Kreftomsorg i kommunene

Kontaktinformasjon til kreftkoordinatorerer og kreftsykepleiere

Kreftkoordinator er et frivillig og gratis kommunalt tilbud til de som har eller har hatt kreftsykdom og deres pårørende. Kreftkoordinatorens viktigste oppgaver er å være en støttespiller i en vanskelig og sårbar tid, veilede til ulike tjenester, være bindeledd mellom sykehus og kommune og å bidra til at pasient og pårørende mestrer hverdagen best mulig.

Værnesregionen

Levanger og Verdal

Inn-Trøndelag

SnåsaDMS Inn-Trøndelag

Indre Namdal

Namdalseid

Namsskogan

Linda Uleberg, kreftsykepleier
E-post: linda.uleberg@namsskogan.kommune.no
Tlf: 415 04 507

Røyrvik

Evelyn Skage, kreftsykepleier
E-post: evelyn.n.skage@royrvik.kommune.no

Midtre Namdal

Flatanger

Fosnes

Ytre Namdal

Nærøy

Bindal

Kathrine Næsvold, kreftsykepleier
E-post: kathrine.nasvold@bindal.kommune.no
Tlf: 975 26 884

Leka og Vikna

Øvrige kommuner

Fosen - Ørland, Bjugn, Åfjord, Roan og Indre Fosen 

Fant du det du lette etter?