Kreftomsorg i kommunene

Kontaktinformasjon til kreftkoordinatorerer og kreftsykepleiere

Kreftkoordinator er et frivillig og gratis kommunalt tilbud til de som har eller har hatt kreftsykdom og deres pårørende. Kreftkoordinatorens viktigste oppgaver er å være en støttespiller i en vanskelig og sårbar tid, veilede til ulike tjenester, være bindeledd mellom sykehus og kommune og å bidra til at pasient og pårørende mestrer hverdagen best mulig.

Værnesregionen

StjørdalTydalMeråkerFrosta

Levanger og Verdal

LevangerVerdal

Inn-Trøndelag

InderøySteinkjerVerran - kreftkoordinatorVerran - kreftomsorg

Snåsa

Kristin Nøstvold, kreftsykepleier Kløvertunet 7760 Snåsa. Tlf. 74 13 83 72

May Britt Asp, onkologisk fysioterapeut/kreftkoordinator

Siv Anita Larsen, kreftsykepleier/kreftkoordinator

DMS Inn-Trøndelag, Markaveien 1, 7715 Steinkjer

Indre Namdal

Grong

HøylandetLierne

Namdalseid

Beate Ramberg Myren, kreftsykepleier

beate.myren@namdalseid.kommune.no

Tlf: 74 22 72 56 / 480 47 508

Namsskogan

Røyrvik

Evelyn Skage, kreftsykepleier

evelyn.n.skage@royrvik.kommune.no

Midtre Namdal

Namsos

Overhalla

Flatanger

Beate Ramberg Myren, kreftsykepleier

beate.myren@namdalseid.kommune.no

Tlf: 74 22 72 56 / 480 47 508

Fosnes

Mona Nygård, kreftsykepleier

m.j.iversen@hotmail.com

Aslaug Hedel, kreftsykepleier

ahelgen@hotmail.com

Tlf: 900 26 708

Ytre Namdal

Nærøy

Bindal

Anita Lund, sykepleier

anita.s.lund@bindal.kommune.no

tlf. 482 138 45

Leka

Vikna

Øvrige kommuner

Osen

Fosen - Ørland, Bjugn, Åfjord, Roan og Indre Fosen 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.