Offentlig utdanningsplan

Felles kompetansemål for LIS 2/3

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på blant annet etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer. Dette oppnår du i det daglige arbeidet, samt ved deltakelse på HNT sine FKM-kurs og veilederkurs.

Felles kompetansemål (FKM) består av et sett av læringsmål og kommer i tillegg til kliniske læringsmål. FKM gjelder for alle spesialiteter og strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet. Læringsmålene reflekterer legens ulike roller og gir den grunnleggende kompetansen som alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen.
Læringsmålene i de felles kompetansemodulene er inndelt i følgende områder:

 • Etikk
 • Forebygging
 • Forskningsforståelse
 • Kommunikasjon
 • Kunnskapshåndtering
 • Kvalitet og pasientsikkerhet
 • Lovverk
 • Pasient- og brukermedvirkning
 • Pasient- og pårørende opplæring
 • Samhandling
 • Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse.

I Helse Nord-Trøndelag har vi samlet FKM i fire temaområder. Disse dekkes av to dagskurs etterfulgt av gruppeveiledning for hvert temaområde, som gjennomføres i løpet av utdanningsforløpet. I tillegg er det læringsaktiviteter som e-læringskurs og podcasts.

LIS-lege må delta i supervisjon og veiledningskurs i regi av Regionalt utdanningskontor (RegUt).

Prosjektoppgaven «Kunnskap og forbedring» skrives på bakgrunn av deltagelse i et kvalitetsforbedringsprosjekt. Denne kan skrives i gruppe om ønskelig, og det legges til rette for forberedelse i ett av FKM-kursene.

Felles kompetansemål LIS 2-3 (pdf)

Fant du det du lette etter?