HELSENORGE
Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i urologi

Operasjonsstue. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

I Helse Nord-Trøndelag er det Klinikk for kirurgi som har ansvaret for LIS-utdanning i urologi. Både Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos tilbyr utdanningen. Begge sykehus er akuttsykehus med traumefunksjon.

Spesialisering i urologi ved Sykehuset Levanger Spesialisering i urologi ved Sykehuset Namsos

Fant du det du lette etter?