Fagnettverk

Fagnettverkene har mandat fra ASU og skal bidra til å styrke kompetansen på ulike fagområder.

Innherred medisinske forum og Namdal legeforum

Innherred medisinske forum og Namdal legeforum er medisinskfaglige fora, som skal fremme samhandling mellom legene i Nord-Trøndelag. Møteserien er søkt godkjent og tellende i henhold til reglene for legers videre- og etterutdannelse.

Namdal legeforum og Innherred medisinske forum

Fagnettverk for ressurspersoner i kreftomsorg og lindrende behandling

Fagnettverk for ressurspersoner i kreftomsorg og lindrende behandling

Personalnettverket

Arbeider med oppgaver og konkrete problemstillinger i personalspørsmål gitt av ASU eller arbeidsutvalg/arbeidsgrupper/fagutvalg nedsatt av ASU. Nettverket kan også fremme saker til ASU som omhandler personalspørsmål. Personalnettverket består av representanter fra kommuneregionene og Helse Nord-Trøndelag.

Personalnettverket

Nettverk for kognitiv miljøterapi

Nettverket har til hensikt å stimulere til utbredelse og praktisk utøvelse av kognitiv miljøterapi. Dette skjer gjennom erfaringsutveksling mellom fagfolk og kompetansehevende tiltak.

Nettverk for kognitiv miljøterapi

Migrasjonshelse

Fagnettverket ble opprettet av ASU i 2014. Nettverket arrangerer fagdager i migrasjonshelse sammen med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Helsefremmende sykehus og KS. 


 Migrasjonshelse

Fant du det du lette etter?