Fagråd

Fagrådene er oppnevnt av ASU og ivaretar tjenesteavtalene.

Fagråd for koordinerende enheter (tjenesteavtale 2)

Fagrådet består av representanter fra de koordinerende enhetene i kommunene og Helse Nord-Trøndelag. Fagrådet ivaretar tjenesteavtale 2.

Fagråd for koordinerende enheter

Samarbeidsorganet mellom kommunene, HNT og NORD universitet (tjenesteavtale 6 og 7)

Fagrådet skal bidra til å realisere intensjonene i de store velferdsreformene, og skal være rådgivende både regionalt og lokalt i forhold til partenes besluttende organer. Fagrådet ivaretar tjenesteavtale 6 og 7.

Samarbeidsorganet mellom kommunene, HNT og NORD universitet

Samarbeid om jordmortjenester (tjenesteavtale 8)

Fagrådet arbeider med implementering av "Helhetlig plan for svangerskaps-, fødsel- og barselomsorgen" i Nord-Trøndelag. Fagrådet ivaretar tjenesteavtale 8.

Samarbeid om jordmortjenester

Fagråd for informasjon og kommunikasjonsteknologi (tjenesteavtale 9)

Fagrådet består av representanter fra kommuneregionene, Helse Nord-Trøndelag og KomUT. Fagrådet ivaretar tjenesteavtale 9.

Fagråd for informasjon og kommunikasjonsteknologi

Fagråd for samarbeid om forebygging (tjenesteavtale 10)

Fagrådet består av representanter fra kommuneregionene og Helse Nord-Trøndelag. Fagrådet ivaretar tjenesteavtale 10.

Fagråd for samarbeid om forebygging

Fagråd for kvalitet og pasientsikkerhet (tjenesteavtale 12)

Fagrådet består av representanter fra kommunene, Helse Nord-Trøndelag og brukerrepresentant. Fagrådet ivaretar tjenesteavtale 12.

Fagråd for kvalitet og pasientsikkerhet

Fant du det du lette etter?