Barneansvarlig helsepersonell

Kontaktinformasjon vedrørende barneansvarlig helsepersonell i Helse Nord-Trøndelag.

Klinikk for kirurgi

Sykehuset Levanger

  

Ortopedisk avdeling
Leder: Elisabeth Strugstad, tlf: 74 09 80 00

Akuttmedisinsk avdeling
Leder: Astrid Tromsdal, tlf. 74 09 80 17

Intensiv avdeling
Leder: Grete Sivertsen, tlf. 74 09 30 90
Barneansvarlig: Kristin Aakervik og Marita Brekken

Akuttmottak
Leder: Jørgen Selmer, tlf. 74 09 84 93
Barneansvarlig:

Avdeling for sengeposter, dagkirurgi og poliklinikk
Leder: Aud Marit Vongraven, tlf. 74 09 80 33

Sengepost ortopedi
Leder: Gunn-Kristin Hansen, tlf. 74 09 81 88
Barneansvarlig: Anne Grete Breiseth, tlf. 74 09 81 89
Fagutvikler: Grete Ward, tlf. 74 09 83 69

Sengepost K1
Leder: Anita Vanebo, tlf. 74 09 89 16
Barneansvarlig: Unni Skinderhaug, tlf 74 09 81 63

Sengepost K3
Leder: Elin Haugskott, tlf. 74 09 80 32
Barneansvarlig: Liv Elin Bruem, tlf. 74 09 81 86

Avdeling for kreftbehandling
Leder: Ganna Westvik, tlf. 74 09 83 85
Barneansvarlig: Ingebjørg Roel Bye, tlf. 74 09 89 83

Sykehuset Namsos

   
Avdeling for kirurgiske sengeposter
Leder: Siri Gunn Sagvik, tlf. 74 21 57 33

   
Kirurgisk avdeling H3
Leder: Charlotte Myrvold, tlf 74 21 58 79
Barneansvarlig: Ellinor Rønning

Ortopedisk sengepost D3
Leder: Ann Kristin Lænd, tlf. 74 21 54 57
Barneansvarlig: Ronja Vatn

   
Kreftpoliklinikken
Leder: Siri-Gunn Sagvik, tlf. 74 21 57 33
Barneansvarlig: Ingri Langaas Mausner, tlf. 74 21 54 68

Akuttavdeling
Leder: Odd Kåre Hestmo, tlf. 74 21 59 73

   
Intensiv
Leder: Elin Molden Iversen, tlf. 74 21 58 33
Barneansvarlig: Bodil Aaring, tlf. 74 21 58 35

   
Akuttmottak
Leder: Marianne Moen Langås, tlf. 74 21 58 14
Barneansvarlig: Elisabeth Bondø, tlf. 74 21 58 15

         

Klinikk for medisin og rehabilitering

Sykehuset Levanger

 

Med pleie
Leder: Hilde Folden, tlf. 74 09 82 10

Med A
Leder: Cecilie Røli, tlf. 74 09 80 40
Barneansvarlig: Bjørg Jenssen, tlf. 74 09 82 16

Med B
Leder: Wenche Sagvold Kluken, tlf. 74 09 80 55
Barneansvarlig: Erika Bakkan, tlf. 74 09 82 19

Med MOA
Leder: Elisabeth Kvam Tronstad, tlf. 74 09 84 15

Med H
Leder: Kari Auran Sjølyst, tlf. 74 09 80 44
Barneansvarlig: Kari Vangstad, tlf. 74 09 82 12

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering
Leder: Kristin Eggen, tlf. 74 09 80 84

Seksjon for poliklinikk, rehabilitering
Leder: Kristin Eggen, tlf. 74 09 80 84

Seksjon for sengepost, rehabilitering
Leder: Gjertrud Vada Wold, tlf. 74 09 87 74
Barneansvarlig: Margareth S. Nordlie og Tove Bye Brænne, tlf. 74 09 89 40

Avdeling for revmatologi
Leder: Gudrun Veske, tlf. 74 09 89 79
Barneansvarlig: Kristine Knudsen, tlf. 74 09 47 51

Klinikk for medisin og nevrologi

Sykehuset Namsos

Medisin H5 Sengepost
Leder: Lill Therese Tufthaug, tlf. 74 21 59 81
Barneansvarlig: Grete Flått

Medisin H5 Cor
Leder: Hanne Heglum, tlf. 74 21 59 67
Barneansvarlig: Ragnhild Aunet, tlf. 74 21 55 40

Medisin H4 Sengepost
Leder: Kari Sund Larsen, tlf. 74 21 56 96
Assisterende avdelingssykepleier: Kari Bromseth, tlf. 74 21 58 81
Barneansvarlig: Christina Lauten, tlf. 74 21 55 43 og Line Kristin Gjetvik

Medisinsk poliklinikk
Leder: Tordis Lande, tlf. 74 21 57 81
Barneansvarlig: Tordis Lande, tlf. 74 21 57 81

Nevrologisk avdeling
Leder (kst): Norunn Hestvik, tlf. 74 21 55 91
Barneansvarlig: May Sissel Utvik (poliklinikk), tlf. 74 21 52 67

Klinikk for kvinne, barn og familie

Sykehuset Levanger

Barne- og habiliteringsavdelingen
Leder: Randi Brenne Dreier, tlf. 74 09 87 10

Seksjon sengepost (Barneavdelingen)
Leder: Hilde Sundal, tlf. 74 09 76 35
Barneansvarlig: Janne Fætten og Bodil Wang

Seksjon habiliteringstjenesten for barn og unge
Leder: Anita Hoff, tlf. 74 09 84 78

Gynekologi- og fødeavdelingen
Leder: Marianne Mathisen, tlf. 74 09 81 71

Seksjon gyn/føde sengepost og poliklinikk
Leder: Randi Merethe Aae, tlf 74 09 89 31
Barneansvarlig: Kjersti H. Finstad, tlf 74 09 81 67

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling
Leder: Bine Kristoffersen, tlf. 74 09 89 55

Seksjon poliklinikk
Leder: Bine K. Kristoffersen, tlf. 74 09 80 50

Familieseksjonen
Leder: Øystein Berg Winsnes, tlf. 74 09  82 64

Seksjon sengepost
Reid J. Henstein, tlf. 74 09 83 87

Sykehuset Namsos

Barne- og habiliteringsavdelingen
Leder: Randi Brenne Dreier, tlf. 74 09 87 10
Barneansvarlig: Barnesykepleier Trude Modell, tlf. 74 21 54 95 (eksp. Barn poliklinikk)

Seksjon Habiliteringstjenesten for barn og unge
Leder: Anita Hoff, tlf. 74 09 84 78

Gynekologi- og fødeavdeling
Leder: Sissel Brattbakk, tlf. 74 21 57 00
Barneansvarlig: Åse Olsen

Seksjon BUP
Leder: Janne Berit Hellesø, tlf. 74 21 58 85

Barneansvarlige: 
Hanne Stenersen Dahl, Ungdomsteamet
Randi Furseth Hågensen, Familieambulatoriet
Ingvild Josted, Nevroteamet
BUP eksp. 74 21 58 85

       

Klinikk for psykisk helsevern og rus

Sykehuset Levanger

Avdeling for rus og avhengighet (ARA)
Avdelingsleder: Torunn Aurstad, tlf. 74 09 86 39

Seksjon ARA poliklinikk
Seksjonsleder: Rune Ingebrigtsen, tlf. 74 09 86 36
Barneansvarlig: Unni Tuset, tlf. 74 09 86 50

Seksjon ARA døgn
Seksjonsleder: Nina Linaker, tlf. 74 09 86 00
Barneansvarlig: Maren Flyum, tlf. 74 09 79 10

Avdeling Levanger
Avdelingsleder: Karin Wang Holmen, tlf. 74 09 76 06

Seksjon allmenn
Seksjonsleder: Linda Rennemo, tlf. 74 09 86 87
Barneansvarlig allmenn poliklinikk: Mariann Hyndøy, tlf. 74 09 76 01 og Thale Østgård, tlf. 74 14 12 64
Barneansvarlig allmenn sengepost: Heidi Irene Skei Lian, tlf. 74 09 86 86 og Anne Rundhaug, tlf. 74 09 86 86

Seksjon alderspsykiatri
Seksjonsleder: Pål Brørs, tlf. 74 09 86 05 (tlf sekretær)
Barneansvarlig: Grethe Kirknes Rostad, tlf. 74 09 76 52

Seksjon habilitering voksne (HAVO)
Seksjonsleder: Marion Elisabeth Ness, tlf. 74 09 89 60
Barneansvarlig: May Kristin Dullum, tlf. 74 09 89 67

Seksjon akutt
Seksjonsleder: Jostein Paul Årøen Lein, tlf. 74 09 86 95
Barneansvarlig: Katrine Kveli og Christoffer Bjørkmo, tlf. 74 09 86 92

Seksjon psykose
Seksjonsleder: Olga Marie Midtaune, tlf. 74 09 87 86
Barneansvarlig: Eva Kvarme, Margaret Ness og Hilde Gravdal, tlf. 74 09 86 70

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF)
Avdelingsleder: Anne Slungård, tlf. 74 09 86 27
Seksjonsleder RKSF døgn: Inger Anne Sporild, tlf. 74 09 86 97
Seksjonsleder RKSF poliklinikk og FoU: Hilde Ranheim, tlf. 74 09 86 61 
Barneansvarlig: Sissel Fossum og Julie Aalberg, tlf. 74 09 86 96

Avdeling DPS Stjørdal
Avdelingsleder: Ann-Inger Leirtrø, tlf. 74 84 90 69
Barneansvarlig: Pårørendekoordinator Hanne Bjørnå, tlf. 74 84 90 66 eller 95 29 39 74

Seksjon psykose/rehab, DPS Stjørdal
Seksjonsleder: Ann Inger Leirtrø, tlf. 74 84 90 69
Barneansvarlig: 

Seksjon allmenn, DPS Stjørdal
Seksjonsleder: Elin Kristiansen, tlf. 74 84 90 38
Barneansvarlig: Hanne Bjørnå, tlf. 74 84 90 33, Mona Moen Hognes, tlf. 74 84 90 60 og Solbjørg Bratsberg, tlf. 74 84 90 60

Sykehuset Namsos

Avdeling Namsos
Avdelingsleder: Sara Germans Selvik, tlf. 74 21 58 92
Barneansvarlig: Koordinator Kjersti Gustad, tlf. 74 21 57 86

Seksjon akutt
Seksjonsleder: Espen Aune, tlf. 74 21 56 55
Barneansvarlig: Siv K. Bratberg og Julie Øvereng Hals

Seksjon psykose
Seksjonsleder: Camilla M. Fossland, tlf. 74 21 53 54
Barneansvarlig: Harriet Monsen, tlf. 74 21 57 86
Poliklinikk: Grete Kristine Oksdøl Lervik, tlf. 74 21 57 96

Seksjon allmenn
Seksjonsleder: Sigrun Bertnum, tlf. 74 21 54 98
Barneansvarlig sengepost: Rigmor Breistrand, tlf. 74 21 57 84
Barneansvarlig poliklinikk: Ellen Christiansen, tlf. 74 21 56 25

Seksjon alderspsykiatri
Seksjonsleder: Tormod Viken, tlf. 74 21 56 80
Barneansvarlig: Rigmor Ottesen, tlf. 74 21 54 83

Seksjon DPS Kolvereid
Seksjonsleder: Geir Thy, tlf. 74 21 52 50
Barneansvarlig: Ann-Mari Aune, tlf. 74 21 52 55 og Anne Mette Øiahals Eliassen, tlf. 74 21 52 55

Avdeling for rus og avhengighet (ARA)
Avdelingsleder: Torunn Aurstad, tlf. 74 09 86 39

Seksjon ARA poliklinikk
Seksjonsleder: Berit Larsen, tlf. 74 21 57 41
Barneansvarlig: Kjersti Lyng, tlf. 74 21 57 43

     

Klinikk for medisinsk service

Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos

Avdelingsleder Laboratoriemedisin: Kjetil Landsem, tlf. 74 09 81 33

Avdeling for bildediagnostikk
Leder: Rune Wagnhild, tlf. 74 02 77 97
Barneansvarlig: vakthavende radiograf, tlf. 74 09 81 47

    

Klinikk for prehospitale tjenester

Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos

Klinikkleder: Øystein Sende, tlf. 404 14 328

   
Avdeling ambulanse
Leder: Sturla Hammer, tlf. 412 37 221
Barneansvarlig: Aasta Kvam, tlf. 924 64 033

Avdeling AMK
Konstituert leder: Arnt J. Myrvold, tlf. 971 62 730
Barneansvarlig: Elisabeth Bondø, tlf. 74 21 58 15

Avdeling pasientreiser:
Konstituert leder: Tor Egil Skrødal, tlf: 994 52 790

           

Koordinator barneansvarlig Helse Nord-Trøndelag: Lærings- og mestringssenteret
Koordinator: Mette Holte, tlf. 74 21 59 54
Leder: Ann Kathrin Hagen Røstad, tlf. 74 09 89 85

Varsle om endringer i kontaktinformasjon for sykehusene

Fant du det du lette etter?