HELSENORGE

Samarbeid om svangerskaps-, fødsels- og barselstilbud

Mandat

Regional plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Midt-Norge 2015-2020

Medlemmer

Leder

Heidi Klingen Lauten, Ytre Namdal

E-post: Heidi.Klingen@naroy.kommune.no


Sekretær

Marit Lise Haugberg, Helse Nord-Trøndelag HF

E-post: Marit.L.Haugberg@hnt.no


Øvrige medlemmer

Tove Mette Aagård, Midtre Namdal

E-post: Tove-Mette-Hasfjord.Aagard@namsos.kommune.no

Lena Almås, Indre Namdal

E-post: Lena.Almaas@hoylandet.kommune.no

Cathrine Fiskum, Helse Nord-Trøndelag HF

E-post: Cathrine.Fiskum@helse-nordtrondelag.no

Anne Mette Hofstad, Helse Nord-Trøndelag HF

E-post: AnneMette.Hofstad@helse-nordtrondelag.no

Sissel Staven Humstad, Værnesregionen

E-post: sissel.staven.humstad@stjordal.kommune.no

Leif Vonen, kommuneoverlege i Værnesregionen

E-post: Leif.Edvard.Muruvik.Vonen@stjordal.kommune.no

Silje Flogum Ørjasæter, Helse Nord-Trøndelag HF

E-post: Silje.Flogum.Orjaseter@hnt.no

Avtaler, retningslinjer og andre dokumenter

Et trygt fødetilbud (helsedirektoratet.no) En gledelig begivenhet (regjeringen.no) Helhetlig plan for svangerskapsomsorg 2011-2014 (pdf)Helhetlig plan for svangerskapsomsorg 2015-2020 (pdf)Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen (helsedirektoratet.no)

Helhetlig plan for svangerskapsomsorgen i Nord-Trøndelag

Prosjektrapport, nye rutiner for en helhetlig sammenhengende svangerskapsomsorg (pdf)Evaluering prosjekt svangerskapsomsorg - presentasjon i ASU 20.4.16 (pdf)Henvisningsskjema til svangerskapsoppfølging

Prosedyrer A-Å

Prosedyrer A-Å (Helse Nord-Trøndelags kvalitetssystem)

Møtereferat

2020


2019

2018

Høringsinnspill forslag til endringer i forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp.pdfhttps://hnt.no/seksjon/tjenesteavtale-8/Documents/Møtereferater/2018/Høringsinnspill forslag til endringer i forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp.pdfHøringsinnspill forslag til endringer i forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp.pdfpdf487667
Referat møte Fagråd 01.06.18.pdfhttps://hnt.no/seksjon/tjenesteavtale-8/Documents/Møtereferater/2018/Referat møte Fagråd 01.06.18.pdfReferat møte Fagråd 01.06.18.pdfpdf276408
Referat møte Fagråd 04.09.18.pdfhttps://hnt.no/seksjon/tjenesteavtale-8/Documents/Møtereferater/2018/Referat møte Fagråd 04.09.18.pdfReferat møte Fagråd 04.09.18.pdfpdf419547
Referat møte Fagråd 06.03.18.pdfhttps://hnt.no/seksjon/tjenesteavtale-8/Documents/Møtereferater/2018/Referat møte Fagråd 06.03.18.pdfReferat møte Fagråd 06.03.18.pdfpdf409227

2017

Referat Fagrådsmøte 01.12.17.pdfhttps://hnt.no/seksjon/tjenesteavtale-8/Documents/Møtereferater/2017/Referat Fagrådsmøte 01.12.17.pdfReferat Fagrådsmøte 01.12.17.pdfpdf285194
Referat Fagrådsmøte 03.10.17.pdfhttps://hnt.no/seksjon/tjenesteavtale-8/Documents/Møtereferater/2017/Referat Fagrådsmøte 03.10.17.pdfReferat Fagrådsmøte 03.10.17.pdfpdf253319
Referat Fagrådsmøte 31.08.17.pdfhttps://hnt.no/seksjon/tjenesteavtale-8/Documents/Møtereferater/2017/Referat Fagrådsmøte 31.08.17.pdfReferat Fagrådsmøte 31.08.17.pdfpdf267740
Referat Fagrådsmøte 22.06.17.pdfhttps://hnt.no/seksjon/tjenesteavtale-8/Documents/Møtereferater/2017/Referat Fagrådsmøte 22.06.17.pdfReferat Fagrådsmøte 22.06.17.pdfpdf258670
Referat Fagrådsmøte 21.04.17.pdfhttps://hnt.no/seksjon/tjenesteavtale-8/Documents/Møtereferater/2017/Referat Fagrådsmøte 21.04.17.pdfReferat Fagrådsmøte 21.04.17.pdfpdf253361
Referat Fagrådsmøte 21.03.17.pdfhttps://hnt.no/seksjon/tjenesteavtale-8/Documents/Møtereferater/2017/Referat Fagrådsmøte 21.03.17.pdfReferat Fagrådsmøte 21.03.17.pdfpdf397689
Referat Fagrådsmøte 13.01.17.pdfhttps://hnt.no/seksjon/tjenesteavtale-8/Documents/Møtereferater/2017/Referat Fagrådsmøte 13.01.17.pdfReferat Fagrådsmøte 13.01.17.pdfpdf240353

2016

Referat Fagrådsmøte 02.12.16.pdfhttps://hnt.no/seksjon/tjenesteavtale-8/Documents/Møtereferater/2016/Referat Fagrådsmøte 02.12.16.pdfReferat Fagrådsmøte 02.12.16.pdfpdf246446
Referat Fagrådsmøte 18.10.16.pdfhttps://hnt.no/seksjon/tjenesteavtale-8/Documents/Møtereferater/2016/Referat Fagrådsmøte 18.10.16.pdfReferat Fagrådsmøte 18.10.16.pdfpdf333154
Referat Fagrådsmøte 06.09.16.pdfhttps://hnt.no/seksjon/tjenesteavtale-8/Documents/Møtereferater/2016/Referat Fagrådsmøte 06.09.16.pdfReferat Fagrådsmøte 06.09.16.pdfpdf247886

Fant du det du lette etter?