Fagråd

Fagrådene er oppnevnt av ASU og ivaretar tjenesteavtalene.

Fagråd for koordinerende enheter (tjenesteavtale 2)

Fagrådet består av representanter fra de koordinerende enhetene i kommunene og Helse Nord-Trøndelag. Fagrådet ivaretar tjenesteavtale 2.

Fagråd for koordinerende enheter

Samarbeidsorganet mellom kommunene, HNT og NORD universitet (tjenesteavtale 6 og 7)

Fagrådet skal bidra til å realisere intensjonene i de store velferdsreformene, og skal være rådgivende både regionalt og lokalt i forhold til partenes besluttende organer. Fagrådet ivaretar tjenesteavtale 6 og 7.

Samarbeidsorganet mellom kommunene, HNT og NORD universitet

Samarbeid om jordmortjenester (tjenesteavtale 8)

Fagrådet arbeider med implementering av "Helhetlig plan for svangerskaps-, fødsel- og barselomsorgen" i Nord-Trøndelag. Fagrådet ivaretar tjenesteavtale 8.

Samarbeid om jordmortjenester

Fagråd for informasjon og kommunikasjonsteknologi (tjenesteavtale 9)

Fagrådet består av representanter fra kommuneregionene, Helse Nord-Trøndelag og KomUT. Fagrådet ivaretar tjenesteavtale 9.

Fagråd for informasjon og kommunikasjonsteknologi

Fagråd for samarbeid om forebygging (tjenesteavtale 10)

Fagrådet består av representanter fra kommuneregionene og Helse Nord-Trøndelag. Fagrådet ivaretar tjenesteavtale 10.

Fagråd for samarbeid om forebygging

Fagråd for kvalitet og pasientsikkerhet (tjenesteavtale 12)

Fagrådet består av representanter fra kommunene, Helse Nord-Trøndelag og brukerrepresentant. Fagrådet ivaretar tjenesteavtale 12.

Fagråd for kvalitet og pasientsikkerhet

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.