Les mer om prosjektene som fikk innovasjonsmidler i 2019

  Innovasjonsprosjekter er et viktig bidrag for stadig å forbedre helsetjenesten. Her kan du lese mer om prosjektene som fikk støtte.

 • En mann står med ryggent il kamera, med en liten, hvit sensor plassert bak øret. Foto
  10.01.2020
  Tester sensorteknologi for å bedre pasientsikkerheten

  Manuelle målinger på pasienter kan ta opp mye av arbeidsdagen til helsepersonell. Nå skal Helse Nord-Trøndelag teste om en ny sensorteknologi kan styrke pasientsikkerheten, og frigjøre arbeidstid til mer pasientbehandling.

 • 09.12.2019
  Utvikler morgendagens ultralyd

  Som del av doktorgradsarbeidet sitt skal Øyvind Ervik bidra i utviklingen av et nytt, høyteknologisk ultralydhode til bronkoskopet.

 • 21.11.2019
  Presenterte sykehusets sensorplaster-samarbeid

  I samarbeid med Helse Nord-Trøndelag har Trondheims-bedriften Mode Sensors utviklet et sensorplaster som kontrollerer kroppens væskebalanse. Onsdag ble nyvinningen presentert på dialyseavdelingen.

 • 19.11.2019
  Møter fremtidens pasientbehov

  Norge opplever en stadig økning i antall eldre. Ved Staup Helsehus i Levanger får NTNU Link-studentene møte den voksende pasientgruppen, som det kan være utfordrende å være lege for.

 • 15.11.2019
  Milliondryss til norsk-svensk innovasjonssamarbeid

  Gjennom EU-prosjektet VälTel har Helse Nord-Trøndelag og Region Jämtland Härjedalen samarbeidet for å finne fremtidens helseløsninger. Nå skal prosjektet utvikles videre, med millionstøtte fra EU.

 • 13.11.2019
  Disse fikk interne forskningsmidler fra HNT

  For å stimulere til økt forskningsaktivitet og vitenskapelige publiseringer lyser Helse Nord-Trøndelag årlig ut interne forskningsmidler. Dette er prosjektene som er tildelt midler for 2020.

 • 08.11.2019
  Fire HNT-forskere fikk midler fra Samarbeidsorganet

  To doktorgradsstipender, et postdoktor-stipend og prosjektmidler ble tildelt fire forskere i Helse Nord-Trøndelag.

 • 06.11.2019
  Søker svar for sårbar pasientgruppe

  Gjennom doktorgradsarbeidet sitt om frontotemporal demens ønsker Hege Rasmussen å øke kunnskapen om en sårbar pasientgruppe. Denne uken disputerte hun foran familie, venner og kolleger på Sykehuset Namsos.

 • 29.10.2019
  Disputerer med historisk ramme

  Når Hege Rasmussen Eid forsvarer doktorgraden sin i starten av november, blir det den første disputasen som avholdes på Sykehuset Namsos. Det ser demensforskeren på som en stor ære.

 • 24.10.2019
  Forskningsdeltakelse ga gratistur til London

  Gjennom deltakelse i studien IDART ble fem personer fra 34 sykehus trukket ut til en gratis tur til London Trauma Conference. Traumekoordinator Sturla Røiseng og sykepleier Brita Gundersen er blant dem som kan pakke kofferten.

 • Bodil Landstad, Emma Hagqvist og Gunnar Aronsson sitter ved et kafébord og ser i kamera. Foto.
  04.10.2019
  Millionstøtte til forskning på legers helse

  Forskningssjef i Helse Nord-Trøndelag, Bodil Landstad, skal sammen med svenske Emma Hagqvist finne forekomsten av psykisk sykdom blant norske og svenske leger.

 • Publikum sitter i et auditorium og hører på en forsker som foreleser. Foto
  30.09.2019
  Avsluttet Forskningsdagene med arbeidsmiljø

  Forskningsdagene 2019 er nå over. I Helse Nord-Trøndelag fikk tre forskere på arbeidsmiljø stå for festivalens avslutning.

 • Anita Flasnes Holthe (kvalitetsrådgiver), Mona Duna (vernepleier) og Lotte Fossland står sammen og smiler til kamera. Foto.
  30.09.2019
  Vil optimalisere deltakelsen til pårørende

  Helse Nord-Trøndelag opplever en økning i antall henvisninger til allmennpsykiatrien. Spesielt i aldersgruppen 18 – 26 år. Pårørende i form av foreldre, venner og omsorgspersoner er en viktig del av livet til disse pasientene.

 • Lise Tuset Gustad og Lise Husby Høvik står sammen i en sykehuskorridor og smiler til kamera. Foto
  24.09.2019
  Forskning på PVK bærer trønderske frukter

  En trøndersk trio bestående av Sykehuset Levanger, St. Olavs hospital og NTNU har slått seg sammen for å bedre pasientsikkerheten knyttet til perifert venekateter.

 • Foredragsholderne fra arrangementet står sammen og smiler til kamera. Foto.
  23.09.2019
  Knyttet nettverk med kaffeprat

  I anledning Forskningsdagene arrangerte Likestillingssenteret KUN, Kvinnenettverket Noor, Nord universitet og Helse Nord-Trøndelag kaffeprat om kvinner, innvandrerbakgrunn og helse. Det førte til gode diskusjoner og nye nettverk.

 • 20.09.2019
  Ungdommen ga innspill til Helseplattformen

  Forrige helg fikk ungdomsrådet fra Helse Nord-Trøndelag anledning til å gi sine tanker og innspill for hvordan Helseplattformen kan legges til rette for ungdommen.

 • 20.09.2019
  HNT-forskere på skolebesøk i Namsos

  I forbindelse med Forskningsdagene besøkte nevrologene Kristina Devik og Lasse-Marius Honningsvåg to skoleklasser ved Olav Duun videregående skole.

 • En kvinne ligger i en sykehus-seng med en Ipad. Foto
  10.09.2019
  Får ettertraktede innovasjonsmidler til utvikling av helsehjelp

  Helse Nord-Trøndelag skal sammen med Helse Midt-Norge, St. Olavs hospital og Helse Møre og Romsdal finne nye måter å følge opp pasientene sine på.

 • 06.09.2019
  Flertallet angrer ikke på fedmeoperasjon

  En forskningsstudie blant helseforetakene i Helse Midt-Norge viser at ni av ti personer som undergikk gastrisk bypass mellom 2003 – 2009 ikke angrer på inngrepet. Flere oppgir likevel at de kunne valgt annerledes om de skulle tatt avgjørelsen på nytt.

 • Promobilde forskningsdagene. foto
  05.09.2019
  Program for Forskningsdagene 2019

  Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival i regi av Norges Forskningsråd, hvor forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner inviteres til å vise fram sin virksomhet for allmennheten. Her er en oversikt over årets program fra Helse Nord-Trøndelag.

 • 30.08.2019
  Inviterer til frokostmøte om sepsis

  Sepsis er den største årsaken til sykdom og død i verden som kan forebygges. 13. september deltar HNT-forskerne Lise Tuset Gustad og Nina Skei på frokostmøte i Trondheim for å øke kunnskapen om den alvorlige infeksjonen.

 • 23.08.2019
  Trøndersk forskning på svangerskapsforgiftning i internasjonalt tidsskrift

  Et forskningsprosjekt på svangerskapsforgiftning i Trøndelag ble i sommer publisert i det amerikanske tidsskriftet JAMA Cardiology. Forskningen har ført til et nytt pilotprosjekt for oppfølging av pasienter.

 • 21.08.2019
  Utlysning av innovasjonsmidler 2019

  Det er nå mulig å søke midler til innovasjon fra Helse Midt-Norge. Øvre grense for tildeling er 750 000 kroner, med et krav om 25 prosent egeninnsats. Søknadsfrist er 4. oktober.

 • 16.08.2019
  Vil sikre effektiv behandling med nytt innovasjonsprosjekt

  Pasientene ved rehabiliteringsavdelingen på Sykehuset Levanger opplever økt selvstendighet i sine grunnleggende funksjoner. Et nytt innovasjonsprosjekt på avdelingen gir de ansatte oversikt over fremgangen, og skal hjelpe dem til å drive den videre.

 • 06.08.2019
  Velkommen til Helsehagen 2019

  Helse Nord-Trøndelag gjentar med sine sammarbeidspartnere suksessen fra 2018, og ønsker på ny velkommen til Helsehagen.

 • Administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord RHF overrekker rapporten til statssekretær Anne Grethe Erlandsen. Foto
  29.07.2019
  Økt brukermedvirkning i helseforskning

  Brukerne har fått en langt sterkere medvirkning i forskningen i spesialisthelsetjenesten viser ny rapport.

Fant du det du lette etter?