Nyheter

2017

23.03.2017

Nasjonal kvalitetspris tildelt Stopp Sepsis Sykepleier-prosjektet

Norsk forum for kvalitet i helsetjenesten har gjennom 25 år jobbet nasjonalt for å prioritere forbedringsarbeid. Torsdag delte de ut den høythengende Kvalitetsprisen 2017 til sepsis-prosjektet ved Sykehuset Levanger.
20.03.2017

Statsråden testet akuttberedskapen og sykehusmaten

Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøkte Levanger, Inderøy, Steinkjer og Namsos mandag 20. mars. Rundturen ble avsluttet med traumeøvelse, pasientorientert organisering og test av sykehusmaten.
20.03.2017

Første spadetak for Psykiatriløftet

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har i dag signert «grunnsteinen» og tatt første spadetak for det nye psykiatribygget på Sykehuset Levanger og med det Psykiatriløftet.
17.03.2017

Helse- og omsorgsminsteren til Levanger og Namsos

Statsråd Bent Høie gjester Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos mandag 20. mars. I Levanger markerer han byggestart for Psykiatriløftet, og i Namsos skal han se på akuttberedskap ved et mellomstort lokalsykehus.
16.03.2017

Helse Nord-Trøndelag får medisinstudium

Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU besluttet i sitt fakultetstyre 15. mars å opprette desentralisert legestudium lagt til Helse Nord-Trøndelag.
03.03.2017

- Pasienten er viktigst

Spesialisthelsetjenesten og kommunene i Nord-Trøndelag har samarbeidsavtaler på 12 områder, der IKT er et av dem. For å sikre god samhandling rundt pasienten, ble det 2. mars arrangert fagdag på området.
31.01.2017

Arbeidsmiljørprisen 2016 til fellesposten H4 Sykehuset Namsos

I forbindelse med Helse Nord-Trøndelags årlige ledersamling, ble Arbeidsmiljøprisen 2016 delt ut. Fellesposten H4 Medisinsk klinikk, Sykehuset Namsos ved avdelingsleder Kari Sund Larsen, stakk av med den gjeve prisen.
16.01.2017

- Bruk nettsidene til å forberede deg

– En velinformert pasient opplever større trygghet og mestring. Bruk nettsidene til sykehuset for å forberede deg før du skal til behandling, oppfordrer sykehuslege.
12.01.2017

Nyttig dom over nye nettsider

«Dette var oversiktlig!» Tilbakemeldingene fra pasienter som har brukertestet sykehusenes nettsider er positive. Men det var også noen læringspunkter for oss som vil gjøre opplevelsen på nett enda bedre.
09.01.2017

Pasientens helsetjeneste på nett

Da de offentlige sykehusene i Norge skulle lage nye nettsider, lyttet vi til den aller viktigste stemmen: pasientens. Det pasientene sa, bestemte hvordan nettsidene skulle bli.
Se flere artikler()

2016

23.11.2016

Slik ønsker direktøren framtidas pasientorganisering i HNT

5. oktober inviterte sykehusdirektør Torbjørn Aas til å delta i en høringsprosess knyttet til framtidas pasientorganisering. Nå foreligger beslutningen.
14.11.2016

Signert for Psykiatriløftet

Etter en omfattende og detaljert prosess rundt planlegging av utbygging ved Psykiatrisk klinikk, Psykiatriløftet, har Helse Nord-Trøndelag signert kontrakt med totalentreprenør Veidekke.
31.10.2016

Positiv til Kompetanseportalen

Kompetanseportalen er Helse Midt-Norges verktøy for ansattes kompetansebeholdning og –utvikling. Her etableres kompetanseplaner som blir tildelt den enkelte medarbeider, og her finnes oversikt over for eksempel status på medarbeidersamtaler.
21.10.2016

Historisk disputas

Intensivsykepleier Hege Selnes Haugdahl har i dag forsvart sin doktorgrad innen temaet respiratorbehandling. Haugdahls disputas er den første som blir avholdt på et av sykehusene i Helse Nord-Trøndelag.
05.10.2016

Vil at sykehusene skal bli mer pasientorientert

Direktør Torbjørn Aas inviterer i dag brukere av sykehusene i Helse Nord-Trøndelag, ansatte, kommuner og andre til å delta i en høring der framtidas pasientorienterte organisering er tema.
21.09.2016

Vant nasjonal forbedringspris - halverte dødeligheten

Helse Nord-Trøndelag og Medisinsk klinikk ved Sykehuset Levanger gikk helt til topps i den nasjonale finalen i kampen om Forbedringsprisen 2016.
31.08.2016

Forenklet ordning for dekning av pasientreiser

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har offentliggjort ny ordning for pasientreiser. Det blir mulig å søke elektronisk om dekning av reisekostnader og regelverket endres.
31.08.2016

Jakter 30 som vil bli spesialsykepleier

Sykehusene i Namsos og Levanger skal ansette inntil 30 sykepleiere som vil utdanne seg til spesialsykepleier. Studiet går over 18 måneder ved NTNU, praksis ved våre sykehus, lønn under utdanning og fast jobb tilbys.
29.07.2016

Fornøyde pasienter i Nord-Trøndelag

800 tilfeldig valgte pasienter som i 2015 fikk behandling ved de to nordtrønderske sykehusene, har blitt invitert til å besvare en rekke spørsmål om behandlingen de har fått ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. Det konkluderes med at...
14.07.2016

Brukere tilfreds med psykiatrisk behandling

I løpet av de siste 18 månedene har drøyt tusen brukere av Helse Nord-Trøndelags psykiatritilbud deltatt i en brukerundersøkelse. Sju av ti brukere sier at de har hatt stort utbytte av behandlingen.  
26.05.2016

KOLS-kurs - få en bedre hverdag

Lungepoliklinikken ved Sykehuset Namsos arrangerer todagerskurs for KOLS-pasienter 7. og 8. juni. Frist for påmelding er 31. mai.
19.05.2016

Kurstilbud: Hvordan leve med kreft

Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Namsos tilbyr gruppeopplæring for kreftrammede og pårørende.
12.05.2016

HNT-ansatt ble Årets Sykepleier 2016

Psykiatrisk sykepleier Ingvild Aabakken har noe svært få av hennes 3 600 kolleger i Nord-Trøndelag har. Det synlige bevis på at hun er vinner av fylkesprisen Årets Sykepleier.
12.04.2016

Konferanse om mer treffsikker kreftbehandling

Dette symposiet har som mål å gi oversikt og innsikt innen feltet biomarkører i dag, med å koble molekylær innovasjon med klinisk implementering, til nytte for pasientene.
31.03.2016

Internett i ny drakt

29.03.2016

Sykehuset Namsos åpnet ny CT-maskin

29.03.2016

Tyldum Stordahl leder Brukerutvalget

29.03.2016

Nytt akuttrom ved Sykehuset Namsos

26.03.2016

Direktør Flaat fikk pasient- og brukerpris

Se flere artikler fra 2016()