Barneansvarlig helsepersonell

Kontaktinformasjon vedrørende barneansvarlig helsepersonell i Helse Nord-Trøndelag.

Klinikk for kirurgi

Sykehuset Levanger

  

Ortopedisk avdeling
Leder: Elisabeth Strugstad, tlf: 74 09 80 00

Akuttmedisinsk avdeling
Leder: Astrid Tromsdal, tlf. 74 09 80 17

Intensiv avdeling
Leder: Grete Sivertsen, tlf. 74 09 30 90
Barneansvarlig: Kristin Aakervik og Marita Brekken

Akuttmottak
Leder: Jørgen Selmer, tlf. 74 09 84 93
Barneansvarlig:

Avdeling for sengeposter, dagkirurgi og poliklinikk
Leder: Aud Marit Vongraven, tlf. 74 09 80 33

Sengepost ortopedi
Leder: Gunn-Kristin Hansen, tlf. 74 09 81 88
Barneansvarlig: Anne Grete Breiseth, tlf. 74 09 81 89
Fagutvikler: Grete Ward, tlf. 74 09 83 69

Sengepost K1
Leder: Anita Vanebo, tlf. 74 09 89 16
Barneansvarlig: Unni Skinderhaug, tlf 74 09 81 63

Sengepost K3
Leder: Hans Bremer Mejdal, tlf. 74 09 80 32
Barneansvarlig: Liv Elin Bruem, tlf. 74 09 81 86

Avdeling for kreftbehandling
Leder: Ganna Westvik, tlf. 74 09 83 85
Barneansvarlig: Ingebjørg Roel Bye, tlf. 74 09 89 83

Sykehuset Namsos

   
Avdeling for kirurgiske sengeposter
Leder: Siri Gunn Sagvik, tlf. 74 21 57 33

   
Kirurgisk avdeling H3
Leder: Charlotte Myrvold, tlf 74 21 58 79
Barneansvarlig: Ellinor Rønning

Ortopedisk sengepost D3
Leder: Ann Kristin Lænd, tlf. 74 21 54 57
Barneansvarlig: Ronja Vatn

   
Kreftpoliklinikken
Leder: Siri-Gunn Sagvik, tlf. 74 21 57 33
Barneansvarlig: Ingri Langaas Mausner, tlf. 74 21 54 68

Akuttavdeling
Leder: Odd Kåre Hestmo, tlf. 74 21 59 73

   
Intensiv
Leder: Elin Molden Iversen, tlf. 74 21 58 33
Barneansvarlig: Bodil Aaring, tlf. 74 21 58 35

   
Akuttmottak
Leder: Marianne Moen Langås, tlf. 74 21 58 14
Barneansvarlig: Elisabeth Bondø, tlf. 74 21 58 15

         

Klinikk for medisin og rehabilitering

Sykehuset Levanger

 

Med pleie
Leder: Hilde Folden, tlf. 74 09 82 10

Med A
Leder: Cecilie Røli, tlf. 74 09 80 40
Barneansvarlig: Bjørg Jenssen, tlf. 74 09 82 16

Med B
Leder: Wenche Sagvold Kluken, tlf. 74 09 80 55
Barneansvarlig: Erika Bakkan, tlf. 74 09 82 19

Med MOA
Leder: Elisabeth Kvam Tronstad, tlf. 74 09 84 15

Med H
Leder: Kari Auran Sjølyst, tlf. 74 09 80 44
Barneansvarlig: Kari Vangstad, tlf. 74 09 82 12

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering
Leder: Kristin Eggen, tlf. 74 09 80 84

Seksjon for poliklinikk, rehabilitering
Leder: Kristin Eggen, tlf. 74 09 80 84

Seksjon for sengepost, rehabilitering
Leder: Gjertrud Vada Wold, tlf. 74 09 87 74
Barneansvarlig: Margareth S. Nordlie og Tove Bye Brænne, tlf. 74 09 89 40

Avdeling for revmatologi
Leder: Gudrun Veske, tlf. 74 09 89 79
Barneansvarlig: Kristine Knudsen, tlf. 74 09 47 51

Klinikk for medisin og nevrologi

Sykehuset Namsos

Medisin H5 Sengepost
Leder: Lill Therese Tufthaug, tlf. 74 21 59 81
Barneansvarlig: Grete Flått

Medisin H5 Cor
Leder: Hanne Heglum, tlf. 74 21 59 67
Barneansvarlig: Ragnhild Aunet, tlf. 74 21 55 40

Medisin H4 Sengepost
Leder: Kari Sund Larsen, tlf. 74 21 56 96
Assisterende avdelingssykepleier: Kari Bromseth, tlf. 74 21 58 81
Barneansvarlig: Christina Lauten, tlf. 74 21 55 43 og Line Kristin Gjetvik

Medisinsk poliklinikk
Leder: Tordis Lande, tlf. 74 21 57 81
Barneansvarlig: Tordis Lande, tlf. 74 21 57 81

Nevrologisk avdeling
Leder (kst): Norunn Hestvik, tlf. 74 21 55 91
Barneansvarlig: May Sissel Utvik (poliklinikk), tlf. 74 21 52 67

Klinikk for kvinne, barn og familie

Sykehuset Levanger

Barne- og habiliteringsavdelingen
Leder: Randi Brenne Dreier, tlf. 74 09 87 10

Seksjon sengepost (Barneavdelingen)
Leder: Hilde Sundal, tlf. 74 09 76 35
Barneansvarlig: Janne Fætten og Bodil Wang

Seksjon habiliteringstjenesten for barn og unge
Leder: Anita Hoff, tlf. 74 09 84 78

Gynekologi- og fødeavdelingen
Leder: Marianne Mathisen, tlf. 74 09 81 71

Seksjon gyn/føde sengepost og poliklinikk
Leder: Randi Merethe Aae, tlf 74 09 89 31
Barneansvarlig: Kjersti H. Finstad, tlf 74 09 81 67

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling
Leder: Bine Kristoffersen, tlf. 74 09 89 55

Seksjon poliklinikk
Leder: Bine K. Kristoffersen, tlf. 74 09 80 50

Familieseksjonen
Leder: Øystein Berg Winsnes, tlf. 74 09  82 64

Seksjon sengepost
Reid J. Henstein, tlf. 74 09 83 87

Sykehuset Namsos

Barne- og habiliteringsavdelingen
Leder: Randi Brenne Dreier, tlf. 74 09 87 10

Seksjon Habiliteringstjenesten for barn og unge
Leder: Anita Hoff, tlf. 74 09 84 78

Gynekologi- og fødeavdeling
Leder: Sissel Brattbakk, tlf. 74 21 57 06
Barneansvarlig: Åse Olsen

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling
Leder: Åsmund Bang, tlf. 74 09 88 99

Seksjon BUP
Leder: Janne Berit Hellesø, tlf. 74 21 58 85


       

Klinikk for psykisk helsevern og rus

Sykehuset Levanger

Avdeling for rus og avhengighet (ARA)
Avdelingsleder: Torunn Aurstad, tlf. 74 09 86 39

Seksjon ARA poliklinikk
Seksjonsleder: Rune Ingebrigtsen, tlf. 74 09 86 36
Barneansvarlig: Unni Tuset, tlf. 74 09 86 50

Seksjon ARA døgn
Seksjonsleder: Nina Linaker, tlf. 74 09 86 00
Barneansvarlig: Maren Flyum, tlf. 74 09 79 10

Avdeling Levanger
Avdelingsleder: Karin Wang Holmen, tlf. 74 09 76 06

Seksjon allmenn
Seksjonsleder: Linda Rennemo, tlf. 74 09 86 87
Barneansvarlig allmenn poliklinikk: Mariann Hyndøy, tlf. 74 09 76 01 og Thale Østgård, tlf. 74 14 12 64
Barneansvarlig allmenn sengepost: Heidi Irene Skei Lian, tlf. 74 09 86 86 og Anne Rundhaug, tlf. 74 09 86 86

Seksjon alderspsykiatri
Seksjonsleder: Pål Brørs, tlf. 74 09 86 05 (tlf sekretær)
Barneansvarlig: Grethe Kirknes Rostad, tlf. 74 09 76 52

Seksjon habilitering voksne (HAVO)
Seksjonsleder: Marion Elisabeth Ness, tlf. 74 09 89 60
Barneansvarlig: May Kristin Dullum, tlf. 74 09 89 67

Seksjon akutt
Seksjonsleder: Jostein Paul Årøen Lein, tlf. 74 09 86 95
Barneansvarlig: Linda Rørvik, tlf. 74 09 86 92

Seksjon psykose
Seksjonsleder: Olga Marie Midtaune, tlf. 74 09 87 86
Barneansvarlig: Eva Kvarme, Margaret Ness og Hilde Gravdal, tlf. 74 09 86 70

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF)
Avdelingsleder: Anne Slungård, tlf. 74 09 86 27
Seksjonsleder RKSF døgn: Inger Anne Sporild, tlf. 74 09 86 97
Seksjonsleder RKSF poliklinikk og FoU: Hilde Ranheim, tlf. 74 09 86 61 
Barneansvarlig: Sissel Fossum og Julie Aalberg, tlf. 74 09 86 96

Avdeling DPS Stjørdal
Avdelingsleder: Ann-Inger Leirtrø, tlf. 74 84 90 69
Barneansvarlig: Pårørendekoordinator Hanne Bjørnå, tlf. 74 84 90 66 eller 95 29 39 74

Seksjon psykose/rehab, DPS Stjørdal
Seksjonsleder: Ann Inger Leirtrø, tlf. 74 84 90 69
Barneansvarlig: 

Seksjon allmenn, DPS Stjørdal
Seksjonsleder: Elin Kristiansen, tlf. 74 84 90 38
Barneansvarlig: Hanne Bjørnå, tlf. 74 84 90 33, Mona Moen Hognes, tlf. 74 84 90 60 og Solbjørg Bratsberg, tlf. 74 84 90 60

Sykehuset Namsos

Avdeling Namsos
Avdelingsleder: Sara Germans Selvik, tlf. 74 21 58 92
Barneansvarlig: Koordinator Kjersti Gustad, tlf. 74 21 57 86

Seksjon akutt
Seksjonsleder: Espen Aune, tlf. 74 21 56 55
Barneansvarlig: Solveig Nubdal og Julie Øvereng Hals

Seksjon psykose
Seksjonsleder: Camilla M. Fossland, tlf. 74 21 53 54
Barneansvarlig: Harriet Monsen, tlf. 74 21 57 86
Poliklinikk: Grete Kristine Oksdøl Lervik, tlf. 74 21 57 96

Seksjon allmenn
Seksjonsleder: Sigrun Bertnum, tlf. 74 21 54 98
Barneansvarlig sengepost: Rigmor Breistrand, tlf. 74 21 57 84
Barneansvarlig poliklinikk: Ellen Christiansen, tlf. 74 21 56 25

Seksjon alderspsykiatri
Seksjonsleder: Tormod Viken, tlf. 74 21 56 80
Barneansvarlig: Rigmor Ottesen, tlf. 74 21 54 83

Seksjon DPS Kolvereid
Seksjonsleder: Geir Thy, tlf. 74 21 52 50
Barneansvarlig: Ann-Mari Aune, tlf. 74 21 52 55 og Anne Mette Øiahals Eliassen, tlf. 74 21 52 55

Avdeling for rus og avhengighet (ARA)
Avdelingsleder: Torunn Aurstad, tlf. 74 09 86 39

Seksjon ARA poliklinikk
Seksjonsleder: Berit Larsen, tlf. 74 21 57 41
Barneansvarlig: Kjersti Lyng, tlf. 74 21 57 43

     

Klinikk for medisinsk service

Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos

Avdelingsleder Laboratoriemedisin: Kjetil Landsem, tlf. 74 09 81 33

Avdeling for bildediagnostikk
Leder: Rune Wagnhild, tlf. 74 02 77 97
Barneansvarlig: vakthavende radiograf, tlf. 74 09 81 47

    

Klinikk for prehospitale tjenester

Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos

Klinikkleder: Øystein Sende, tlf. 404 14 328

   
Avdeling ambulanse
Leder: Sturla Hammer, tlf. 412 37 221
Barneansvarlig: Aasta Kvam, tlf. 924 64 033

Avdeling AMK
Konstituert leder: Arnt J. Myrvold, tlf. 971 62 730
Barneansvarlig: Elisabeth Bondø, tlf. 74 21 58 15

Avdeling pasientreiser:
Konstituert leder: Tor Egil Skrødal, tlf: 994 52 790

           

Koordinator barneansvarlig Helse Nord-Trøndelag: Lærings- og mestringssenteret
Koordinator: Mette Holte, tlf. 74 21 59 54
Leder: Ann Kathrin Hagen Røstad, tlf. 74 09 89 85

Varsle om endringer i kontaktinformasjon for sykehusene

Fant du det du lette etter?