HELSENORGE
Offentlig utdanningsplan

Søknad og ansettelse for LIS2/3-leger

​Søknadsbehandling

Vi forutsetter at aktuelle kandidater har gjennomført og bestått graden cand. med. og har autorisasjon før tiltredelse, i tillegg til gjennomført og bestått tjeneste som LIS 1.

Vi forutsetter også at du behersker norsk skriftlig og muntlig. Helse Nord-Trøndelag praktiserer språkkravene strengt i rekruttering. Det er viktig for kvaliteten i pasientbehandling, samhandling med helsepersonell og god dokumentasjon i journaler og epikriser.

I Helse Nord-Trøndelag ønsker vi at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og arbeider derfor for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Samtlige kandidater vurderes ut i fra en helhetsvurdering med kvalifikasjonsprinsippet og egnethet til grunn.
Intervjuer gjennomføres fortløpende etter søknadsfristens utløp.

Vi utarbeider ei innstilling og ei reserveliste, før tilbud om stilling sendes ut per e-post.

Alle ledige stillinger som "Lege i spesialisering" lyses ut på våre hjemmesider. Her vil du bli bedt om å søke gjennom vår elektroniske stillingsportal Webcruiter.

Ved eventuelle spørsmål knyttet til LIS2/3, er du velkommen til å ta kontakt på postmottak@hnt.no. Du vil få svar på din henvendelse i løpet av noen arbeidsdager.

Ansettelse

For å kunne tiltre stilling som lege i spesialisering, må du senest 30 arbeidsdager før oppstart ha

  • norsk personnummer (11 siffer)
  • gyldig oppholds- og arbeidstillatelse
  • konto i en norsk bank

I Helse Nord-Trøndelag har leger i spesialisering, i fast stilling, en gjensidig prøvetid på seks måneder og gjensidig oppsigelsestid på tre måneder. 

Fant du det du lette etter?