Legenytt

Nyhetsarkiv

 • 24.04.2017
  Henvisning til urolog ved mistanke om prostatakreft

  I forbindelse med urologisk utredning og evt behandling av pasienter med mistanke om prostatakreft er det utarbeidet standardisert pasientforløp som beskriver at pasienten skal møte til MR-undersøkelse før time til urolog.

 • 16.01.2017
  Vil spare mye tid med nye nettsider

  Fastlege Steffen Krogh Vadseth (31) sier han bruker mye tid på å gi pasienter råd. Han tror nettsiden hnt.no kan frigjøre en halv time daglig.

 • 16.12.2016
  Nye henvisningsrutiner vedrørende voksne ryggpasienter

  Fra 01.januar 2017 skal alle voksne polikliniske pasienter med ryggproblemer henvises til Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, med noen få unntak.

 • 29.08.2016
  Prosjektrapport fra veiledingsprosjekt

  Overlege Helge Hartmann har kartlagt kommunenes veiledningsbehov fra Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering.

 • 08.07.2016
  Brev til fastlegene - bruk av "Kopi til"

  Helse Nord-Trøndelag har behov for å informere om rutiner omkring "Kopi til" når det gjelder henvisning og prøvesvar.

 • 05.07.2016
  Utvidet testing for MRSA

  Alle beboere på mottak for asylsøkere/flyktninger, eller som har vært beboer i løpet av de siste tolv månedene, skal screenes i forkant av innleggelse eller poliklinisk konsultasjon.

 • 24.05.2016
  Nytt regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet

  Fra 23.mai 2016 skal henvisninger med spørsmål om alvorlig allergisk reaksjon (mistanke om anafylaksi) hos pasienter fra 16 års alder rettes til Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO).

 • 20.01.2016
  Blodprøver til revmapasienter

  Pasienter som er henvist til utredning ved revma poliklinikk blir utstedt med etiketter for å klistre på blodprøveglassene. Vi ber om at disse benyttes.

 • 11.01.2016
  Vaktordning for ØNH i Nord-Trøndelag

  ØNH opplever fra tid til annen at pasienter blir sendt til poliklinikken uten forhåndsavtale. Vi gjør oppmerksom på at ingen pasienter skal sendes uten at det på forhånd er konferert og avtalt med vakthavende ØNH-lege.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.