HELSENORGE
Kontaktinformasjon til kreftkoordinatorer

Kreftomsorg i kommunene

Kreftkoordinator er et frivillig og gratis kommunalt tilbud til de som har eller har hatt kreftsykdom og deres pårørende. Kreftkoordinatorens viktigste oppgaver er å være en støttespiller i en vanskelig og sårbar tid, veilede til ulike tjenester, være bindeledd mellom sykehus og kommune og å bidra til at pasient og pårørende mestrer hverdagen best mulig. Nedenfor finner du kontaktinformasjon for de kommunene som har et slikt tilbud.

Værnesregionen

Meråker​

Levanger og Verdal

Inn-Trøndelag

SnåsaDMS Inn-Trøndelag

Indre Namdal

Namsskogan​

Røyrvik

Midtre Namdal

Flata​nger (benytter tjenester av Namsos kommune ved behov)

Ytre Namdal

Nærøysund

Bindal

Leka


Øvrige kommuner
Fant du det du lette etter?