HELSENORGE
Helsefellesskapet i nordre del av Trøndelag. Logo.

Handlingsplan for samhandling 2022-2025

Handlingsplan for samhandling for perioden 2022 – 2025 for Helsefellesskapet mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag ble vedtatt i fellesmøte i adminitstrativt og politisk samarbeidsutvalg 30.mars 2022.

Høringsperiode februar 2022

Utkast til handlingsplan ble sendt på høring i februar, og lagt fram for godkjenning i fellesmøte for politisk- og administrativt samarbeidsutvalg 30. mars 2022.

Handlingsplan helsefellesskapet i nordre Trøndelag - utkast til høringsrunde.pdfHøringsbrev handlingsplan nordre Trøndelag 2022-25.pdf

Høringsinnspill til handlingsplan for samhandling 2022-2026
Fant du det du lette etter?