Kreftomsorg i kommunene

Kontaktinformasjon til kreftkoordinatorerer og kreftsykepleiere

Kreftkoordinator er et frivillig og gratis kommunalt tilbud til de som har eller har hatt kreftsykdom og deres pårørende. Kreftkoordinatorens viktigste oppgaver er å være en støttespiller i en vanskelig og sårbar tid, veilede til ulike tjenester, være bindeledd mellom sykehus og kommune og å bidra til at pasient og pårørende mestrer hverdagen best mulig.

Værnesregionen

StjørdalTydalMeråker

Frosta

Grethe Hovdal, kreftsykepleier Frostatunet, 7633 Frosta. Tlf. 74 80 89 00

Anne Fugleberg, kreftsykepleier Frostatunet, 7633 Frosta. Tlf. 74 80 89 00

Søknad om tjenester sendes til Forvaltningskontoret, Helse og omsorg, Frosta kommune, 7633 Frosta.

Selbu

Innherred samkommune og Frosta

LevangerVerdal

Inn-Trøndelag

InderøySteinkjerVerran - kreftkoordinatorVerran - kreftomsorg

Snåsa

Kristin Nøstvold, kreftsykepleier Kløvertunet 7760 Snåsa. Tlf. 74 13 83 72

May Britt Asp, onkologisk fysioterapeut/kreftkoordinator

Siv Anita Larsen, kreftsykepleier/kreftkoordinator

DMS Inn-Trøndelag, Markaveien 1, 7715 Steinkjer

Indre Namdal

Grong

Høylandet

Lierne

Geir Bergli, kreftsykepleier

gebergli@start.no

Tlf: 909 65 630 / 74 34 35 26

Namdalseid

Beate Ramberg Myren, kreftsykepleier

beate.myren@namdalseid.kommune.no

Tlf: 74 22 72 56 / 480 47 508

Namsskogan

Røyrvik

Evelyn Skage, kreftsykepleier

evelyn.n.skage@royrvik.kommune.no

Midtre Namdal

Namsos

Overhalla

Flatanger

Beate Ramberg Myren, kreftsykepleier

beate.myren@namdalseid.kommune.no

Tlf: 74 22 72 56 / 480 47 508

Fosnes

Mona Nygård, kreftsykepleier

m.j.iversen@hotmail.com

Aslaug Hedel, kreftsykepleier

ahelgen@hotmail.com

Tlf: 900 26 708

Ytre Namdal

Nærøy

Bindal

Anita Lund, sykepleier

anita.s.lund@bindal.kommune.no

tlf. 482 138 45

Leka

Vikna

Øvrige kommuner

OsenFosen - Ørland, Bjugn, Åfjord, Roan, Leksvik og Rissa 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.