Nyheter for forskere

Her kan du finne omtale om nye kurs, oppslagsverk og andre nyheter som kan være relevant for deg som forsker.

 • 12.01.2020 Helse Midt-Norge RHF
  Lanserer nytt tilbud for unge funksjonshemmede

  Meråker Kurbad jobber med å utvikle et døgnintensivt habiliteringstilbud til barn, ungdom og unge voksne med funksjonshemming.

 • 12.01.2020 Helse Midt-Norge RHF
  26 innovasjonsprosjekter fikk til sammen over 18 millioner kroner

  Over 18 millioner kroner er delt ut til prosjekter som skal komme helsen vår til gode.

 • 11.01.2020 Helse Midt-Norge RHF
  Les mer om prosjektene som fikk innovasjonsmidler i 2019

  Innovasjonsprosjekter er et viktig bidrag for stadig å forbedre helsetjenesten. Her kan du lese mer om prosjektene som fikk støtte.

 • 10.01.2020
  Tester sensorteknologi for å bedre pasientsikkerheten

  Manuelle målinger på pasienter kan ta opp mye av arbeidsdagen til helsepersonell. Nå skal Helse Nord-Trøndelag teste om en ny sensorteknologi kan styrke pasientsikkerheten, og frigjøre arbeidstid til mer pasientbehandling.

 • 09.12.2019
  Utvikler morgendagens ultralyd

  Som del av doktorgradsarbeidet sitt skal Øyvind Ervik bidra i utviklingen av et nytt, høyteknologisk ultralydhode til bronkoskopet.

 • 21.11.2019
  Presenterte sykehusets sensorplaster-samarbeid

  I samarbeid med Helse Nord-Trøndelag har Trondheims-bedriften Mode Sensors utviklet et sensorplaster som kontrollerer kroppens væskebalanse. Onsdag ble nyvinningen presentert på dialyseavdelingen.

 • 19.11.2019
  Møter fremtidens pasientbehov

  Norge opplever en stadig økning i antall eldre. Ved Staup Helsehus i Levanger får NTNU Link-studentene møte den voksende pasientgruppen, som det kan være utfordrende å være lege for.

 • 15.11.2019
  Milliondryss til norsk-svensk innovasjonssamarbeid

  Gjennom EU-prosjektet VälTel har Helse Nord-Trøndelag og Region Jämtland Härjedalen samarbeidet for å finne fremtidens helseløsninger. Nå skal prosjektet utvikles videre, med millionstøtte fra EU.

 • 13.11.2019
  Disse fikk interne forskningsmidler fra HNT

  For å stimulere til økt forskningsaktivitet og vitenskapelige publiseringer lyser Helse Nord-Trøndelag årlig ut interne forskningsmidler. Dette er prosjektene som er tildelt midler for 2020.

 • 08.11.2019
  Fire HNT-forskere fikk midler fra Samarbeidsorganet

  To doktorgradsstipender, et postdoktor-stipend og prosjektmidler ble tildelt fire forskere i Helse Nord-Trøndelag.

 • 06.11.2019
  Søker svar for sårbar pasientgruppe

  Gjennom doktorgradsarbeidet sitt om frontotemporal demens ønsker Hege Rasmussen å øke kunnskapen om en sårbar pasientgruppe. Denne uken disputerte hun foran familie, venner og kolleger på Sykehuset Namsos.

 • 29.10.2019
  Disputerer med historisk ramme

  Når Hege Rasmussen Eid forsvarer doktorgraden sin i starten av november, blir det den første disputasen som avholdes på Sykehuset Namsos. Det ser demensforskeren på som en stor ære.

 • 24.10.2019
  Forskningsdeltakelse ga gratistur til London

  Gjennom deltakelse i studien IDART ble fem personer fra 34 sykehus trukket ut til en gratis tur til London Trauma Conference. Traumekoordinator Sturla Røiseng og sykepleier Brita Gundersen er blant dem som kan pakke kofferten.

 • 04.10.2019
  Millionstøtte til forskning på legers helse

  Forskningssjef i Helse Nord-Trøndelag, Bodil Landstad, skal sammen med svenske Emma Hagqvist finne forekomsten av psykisk sykdom blant norske og svenske leger.

 • 30.09.2019
  Avsluttet Forskningsdagene med arbeidsmiljø

  Forskningsdagene 2019 er nå over. I Helse Nord-Trøndelag fikk tre forskere på arbeidsmiljø stå for festivalens avslutning.

 • 30.09.2019
  Vil optimalisere deltakelsen til pårørende

  Helse Nord-Trøndelag opplever en økning i antall henvisninger til allmennpsykiatrien. Spesielt i aldersgruppen 18 – 26 år. Pårørende i form av foreldre, venner og omsorgspersoner er en viktig del av livet til disse pasientene.

 • 24.09.2019
  Forskning på PVK bærer trønderske frukter

  En trøndersk trio bestående av Sykehuset Levanger, St. Olavs hospital og NTNU har slått seg sammen for å bedre pasientsikkerheten knyttet til perifert venekateter.

 • 23.09.2019
  Knyttet nettverk med kaffeprat

  I anledning Forskningsdagene arrangerte Likestillingssenteret KUN, Kvinnenettverket Noor, Nord universitet og Helse Nord-Trøndelag kaffeprat om kvinner, innvandrerbakgrunn og helse. Det førte til gode diskusjoner og nye nettverk.

 • 20.09.2019
  Ungdommen ga innspill til Helseplattformen

  Forrige helg fikk ungdomsrådet fra Helse Nord-Trøndelag anledning til å gi sine tanker og innspill for hvordan Helseplattformen kan legges til rette for ungdommen.

 • 20.09.2019
  HNT-forskere på skolebesøk i Namsos

  I forbindelse med Forskningsdagene besøkte nevrologene Kristina Devik og Lasse-Marius Honningsvåg to skoleklasser ved Olav Duun videregående skole.

 • 10.09.2019
  Får ettertraktede innovasjonsmidler til utvikling av helsehjelp

  Helse Nord-Trøndelag skal sammen med Helse Midt-Norge, St. Olavs hospital og Helse Møre og Romsdal finne nye måter å følge opp pasientene sine på.

 • 06.09.2019
  Flertallet angrer ikke på fedmeoperasjon

  En forskningsstudie blant helseforetakene i Helse Midt-Norge viser at ni av ti personer som undergikk gastrisk bypass mellom 2003 – 2009 ikke angrer på inngrepet. Flere oppgir likevel at de kunne valgt annerledes om de skulle tatt avgjørelsen på nytt.

 • 05.09.2019
  Program for Forskningsdagene 2019

  Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival i regi av Norges Forskningsråd, hvor forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner inviteres til å vise fram sin virksomhet for allmennheten. Her er en oversikt over årets program fra Helse Nord-Trøndelag.

 • 30.08.2019
  Inviterer til frokostmøte om sepsis

  Sepsis er den største årsaken til sykdom og død i verden som kan forebygges. 13. september deltar HNT-forskerne Lise Tuset Gustad og Nina Skei på frokostmøte i Trondheim for å øke kunnskapen om den alvorlige infeksjonen.

 • 23.08.2019
  Trøndersk forskning på svangerskapsforgiftning i internasjonalt tidsskrift

  Et forskningsprosjekt på svangerskapsforgiftning i Trøndelag ble i sommer publisert i det amerikanske tidsskriftet JAMA Cardiology. Forskningen har ført til et nytt pilotprosjekt for oppfølging av pasienter.

 • 21.08.2019
  Utlysning av innovasjonsmidler 2019

  Det er nå mulig å søke midler til innovasjon fra Helse Midt-Norge. Øvre grense for tildeling er 750 000 kroner, med et krav om 25 prosent egeninnsats. Søknadsfrist er 4. oktober.

 • 16.08.2019
  Vil sikre effektiv behandling med nytt innovasjonsprosjekt

  Pasientene ved rehabiliteringsavdelingen på Sykehuset Levanger opplever økt selvstendighet i sine grunnleggende funksjoner. Et nytt innovasjonsprosjekt på avdelingen gir de ansatte oversikt over fremgangen, og skal hjelpe dem til å drive den videre.

 • 06.08.2019
  Velkommen til Helsehagen 2019

  Helse Nord-Trøndelag gjentar med sine sammarbeidspartnere suksessen fra 2018, og ønsker på ny velkommen til Helsehagen.

 • 29.07.2019
  Økt brukermedvirkning i helseforskning

  Brukerne har fått en langt sterkere medvirkning i forskningen i spesialisthelsetjenesten viser ny rapport.

 • 07.06.2019 Helse Midt-Norge RHF
  Få hjelp til sikker innsamling og lagring av forskningsdata

  Er du forsker i Helse Midt-Norge eller ved NTNU og lurer på hvilke løsninger du trygt kan bruke til innsamling og lagring av dine helseforskningsdata? Helseforskningsportalen gir deg svaret.

 • 27.05.2019
  Med rett til å forske

  Så langt i år har 25 forsknings- og kvalitetsforbedringsprosjekt i Helse Nord-Trøndelag fått godkjent oppstart. Interessen for å forske og å drive med kvalitetsarbeid er stigende.

 • 14.05.2019
  Arne Okkenhaug tildelt Sykepleierprisen

  Mangeårig psykiatrisk sykepleier Arne Okkenhaug, fra Helse Nord-Trøndelag og Nord universitet, ble tirsdag tildelt den høythengende prisen Norsk sykepleierforbund Nord-Trøndelag deler ut årlig.

 • 25.03.2019
  Skal finne «student-effekten» på sykehuset

  Hvordan påvirker det å ha legestudenter de ansatte i Helse Nord-Trøndelag? Det er blant spørsmålene som skal besvares i et nytt forskningsprosjekt om NTNU Link.

 • 21.03.2019
  Vil finne de skjulte skadene i hjernen

  Ved hjelp av tidlig MR-undersøkelse etter hodeskade, ønsker forsker og konstituert overlege Kent Gøran Moen å avdekke hjerneskader og deres langsiktige betydninger. Nå løftes forskningen ut i Europa.

 • 28.02.2019
  Tester nettbrett til kommunikasjon med intensivpasienter

  For intensivpasienter som respiratorbehandles er det umulig å kommunisere ved hjelp av egen stemme. Nå tester intensivavdelingen på Sykehuset Levanger bruk av nettbrett for å bedre kommunikasjonen med pasientene.

 • 07.02.2019
  Styrker rutinene for blodkultur gjennom internasjonal studie

  Som deltaker i en stor europeisk studie skal Avdeling for laboratoriemedisin ved Sykehuset Levanger gå gjennom egne rutiner for innsamling og håndtering av blodkultur. Det kan komme både pasienter og helsepersonell til gode.

 • 29.01.2019
  Leder vei gjennom GDPR

  Etter at EU sin nye personvernforordning (GDPR) trådte i kraft sommeren 2018 har det blitt helseforetakenes eget ansvar å overholde regelverket. Det setter nye krav til forskerne.

 • 28.01.2019
  Finner nye brikker til puslespillet

  Gjennom doktorgradsarbeidet sitt har Lasse-Marius Elden Honningsvåg undersøkt endringer i hjernens hvite substans. Han håper forskningen kan bli en ny brikke i puslespillet om utvikling av hodepine.

 • 11.01.2019
  Startet forskerreisen på protokollskolen

  For nevrolog Kristina Devik ble protokollskolen starten på en spennede Botox-studie. Nå er årets kurs åpnet for søkere.

 • 21.12.2018
  Styrker samarbeidet om forskning

  Gjennom en ny samarbeidsavtale skal Helse Nord-Trøndelag og Nord universitet dra nytte av hverandre styrker.

 • 18.12.2018
  Undersøker 54.000 nordtrøndere for cøliaki

  Overlege og forsker Eivind Ness-Jensen vil finne nye svar på hvorfor vi utvikler cøliaki. For å klare det vil han undersøke 54.000 nordtrøndere for sykdommen og diagnostisere ukjente tilfeller.

 • 17.12.2018
  Månedens forsker: Hanne Sorger

  Se for deg et navigasjonsprogram som raskt og presist kan finne veien gjennom lungene dine. Akkurat dette jobber forsker og overlege Hanne Sorger med å utvikle, og håper det kan bli et viktig verktøy i tidlig oppdagelse av lungekreft.

 • 29.11.2018
  Månedens forsker: Ignacio Catalan-Serra

  Lurer du på hvordan livet er som forsker i Helse Nord-Trøndelag? Møt overlege i gastroenterologi, Ignacio Catalan-Serra, som i november er gjesteforsker i Singapore.

 • 26.10.2018
  Vil lindre hodepine med Botox

  Nevrolog Kristina Devik håper bruk av Botox-injeksjoner kan hjelpe flere med kronisk tensjonstype-hodepine. Hun er en av forskerne som er tildelt forskningsmidler fra Helse Nord-Trøndelag for 2019.

 • 18.10.2018
  Vil undersøke langtidseffektene av fedmeoperasjon

  I perioden 2003 – 2017 fikk mer en tusen personer utført fedmeoperasjon ved Sykehuset Namsos. Nå vil forsker Siren Nymo finne ut hvilke langtidseffekter operasjonene gir.

 • 01.10.2018
  Samlet seg for psykisk helse

  Psykisk helse blant unge var tema da Helse Nord-Trøndelag rundet av Forskningsdagene 2018.

 • 26.09.2018
  Fikk helsefaglig speed-update i Namsos

  Seks forskere fra Helse Nord-Trøndelag og Nord universitet stilte mandag ettermiddag til åpen speed-date under Forskningsdagene.

 • 20.09.2018
  Månedens forsker: Sara Germans Selvik

  Møt forsker og spesialist i psykiatri ved Helse Nord-Trøndelag, Sara Germans Selvik.

 • 04.09.2018
  Program for Forskningsdagene 2018

  Forskningsdagene arrangeres over hele landet fra 19. - 30. september. Her kan du se programmet fra Helse Nord-Trøndelag.

 • 21.08.2018
  Vil forhindre spiserørskreft med ny kalkulator

  Ved hjelp av en nyutviklet kalkulator kan leger enklere finne risikogrupper for utvikling av spiserørskreft. Det håper forsker og overlege Eivind Ness-Jensen kan redde flere liv.

Fant du det du lette etter?