Barneansvarlig helsepersonell

Kontaktinformasjon vedrørende barneansvarlig helsepersonell i Helse Nord-Trøndelag.

Klinikk for kirurgi

Sykehuset Levanger

  

Ortopedisk avdeling
Leder: Elisabeth Strugstad, tlf: 74 09 80 00

Akuttmedisinsk avdeling
Leder: Hilmar Hagen, tlf. 74 09 84 30

Intensiv avdeling
Leder: Grete Sivertsen, tlf. 74 09 83 11
Barneansvarlig: Mai Hassel, tlf. 74 09 83 86

Akuttmottak
Leder: Jørgen Selmer, tlf. 74 09 84 93
Barneansvarlig: Anne S. B. Sand, tlf. 74 09 81 11

Avdeling for sengeposter, dagkirurgi og poliklinikk
Leder: Aud Marit Vongraven, tlf. 74 09 80 33

Sengepost ortopedi
Leder: Lars Gunnar Hågensen, tlf. 74 09 81 88
Barneansvarlig: Grete Ward, tlf. 74 09 83 69, Marita Mihle, tlf. 74 09 81 89 og Anne Grete Breiseth, tlf. 74 08 81 89

Sengepost K1
Leder: Anita Vanebo, tlf. 74 09 89 16
Barneansvarlig: Kristine Enlien, tlf 74 09 81 63

Sengepost K3
Leder: Hans Bremer Mejdal, tlf. 74 09 80 32
Barneansvarlig: Liv Elin Bruem, tlf. 74 09 81 86

Avdeling for kreftbehandling
Leder: Ganna Westvik, tlf. 74 09 83 85
Barneansvarlig: Ingebjørg Roel Bye, tlf. 74 09 89 83 og Irene Hoven Edna, tlf. 74 09 73 54

Sykehuset Namsos

   
Avdeling for kirurgiske sengeposter
Leder: Siri Gunn Sagvik, tlf. 74 21 57 33

   
Kirurgisk avdeling H3
Leder: Brit Johanne Hildrum, tlf 74 21 58 79
Barneansvarlig: Monica Stene

Ortopedisk sengepost D3
Leder: Ann Kristin Lænd, tlf. 74 21 54 57
Barneansvarlig: Ronja Vatn

   
Kreftpoliklinikken
Leder: Siri-Gunn Sagvik, tlf. 74 21 57 33
Barneansvarlig: Ingri Langaas Mausner, tlf. 74 21 54 68

Akuttavdeling
Leder: Wenke Bogen Thun, tlf. 74 21 59 73

   
Intensiv
Leder: Torunn Ingvaldsen, tlf. 74 21 58 33
Barneansvarlig: Bodil Aaring, tlf. 74 21 58 35

   
Akuttmottak
Leder: Odd Kåre Hestmo, tlf. 74 21 58 14
Barneansvarlig: Elisabeth Bondø, tlf. 74 21 58 15

         

Klinikk for medisin og rehabilitering

Sykehuset Levanger

 

Med pleie
Leder: Hilde Fossland, tlf. 74 09 82 10

Med A
Leder: Hilde Folden, tlf. 74 09 80 40
Barneansvarlig: Bjørg Jenssen, tlf. 74 09 82 16

Med B
Leder: Wenche Sagvold Kluken, tlf. 74 09 80 55
Barneansvarlig: Sigrid Frøysadal, tlf. 74 09 82 19

Med MOA
Leder: Kari Mette Skrove, tlf. 74 09 84 15

Med H
Leder: Kari Auran Sjølyst, tlf. 74 09 80 44
Barneansvarlig: Torunn Gjestad, tlf. 74 09 82 12

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering
Leder: Nancy Haugan, tlf. 74 09 89 35

Seksjon for poliklinikk, rehabilitering
Leder: Nancy Haugan, tlf. 74 09 89 35

Seksjon for sengepost, rehabilitering
Leder: Kristin Eggen, tlf. 74 09 80 84
Barneansvarlig: Stig Lundhaug, tlf. 74 09 73 52 og Margareth S. Nordlie, tlf. 74 09 89 40

Avdeling for revmatologi
Leder: Gudrun Veske, tlf. 74 09 89 79
Barneansvarlig: Kristine Knudsen, tlf. 74 09 47 51

Sykehuset Namsos

Medisin H5 Sengepost
Leder: Lill Therese Tufthaug, tlf. 74 21 59 81
Barneansvarlig: Ragnhild Aunet, tlf. 74 21 55 40

Medisin H5 Cor
Leder: Hanne Heglum, tlf. 74 21 59 67
Barneansvarlig: Ragnhild Aunet, tlf. 74 21 55 40

Medisin H4 Sengepost
Leder: Kari Sund Larsen, tlf. 74 21 56 96
Barneansvarlig: Ellen J. Leithe, tlf. 74 21 55 43

Medisinsk poliklinikk
Leder: Tordis Lande, tlf. 74 21 57 81
Barneansvarlig: Tordis Lande, tlf. 74 21 57 81

Nevrologisk avdeling
Leder (kst): Norunn Hestvik, tlf. 74 21 55 91
Barneansvarlig: May Sissel Utvik (poliklinikk), tlf. 74 21 52 67

Klinikk for kvinne, barn og familie

Sykehuset Levanger

Barne- og habiliteringsavdelingen
Leder: Randi Brenne Dreier, tlf. 74 09 87 10

Seksjon sengepost (Barneavdelingen)
Leder: Hilde Sundal, tlf. 74 09 76 35
Barneansvarlig: Janne Fætten og Bodil Wang

Seksjon habiliteringstjenesten for barn og unge
Leder: Anita Hoff, tlf. 74 09 84 78

Gynekologi- og fødeavdelingen
Leder: Marianne Mathisen, tlf. 74 09 81 71

Seksjon gyn/føde sengepost og poliklinikk
Leder: Randi Merethe Aae, tlf 74 09 89 31
Barneansvarlig: Kjersti H. Finstad, tlf 74 09 81 67

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling
Leder: Åsmund Bang, tlf. 74 09 89 55

Seksjon poliklinikk
Leder: Bine K. Kristoffersen, tlf. 74 09 80 50

Familieseksjonen
Leder: Ingunn Helmersberg, tlf. 74 09  82 58

Seksjon sengepost
Reid J. Henstein, tlf. 74 09 83 87

Sykehuset Namsos

Barne- og habiliteringsavdelingen
Leder: Randi Brenne Dreier, tlf. 74 09 87 10

Seksjon Habiliteringstjenesten for barn og unge
Leder: Anita Hoff, tlf. 74 09 84 78

Gynekologi- og fødeavdeling
Leder: Sissel Brattbakk, tlf. 74 21 57 06
Barneansvarlig: Sissel Brattbakk, tlf. 74 21 57 00

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling
Leder: Åsmund Bang, tlf. 74 09 88 99

Seksjon BUP
Leder: Siegbrit A. Tranaas, tlf. 74 21 59 22
Barneansvarlig: Britt Haukø, tlf. 74 21 54 27


       

Klinikk for psykisk helsevern og rus

Sykehuset Levanger

Avdeling for rus og avhengighet
Leder: Torunn Aurstad, tlf. 74 09 86 39

Seksjon ARA poliklinikk
Leder: Rune Ingebrigsten, tlf. 74 09 86 36
Barneansvarlig: Unni Tuset, tlf. 74 09 86 50 og Anne K.S. Walldèn, tlf. 74 09 86 12

Seksjon ARA døgn
Leder: Nina Linaker, tlf. 74 09 86 00
Barneansvarlig: Frøydis Strand Berg og Maren Flyum, tlf. 74 09 79 10

Avdeling poliklinikk
Leder: Karin Wang Holmen, tlf. 74 09 86 01

Seksjon allmenn - Team midt psykiatrisk poliklinikk og enhet for gruppebehandling
Leder: Anne Slungård, tlf. 74 09 86 01
Barneansvarlig: Anne Grete Sjøbakk Lund, tlf. 74 09 86 23

Seksjon allmenn - Team nord, Steinkjer
Leder: Anne Slungård, tlf. 74 09 86 01
Barneansvarlig: Gerd Laila Håpnes, tlf. 74 14 12 64

Seksjon alderspsykiatri
Leder: Elin Vikan Røsæg, tlf. 74 09 86 01
Barneansvarlig: Grethe Kirknes Rostad, tlf. 74 09 76 52

Seksjon habilitering voksne (HAVO)
Leder: Marion Elisabeth Thorsen, tlf. 74 09 89 60
Barneansvarlig: May Kristin Dullum, tlf. 74 09 89 67

Avdeling døgn
Leder: Torbjørn Eliasson, tlf. 74 09 86 55

Seksjon akutt (post 2)
Leder: Pål Brørs, tlf. 74 09 86 95
Barneansvarlig: Anita Eidem, tlf. 74 09 86 92

Seksjon psykoser (post 4)
Leder: Olga Marie Midtaune, tlf. 74 09 87 86
Barneansvarlig: Eva Kvarme, Hilde Gravdal og Grete Gudding, tlf. 74 09 86 70

Seksjon allmenn (post 1)
Leder: Elin Sandhaug, tlf. 74 09 86 00
Barneansvarlig: Heidi Irene Skei Lian, tlf. 74 09 86 00 og Anne Rundhaug, tlf. 74 09 86 86

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF)
Avdelingsleder: Hilde Ranheim, tlf. 74 09 86 61

Seksjon spiseforstyrrelser
Seksjonsledere: Ingunn Fossum og Inger Anne Sporild, tlf. 74 09 86 97
Barneansvarlig: Mia Hansen, Heidi Rangul Kristiansen og May-Lis Bjørvik, tlf. 74 09 86 00

Avdeling DPS Stjørdal
Leder: Ann-Inger Leirtrø, tlf. 74 84 90 69
Barneansvarlig: pårørendekoordinator Hanne Bjørnå, tlf. 74 84 90 66 eller 952 93 974

Seksjon poliklinikk, DPS Stjørdal
Leder: Tommy Mangerud, tlf. 74 84 90 80
Barneansvarlig: Hanne Bjørnå, tlf. 74 84 90 33

Seksjon døgn, DPS Stjørdal
Leder: Eva May Rygh, tlf. 74 84 90 67
Barneansvarlig: Mona Moen Hognes, tlf. 74 84 90 60 og Hanne Karijord 72 83 61 42

Sykehuset Namsos

Avdeling Namsos
Leder: Arnt Håvard Moe, tlf. 74 21 56 80

Seksjon akutt / allmenn
Leder: Kristian Børstad, tlf. 74 21 56 55

Barneansvarlig:

  • Solveig Nubdal (akutt), tlf. 74 21 57 80
  • Rigmor Breistrand Skålbones (allmenn)
  • koordinator barneansvarlig Psykoser og Akutt/Allmenn Kjersti Gustad, tlf. 74 21 57 86

Seksjon psykoser
Leder: Camilla M. Fossland, tlf. 74 21 53 54
Barneansvarlig: Kjersti Gustad, tlf. 74 21 57 86

Seksjon poliklinikk
Leder: Sigrun Bertnum, tlf. 74 21 54 98
Barneansvarlig: Ellen Christiansen, tlf. 74 21 56 25

Seksjon alderspsykiatri
Leder: Kenneth Ledang, tlf. 74 21 54 31
Barneansvarlig: Ariel Whalen, tlf. 74 21 59 84

Seksjon DPS Kolvereid
Leder: Geir Thy, tlf. 74 21 52 50
Barneansvarlig: Ann-Mari Aune, tlf. 74 21 52 40

Avdeling for rus og avhengighet
Leder: Torunn Aurstad, tlf. 74 09 86 39

Seksjon ARA poliklinikk
Leder: Berit Larsen, tlf. 74 21 57 41
Barneansvarlig: Kjersti Lyng, tlf. 74 21 57 43

     

Klinikk for medisinsk service

Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos

Klinikkleder: Sissel M. Hegdal, tlf. 74 09 81 33

Avdeling for bildediagnostikk
Leder: Gunnvor Opheim Brandseth, tlf. 74 02 30 30
Barneansvarlig: vakthavende radiograf, tlf. 74 09 81 47

    

Klinikk for prehospitale tjenester

Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos

Klinikkleder: Øystein Sende, tlf. 404 14 328

   
Avdeling ambulanse
Leder: Sturla Hammer, tlf. 412 37 221

Avdeling AMK
Leder: Bodil Holm, tlf. 481 02 462
Barneansvarlig: Monica Eriksson, tlf. 41 68 04 48

Avdeling pasientreiser:
Konstituert leder: Tor Egil Skrødal, tlf: 994 52 790

           

Koordinator barneansvarlig Helse Nord-Trøndelag: Lærings- og mestringssenteret
Koordinator: Mette Holte, tlf. 74 21 59 54
Leder: Ann Kathrin Hagen Røstad, tlf. 74 09 89 85

Varsle om endringer i kontaktinformasjon for sykehusene

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.