Hospitering

Informasjon om hospiteringsordningen mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.