Nyheter

2019

 • 16.10.2019
  Lege konstitueres som adm. direktør

  Tor Åm tiltrer som ny midlertidig direktør i Helse Nord-Trøndelag fra førstkommende fredag. Han kommer fra stillingen som samhandlingsdirektør og fagdirektør for rus og psykisk helse ved St. Olavs hospital.

 • 08.10.2019
  Styrker pasientsikkerheten med VR-teknologi

  Ved hjelp av Virtual Reality (VR) skal ansatte ved akuttpsykiatrisk sengepost bli enda bedre til å håndtere vanskelige situasjoner. Det skal styrke sikkerheten til både pasienter og ansatte.

 • 04.10.2019
  Millionstøtte til forskning på legers helse

  Forskningssjef i Helse Nord-Trøndelag, Bodil Landstad, skal sammen med svenske Emma Hagqvist finne forekomsten av psykisk sykdom blant norske og svenske leger.

 • 02.10.2019
  Direktør Torbjørn Aas fratrer sin stilling

  Helse Nord-Trøndelags styre og adm. direktør Torbjørn Aas har i et ekstraordinært styremøte i dag 2. oktober blitt enige om at Aas fratrer med umiddelbar virkning.

 • 01.10.2019
  Vil redusere ventetid med sekretærstyrt kalender

  Gjennom et nytt pilotprosjekt er det sekretærene som nå skal koordinere timene til utredning og behandling på BUP.

 • 30.09.2019
  Avsluttet Forskningsdagene med arbeidsmiljø

  Forskningsdagene 2019 er nå over. I Helse Nord-Trøndelag fikk tre forskere på arbeidsmiljø stå for festivalens avslutning.

 • 30.09.2019
  Vil optimalisere deltakelsen til pårørende

  Helse Nord-Trøndelag opplever en økning i antall henvisninger til allmennpsykiatrien. Spesielt i aldersgruppen 18 – 26 år. Pårørende i form av foreldre, venner og omsorgspersoner er en viktig del av livet til disse pasientene.

 • 24.09.2019
  Forskning på PVK bærer trønderske frukter

  En trøndersk trio bestående av Sykehuset Levanger, St. Olavs hospital og NTNU har slått seg sammen for å bedre pasientsikkerheten knyttet til perifert venekateter.

 • 23.09.2019
  Knyttet nettverk med kaffeprat

  I anledning Forskningsdagene arrangerte Likestillingssenteret KUN, Kvinnenettverket Noor, Nord universitet og Helse Nord-Trøndelag kaffeprat om kvinner, innvandrerbakgrunn og helse. Det førte til gode diskusjoner og nye nettverk.

 • 20.09.2019
  Ungdommen ga innspill til Helseplattformen

  Forrige helg fikk ungdomsrådet fra Helse Nord-Trøndelag anledning til å gi sine tanker og innspill for hvordan Helseplattformen kan legges til rette for ungdommen.

 • 20.09.2019
  HNT-forskere på skolebesøk i Namsos

  I forbindelse med Forskningsdagene besøkte nevrologene Kristina Devik og Lasse-Marius Honningsvåg to skoleklasser ved Olav Duun videregående skole.

 • 10.09.2019
  Får ettertraktede innovasjonsmidler til utvikling av helsehjelp

  Helse Nord-Trøndelag skal sammen med Helse Midt-Norge, St. Olavs hospital og Helse Møre og Romsdal finne nye måter å følge opp pasientene sine på.

 • 06.09.2019
  Flertallet angrer ikke på fedmeoperasjon

  En forskningsstudie blant helseforetakene i Helse Midt-Norge viser at ni av ti personer som undergikk gastrisk bypass mellom 2003 – 2009 ikke angrer på inngrepet. Flere oppgir likevel at de kunne valgt annerledes om de skulle tatt avgjørelsen på nytt.

 • 05.09.2019
  Øker effektivitet og trivsel med ryddige lokaler

  Gjennom et nytt forbedringsprosjekt har Medisinsk-teknisk avdeling i Helse Nord-Trøndelag ryddet og systematisert egne lokaler. Det skal føre til bedre arbeidsmiljø og økt effektivitet.

 • 05.09.2019
  Program for Forskningsdagene 2019

  Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival i regi av Norges Forskningsråd, hvor forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner inviteres til å vise fram sin virksomhet for allmennheten. Her er en oversikt over årets program fra Helse Nord-Trøndelag.

 • 30.08.2019
  Inviterer til frokostmøte om sepsis

  Sepsis er den største årsaken til sykdom og død i verden som kan forebygges. 13. september deltar HNT-forskerne Lise Tuset Gustad og Nina Skei på frokostmøte i Trondheim for å øke kunnskapen om den alvorlige infeksjonen.

 • 23.08.2019
  Trøndersk forskning på svangerskapsforgiftning i internasjonalt tidsskrift

  Et forskningsprosjekt på svangerskapsforgiftning i Trøndelag ble i sommer publisert i det amerikanske tidsskriftet JAMA Cardiology. Forskningen har ført til et nytt pilotprosjekt for oppfølging av pasienter.

 • 21.08.2019
  Dette er de nye NTNU Link-studentene

  Mandag denne uken startet et nytt studentkull på det desentraliserte medisinstudiet NTNU Link. Nå gleder de seg til å komme tettere på pasientene i Helse Nord-Trøndelag.

 • 16.08.2019
  Vil sikre effektiv behandling med nytt innovasjonsprosjekt

  Pasientene ved rehabiliteringsavdelingen på Sykehuset Levanger opplever økt selvstendighet i sine grunnleggende funksjoner. Et nytt innovasjonsprosjekt på avdelingen gir de ansatte oversikt over fremgangen, og skal hjelpe dem til å drive den videre.

 • 06.08.2019
  Velkommen til Helsehagen 2019

  Helse Nord-Trøndelag gjentar med sine sammarbeidspartnere suksessen fra 2018, og ønsker på ny velkommen til Helsehagen.

 • 29.07.2019
  Økt brukermedvirkning i helseforskning

  Brukerne har fått en langt sterkere medvirkning i forskningen i spesialisthelsetjenesten viser ny rapport.

 • 07.06.2019
  Helse Nord-Trøndelag åpnet ny hørselssentral i Stjørdal

  I desember i fjor konkluderte Helse Nord-Trøndelag med at det var nødvendig med et ny offentlig hørselstilbud i søndre del av gamle Nord-Trøndelag. Et knapt halvår etter fikk de første pasientene bistand i den nye enheten ved Værnesregionen...

 • 27.05.2019
  Enkel oversikt over timeavtaler på helsenorge.no

  Nå gjør vi det lettere for deg å få oversikt over dine avtaler hos sykehusene i Midt-Norge - kun ved noen tastetrykk. Logg deg inn på helsenorge.no!

 • 27.05.2019
  Med rett til å forske

  Så langt i år har 25 forsknings- og kvalitetsforbedringsprosjekt i Helse Nord-Trøndelag fått godkjent oppstart. Interessen for å forske og å drive med kvalitetsarbeid er stigende.

 • 23.05.2019
  Forbedret logistikk reduserer ventetiden for pasientene

  Omtrent 30 000 pasienter er innom kirurgisk og ortopedisk poliklinikk på Sykehuset Levanger årlig. Antallet øker hvert år. Enkle grep i måten arbeidet organiserer på, har vært med på å redusere tiden det tar fra en pasient blir henvist til...

 • 14.05.2019
  Arne Okkenhaug tildelt Sykepleierprisen

  Mangeårig psykiatrisk sykepleier Arne Okkenhaug, fra Helse Nord-Trøndelag og Nord universitet, ble tirsdag tildelt den høythengende prisen Norsk sykepleierforbund Nord-Trøndelag deler ut årlig.

 • 07.05.2019
  BUP blir modell for nasjonalt pakkeforløp

  Nevropsykolog Reiel Storheil Pedersen og hans ADHD-team ved BUP Sykehuset Namsos hadde en meget engasjert statsminister på besøk tirsdag morgen.

 • 09.04.2019
  Ny høring om felles bildediagnostikk i Trøndelag

  Helse Midt-Norge har gitt i oppdrag å etablere en felles organisering og drift innen bildediagnostikk mellom St. Olavs hospital HF og Helse Nord-Trøndelag HF. Dette for bedre å kunne utnytte de samlede ressursene. En ny prosjektrapport legg...

 • 02.04.2019
  HNT utvidere tilbudet til ruspasienter

  Helse Nord-Trøndelag utvider tilbudet til ruspasienter. Mandag ble Avdeling for rus og avhengighet med 16 døngsenger åpnet ved Sykehuset Levanger.

 • 25.03.2019
  Skal finne «student-effekten» på sykehuset

  Hvordan påvirker det å ha legestudenter de ansatte i Helse Nord-Trøndelag? Det er blant spørsmålene som skal besvares i et nytt forskningsprosjekt om NTNU Link.

 • 21.03.2019
  Vil finne de skjulte skadene i hjernen

  Ved hjelp av tidlig MR-undersøkelse etter hodeskade, ønsker forsker og konstituert overlege Kent Gøran Moen å avdekke hjerneskader og deres langsiktige betydninger. Nå løftes forskningen ut i Europa.

 • 19.03.2019
  Utviklet egen app til vital informasjon

  Ved hjelp av en selvutviklet app ønsker lege Ole Kristian Forstrønen Thu å ta livsviktig behandlingsinformasjon fra de stasjonære datamaskinene til kollegenes mobiltelefoner.

 • 28.02.2019
  Tester nettbrett til kommunikasjon med intensivpasienter

  For intensivpasienter som respiratorbehandles er det umulig å kommunisere ved hjelp av egen stemme. Nå tester intensivavdelingen på Sykehuset Levanger bruk av nettbrett for å bedre kommunikasjonen med pasientene.

 • 12.02.2019
  Styrker samarbeidet med kommunene

  Gjennom «Visitas» besøker parter som samhandler hverandre for å se hvordan den andre parten jobber. Det har lagt grunnlaget for bedre samhandling mellom helseforetak og kommunehelsetjenesten.

 • 07.02.2019
  Styrker rutinene for blodkultur gjennom internasjonal studie

  Som deltaker i en stor europeisk studie skal Avdeling for laboratoriemedisin ved Sykehuset Levanger gå gjennom egne rutiner for innsamling og håndtering av blodkultur. Det kan komme både pasienter og helsepersonell til gode.

 • 28.01.2019
  Finner nye brikker til puslespillet

  Gjennom doktorgradsarbeidet sitt har Lasse-Marius Elden Honningsvåg undersøkt endringer i hjernens hvite substans. Han håper forskningen kan bli en ny brikke i puslespillet om utvikling av hodepine.

 • 28.01.2019
  Innleggelse av pasienter med akutte nevrologiske tilstander

  Det er fra 1. januar 2019 etablert døgnvakt ved nevrologisk sengepost i Helse Nord-Trøndelag. Dette gir styrket kompetanse ved behandling av voksne pasienter med akutte nevrologiske tilstander som hoveddiagnose.

 • 22.01.2019
  Vil undersøke væskebalansen med nyutviklet sensor

  Sykehuset Levanger går i samarbeid med Trondheims-bedriften Mode Sensors for å teste ut et nyutviklet sensorplaster. Det skal måle pasientenes endring i væskebalanse, og hindre både dehydrering og overhydrering.

 • 11.01.2019
  Startet forskerreisen på protokollskolen

  For nevrolog Kristina Devik ble protokollskolen starten på en spennede Botox-studie. Nå er årets kurs åpnet for søkere.

 • 07.01.2019
  Utvikler fremtidens helsetjeneste

  Tre ansatte i Helse Nord-Trøndelag forteller om sitt arbeid med å forme fremtidens helsetjeneste.

2018

 • 21.12.2018
  HNT-innovasjoner fikk støtte fra Helse Midt-Norge

  Innovasjonsprosjektene «Fremtidens pasientrom», «MATerVITALT» og «Økt mestring og livskvalitet med bedre tjenesteflyt» får økonomisk støtte gjennom Helse Midt-Norges innovasjonsmidler.

 • 21.12.2018
  Styrker samarbeidet om forskning

  Gjennom en ny samarbeidsavtale skal Helse Nord-Trøndelag og Nord universitet dra nytte av hverandre styrker.

 • 18.12.2018
  Undersøker 54.000 nordtrøndere for cøliaki

  Overlege og forsker Eivind Ness-Jensen vil finne nye svar på hvorfor vi utvikler cøliaki. For å klare det vil han undersøke 54.000 nordtrøndere for sykdommen og diagnostisere ukjente tilfeller.

 • 17.12.2018
  Månedens forsker: Hanne Sorger

  Se for deg et navigasjonsprogram som raskt og presist kan finne veien gjennom lungene dine. Akkurat dette jobber forsker og overlege Hanne Sorger med å utvikle, og håper det kan bli et viktig verktøy i tidlig oppdagelse av lungekreft.

 • 07.12.2018
  Barn som pårørende - fagdag i Namsos

  Fagdag Barn som pårørende, med tema samarbeid om tidlig innsats, ble arrangert i Namsos 30 nov. 2018. Dette er den største fagdagen som har vært arrangert i Trøndelag med dette temaet.

 • 29.11.2018
  Månedens forsker: Ignacio Catalan-Serra

  Lurer du på hvordan livet er som forsker i Helse Nord-Trøndelag? Møt overlege i gastroenterologi, Ignacio Catalan-Serra, som i november er gjesteforsker i Singapore.

 • 28.11.2018
  Presenterer norsk-svensk samarbeid for Europa

  I starten av desember reiser forksningssjef i HNT, Bodil Landstad, til Brussel for å snakke om det nors-svenske samarbeidsprosjektet VälTel.

 • 02.11.2018
  Håndterer vold og trusler med VR-teknologi

  Per-Erik Daviknes fra selskapet Trygg Grunn bruker VR-briller for å lære yrkesgrupper å håndtere farlige situasjoner. Nå skal ansatte ved Medisinsk overvåkningsavdeling ved Sykehuset Levanger ta teknologien i bruk.

 • 26.10.2018
  Vil lindre hodepine med Botox

  Nevrolog Kristina Devik håper bruk av Botox-injeksjoner kan hjelpe flere med kronisk tensjonstype-hodepine. Hun er en av forskerne som er tildelt forskningsmidler fra Helse Nord-Trøndelag for 2019.

 • 25.10.2018
  Samlet seg for økt innovasjonskraft

  Onsdag gikk Helsehagen 2018 av stabelen på Nord Universitet i Røstad. – Et viktig arrangement for regionen, sier stortingspolitiker Ingvild Kjerkol og tidligere sykehusdirektør Just Ebbesen.

 • 18.10.2018
  Vil undersøke langtidseffektene av fedmeoperasjon

  I perioden 2003 – 2017 fikk mer en tusen personer utført fedmeoperasjon ved Sykehuset Namsos. Nå vil forsker Siren Nymo finne ut hvilke langtidseffekter operasjonene gir.

 • 09.10.2018
  Møt Helse Nord-Trøndelags innovatører

  Siden Innovasjonsklinikken i Helse Nord-Trøndelag ble åpnet i februar, har det kommet inn over 40 ideer som det jobbes med rundt om i helseforetaket. Her kan du lese om tre av prosjektene.

 • 01.10.2018
  Samlet seg for psykisk helse

  Psykisk helse blant unge var tema da Helse Nord-Trøndelag rundet av Forskningsdagene 2018.

 • 26.09.2018
  Fikk helsefaglig speed-update i Namsos

  Seks forskere fra Helse Nord-Trøndelag og Nord universitet stilte mandag ettermiddag til åpen speed-date under Forskningsdagene.

 • 20.09.2018
  Månedens forsker: Sara Germans Selvik

  Møt forsker og spesialist i psykiatri ved Helse Nord-Trøndelag, Sara Germans Selvik.

 • 14.09.2018
  Velkommen til Helsehagen 2018

  Helse Nord-Trøndelag har med sine samarbeidspartnere landet et spennende program for helseinnovasjonskonferansen Helsehagen.

 • 13.09.2018
  Vil kartlegge trender hos pasientene

  Gjennom et nytt innovasjonsprosjekt ønsker Kathrine Engen å kartlegge trender og behov hos rehabiliteringspasientene på sykehuset. Det kan tjene både behandling og fagutvikling på sikt.

 • 04.09.2018
  Program for Forskningsdagene 2018

  Forskningsdagene arrangeres over hele landet fra 19. - 30. september. Her kan du se programmet fra Helse Nord-Trøndelag.

 • 31.08.2018
  Psykiatriløftet er åpnet

  Etter en byggeperiode på ett år og fem måneder er den første og mest synlige delen av Psykiatriløftet åpnet. Det var helse – og omsorgsminister Bent Høie som sto for den offisielle åpningen.

 • 27.08.2018
  Psykiatriløftet – direkteoverføring av offisiell åpning

  Den offisielle åpningen av Psykiatriløftet tirsdag 28. august vil bli direkteoverført på Helse Nord-Trøndelags internettsider www.hnt.no og på Facebook.

 • 24.08.2018
  Storstilt studieåpning for NTNU Link

  Ti legestudenter fra NTNU startet denne uken opp i det nye, desentraliserte medisinstudiet NTNU Link. Torsdag var det klart for offisiell åpningsseremoni ved Sykehuset Levanger.

 • 21.08.2018
  Vil forhindre spiserørskreft med ny kalkulator

  Ved hjelp av en nyutviklet kalkulator kan leger enklere finne risikogrupper for utvikling av spiserørskreft. Det håper forsker og overlege Eivind Ness-Jensen kan redde flere liv.

 • 14.08.2018
  Studerer sammenhenger med eget demens-register

  Da Eystein Stordal i 2005 ønsket mer forskningsmateriale, startet han opp et eget demensregister for Nord-Trøndelag. I dag har registeret om lag 1300 deltakere.

 • 06.07.2018
  Jobber sammen for å løse demensgåtene

  Ingunn Bosnes, Ole Bosnes, Eystein Stordal og Hege Rasmussen er alle demens-forskere ved Sykehuset Namsos. Sammen søker de svar på sykdommens mysterier.

 • 05.07.2018
  Ny frist høring felles klinikk for bildediagnostikk i Trøndelag

  Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital har av sine eiere fått i oppdrag å utrede mulighetene for å etablere en felles klinikk for bildediagnostikk i Trøndelag. Prosjektet har utarbeidet en rapport som nå legges ut på offentlig høring.

 • 04.07.2018
  Strømmet til kondisjonstesting

  Om lag 2500 personer har siden oktober tatt turen til Sykehuset Levanger for å delta i HUNT4 Kondisjonsprosjektet. Det kan tjene både forskere og pasienter på sikt.

 • 02.07.2018
  Styrker svensk samarbeid

  Helse Nord-Trøndelag undertegnet fredag en intensjonsavtale med Region Jämtland Härjedalen. Nå skal helseforetakene samarbeide enda tettere, og gjøre hverandre bedre.

 • 08.06.2018
  Mest forskningsmidler til kreftforskning

  Kreftforskning er det området hvor helseforetakene bruker mest forskningsmidler. Nevrologi følger på plassen etter. Brukermedvirkningen i forskning er nesten tredoblet i løpet av de siste tre årene.

 • 07.06.2018
  Barn som pårørende - Barnas Time

  Opplæringsdager i Barnas Time 31.mai og 1.juni 2018. Fokus på blant annet forebygging, samhandling, lovverk og taushetsplikt. Ved etterspørsel settes opp nye dager.

 • 31.05.2018
  Styrker pasientsikkerheten med nye akuttsekker

  Skal forenkle arbeidsdagen til helsepersonell i hele Midt-Norge, og sikre pasientene riktig utstyr.

 • 28.05.2018
  Vil optimalisere fedmebehandlingen med nytt tilbud

  Ved å integrere psykisk helse med den tradisjonelle behandlingen av fedme, ønsker forsker Trine Tetlie Eik-Nes å optimalisere behandlingstilbudet for både barn og voksne.

 • 26.04.2018
  Ny HUNT-kalkulator anslår risiko for lungekreft

  Sammen med norske og greske forskere har prosjektleder Oluf Dimitri Røe utviklet en kalkulator som regner ut risikoen for å få lungekreft. Håpet er å kunne gi raskere behandling, og redde flere liv.

 • 24.04.2018
  Helse Nord-Trøndelag starter egen forskningsbiobank

  Ved hjelp av et nytt pilotprosjekt ønsker Helse Nord-Trøndelag og Biobank1® å bygge opp en generell biobank for forskning. Målet er å lære mer om pasientenes helse og utvikle bedre behandlingstilbud.

 • 16.04.2018
  Sammen for fremtidens helsevesen

  Med hjelp fra egne innovasjonskontakter skal Helse Nord-Trøndelag gå fremtidens helsevesen i møte. Fredag hadde de nyutnevnte kontaktene sitt aller første møte.

 • 09.04.2018
  Vil øke produktiviteten i helsetjenesten

  Gjennom deltakelse i forprosjektet iCOPE ønsker Helse Nord-Trøndelag å se på mulighetene for å jobbe smartere. Det kan bidra til redusert ventetid for pasienter i fremtidens helsevesen.

 • 21.03.2018
  Vil sikre pasienter riktig kosthold

  Å sørge for at pasienter får i seg nok mat under et sykehusopphold kan være utfordrende. Innovasjonsprosjektet MATerVITALT har som mål å sikre pasientene et riktig kosthold, som kan gi både kortere liggetid, raskere rehabilitering og økt livskvalitet.

 • 10.03.2018
  Sikrer akuttkompetansen med nasjonalt kurs

  Ved hjelp av medisinske simuleringsøvelser skal akutt-team ved norske sykehus vedlikeholde og utvikle sin kompetanse. Denne uken lærte 14 HNT-ansatte hvordan de best kan legge til rette for lokale øvelser.

 • 08.03.2018
  Sparket i gang nasjonalt pilotprosjekt

  Medisinsk avdeling ved Sykehuset Levanger ble nylig valgt ut som deltaker i et nasjonalt pilotprosjekt for tidlig identifisering av blodforgiftning. Onsdag var det klart for kick-off. 

 • 23.02.2018
  Nå kan sykepleiere ta videreutdanning med full lønn

  Helse Nord-Trøndelag skal rekruttere spesialsykepleiere til våre sykehus. Alle som har minimum to års sykepleiepraksis, i eller utenfor sykehus, kan søke utdanningsstillingene.

 • 15.02.2018
  Storstilt åpning av Innovasjonsklinikken

  Gjennom Innovasjonsklinikken får både brukere, ansatte, næringsliv og kommuner mulighet til å utvikle fremtidens helseforetak. Torsdag ble den nye storsatsingen offisielt åpnet.

 • 15.02.2018
  På hjul med røntgentjenesten

  Med prosjektet «Mobilt Røntgen i Namdalen» kan pasienter få røntgenundersøkelser i sitt nærmiljø. Det kommer både pasienter, kommuner og helseforetak til gode.

 • 15.02.2018
  Vil øke pasientsikkerheten med ny håndbok

  Ved hjelp av verktøyet Global Trigger Tool ønsker Klinikk for psykisk helsevern og rus å redusere risikoen for pasientskader. Nå deles kunnskapen med Helsedirektoratet.

 • 29.01.2018
  Mange har sagt sin mening om framtidas sykehustilbud

  Helseminister Bent Høie har gitt oss i oppdrag å lage en plan for framtida. Hvordan skal vi utvikle pasientens helsetjeneste fram mot 2035? Nå foreligger høringssvarene etter at forslaget til plan har ligget ute til høring i desember og jan...

 • 29.01.2018
  Utvidet tilbud om klinisk ernæringsfysiolog

  Helse Nord-Trøndelag utvidet nylig gruppen med klinisk ernæringsfysiologer fra tre til fire årsverk. Den nyopprettede stillingen har arbeidssted på Sykehuset Namsos, og skal sørge for voksne pasienter med andre diagnoser enn overvekt og fedme.

 • 29.01.2018
  Lærer landet om Levangermodellen

  Sykehuset Levanger er det første sykehuset i Norge med sertifiserte sykepleiere i bruk av lommeultralyd. Nå lærer Medisinsk avdeling bort «Levangermodellen» til resten av landet.  

 • 18.01.2018
  Sykehusene Levanger og Namsos satt i grønn beredskap

  Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos har fortsatt en situasjon med høyt belegg. Gul beredskap ved Sykehuset Levanger endres til grønn beredskap ved begge sykehus nå torsdag formiddag.

2017

 • 21.12.2017
  Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos tilbyr praksis og sommerjobb

  Jul og sommerjobb hører kanskje ikke helt sammen, men begge våre sykehus har nå lyst ledig en rekke ferievikariater for sommeren 2018. Studenter og ferdig utdannet helsepersonell kan søke.

 • 15.12.2017
  Leder an i kampen mot blodforgiftning

  Medisinsk avdeling på Sykehuset Levanger har i flere år forsket på forebygging og tidlig identifisering av blodforgiftning. Nå blir de del av et nasjonalt pilotprosjekt.

 • 14.12.2017
  Hvordan skal framtidas sykehus være?

  Helseminister Bent Høie har gitt oss i oppdrag å lage en plan for framtida. Hvordan skal vi utvikle pasientens helsetjeneste fram mot 2035? Si din mening om hvordan sykehustilbudet i Nordre Trøndelag skal være.

 • 06.12.2017
  HNT har fått ungdomsråd

  Styret i Helse Nord-Trøndelag vedtok i møte den 6. mars å opprette ungdomsråd. Rådet er etablert, og har nylig hatt sitt første møte.

 • 23.11.2017
  Tilbyr hjertekurs ved Sykehuset Namsos

  Kardiologiske sykepleiere ved Sykehuset Namsos inviterer til hjertekurs i februar 2018. Over to dager undervises hjertesyke hvordan det er mulig å forebygge ytterligere sykdom.

 • 17.11.2017
  Forskning fra Levanger vekker internasjonal interesse

  Fysioterapeut og forsker Marit Danielsen har gjennom 15 år utviklet et skjema for kartlegging av problematisk trening hos pasienter med spiseforstyrrelser. Det har fanget interesse fra flere kontinenter.

 • 06.11.2017
  Overlege vant nasjonal forskningspris

  Forsker og overlege Håvard Dalen er tildelt Norsk Cardiologisk Selskaps forskningspris for 2017.

 • 03.11.2017
  Videokommunikasjon kan gi bedre oppfølging av kreftsyke

  Videokommunikasjon innen kreftsykepleie er allerede testet ut i kommunehelsetjenesten. Nå tas løsningen inn i kreftpoliklinikkene i Helse Nord-Trøndelag.

 • 02.11.2017
  Jubler for rekordtildeling

  1. november ble tildelingen av regionale forskningsmidler vedtatt. Over 50 millioner kroner går til prosjekter med tilknytning til Helse Nord-Trøndelag.

 • 08.10.2017
  Fullsatt sal for mager med plager

  Det ble fullsatt sal da Helse Nord-Trøndelag i samarbeid med HUNT Forskningssenter avsluttet Forskningsdagene med seminaret «Mager med plager».

 • 02.10.2017
  HUNT4 inntar Sykehuset Levanger

  3. oktober starter Kondisjonsprosjektet i HUNT4. Ved å tilby testlokaler på Sykehuset Levanger ønsker forskningssjef Bodil Landstad et styrket samarbeid og aktivt forskningsmiljø.

 • 28.09.2017
  Lærlingene viste verdien av kortreist mat

  Forskningsdagene handler ikke bare om næring i form av kunnskap. I kantina på Sykehuset Levanger viste kokkelærlingene Johannes, Hege og Marthe Kristin frem verdien av kortreist mat fra Trøndelag.

 • 26.09.2017
  Setter forskning på menyen

  Både kokker, lærlinger, forskere og leger settes i sving for å servere årets program under Forskningsdagene.

 • 21.09.2017
  Sikret topplassering under internasjonal forskningskonferanse

  Anestesioverlege ved Sykehuset Levanger, Nina Vibeche Skei, ble plukket ut som finalist blant 162 innsendte forskningsbidrag.

 • 01.09.2017
  15 år med fysikalsk medisin og rehabilitering

  Avdelingens jubileum ble markert med fagdag og åpent hus i avdelingen. Tidligere kombinertløper Thorbjørn Brandt satte sterkt preg på dagen da han delte sine erfaringer som pasient i rehabilitering.

 • 14.08.2017
  Brukerundersøkelser i psykisk helsevern og rus

  I løpet av de siste 2,5 årene har over 1550 brukere av Helse Nord-Trøndelags tilbud innen psykisk helsevern og rus deltatt i en brukerundersøkelse. Sju av ti brukere sier at de har hatt stort utbytte av behandlingen.

 • 25.07.2017
  HNT har ledig tre utfordrende lederstillinger

  Helseforetaket søker etter tre nye ledere. CFO/økonomisjef, utviklingssjef og IT-leder. Sykehusene i Levanger og Namsos har noe over 3 000 ansatte, og er en av regionens største og viktigste organisasjoner. Har du ambisjoner som leder, anbe...

 • 11.07.2017
  Nytt skjema ved henvisning til svangerskapsoppfølging

  Skjemaet "Henvisning til svangerskapsoppfølging" anbefales benyttet som vedlegg til helsekort for gravide.

 • 26.06.2017
  Et kort liv som ga mening

  Etter å ha opplevd ro og verdighet i forbindelse med sorgen over sønnens korte liv, ville Erik og Yaasmin gi en gave til bruk for også andre nordtrøndere i en vanskelig situasjon.

 • 14.06.2017
  Første helsefagarbeider har bestått fagprøven

  HNTs aller første helsefagarbeider, Annette Småvollan Johansen, har bestått fagprøven i dag! Hun har hatt lærlingetiden sin på Barne- og ungdomsposten, Sykehuset Levanger.

 • 31.05.2017
  -Bare et lite ord som «hei» betyr så mye!

  KLPs arbeidsgledepris for 2017 ble tidligere i år tildelt Gyn-/fødeavdelingen ved Sykehuset Levanger, og i går ble premien overrakt. Den besto av velfortjent heder og en fengende konsert med Hanne Sørvaag, kjent fra Hver gang vi møtes.

 • 03.05.2017
  Nevrologisk avdeling markerer 50-årsjubileum

  Takket være driftige ansatte ved Sykehuset Namsos ble det i 1967 etablert en egen nevrologisk avdeling. Torsdag 4. og fredag 5. mai markerer Helse Nord-Trøndelag sitt 50-årsjubileum med forelesingskveld og åpen dag på sykehuset i Namsos.

 • 20.04.2017
  Kombinasjonsbygget ved Sykehuset Levanger er åpnet

  Mange får glede av det nye kombinasjonsbygget. Nå har Sykehuset Levanger fått sin etterlengtede helikopterlandingsplass, fire kommuner samarbeider om legevakt, og Hemit og Ambulansetjenesten har fått nye lokaler her.

 • 29.03.2017
  Gyn- fødeavdelingen på Sykehuset Levanger vinner KLPs «Arbeidsgledeprisen»

  Målet med KLPs Arbeidsgledepris er å fremme yrkesstolthet og arbeidsglede som bidrar til helsefremmende arbeidsplasser rundt om i landet. Premien er en konsert med Hanne Sørvaag for de ansatte på arbeidsplassen deres.

 • 23.03.2017
  Nasjonal kvalitetspris tildelt Stopp Sepsis Sykepleier-prosjektet

  Norsk forum for kvalitet i helsetjenesten har gjennom 25 år jobbet nasjonalt for å prioritere forbedringsarbeid. Torsdag delte de ut den høythengende Kvalitetsprisen 2017 til sepsis-prosjektet ved Sykehuset Levanger.

 • 20.03.2017
  Statsråden testet akuttberedskapen og sykehusmaten

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøkte Levanger, Inderøy, Steinkjer og Namsos mandag 20. mars. Rundturen ble avsluttet med traumeøvelse, pasientorientert organisering og test av sykehusmaten.

 • 20.03.2017
  Første spadetak for Psykiatriløftet

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie har i dag signert «grunnsteinen» og tatt første spadetak for det nye psykiatribygget på Sykehuset Levanger og med det Psykiatriløftet.

 • 17.03.2017
  Helse- og omsorgsminsteren til Levanger og Namsos

  Statsråd Bent Høie gjester Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos mandag 20. mars. I Levanger markerer han byggestart for Psykiatriløftet, og i Namsos skal han se på akuttberedskap ved et mellomstort lokalsykehus.

 • 16.03.2017
  Helse Nord-Trøndelag får medisinstudium

  Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU besluttet i sitt fakultetstyre 15. mars å opprette desentralisert legestudium lagt til Helse Nord-Trøndelag.

 • 03.03.2017
  - Pasienten er viktigst

  Spesialisthelsetjenesten og kommunene i Nord-Trøndelag har samarbeidsavtaler på 12 områder, der IKT er et av dem. For å sikre god samhandling rundt pasienten, ble det 2. mars arrangert fagdag på området.

 • 31.01.2017
  Arbeidsmiljørprisen 2016 til fellesposten H4 Sykehuset Namsos

  I forbindelse med Helse Nord-Trøndelags årlige ledersamling, ble Arbeidsmiljøprisen 2016 delt ut. Fellesposten H4 Medisinsk klinikk, Sykehuset Namsos ved avdelingsleder Kari Sund Larsen, stakk av med den gjeve prisen.

 • 16.01.2017
  - Bruk nettsidene til å forberede deg

  – En velinformert pasient opplever større trygghet og mestring. Bruk nettsidene til sykehuset for å forberede deg før du skal til behandling, oppfordrer sykehuslege.

 • 12.01.2017
  Nyttig dom over nye nettsider

  «Dette var oversiktlig!» Tilbakemeldingene fra pasienter som har brukertestet sykehusenes nettsider er positive. Men det var også noen læringspunkter for oss som vil gjøre opplevelsen på nett enda bedre.

 • 09.01.2017
  Pasientens helsetjeneste på nett

  Da de offentlige sykehusene i Norge skulle lage nye nettsider, lyttet vi til den aller viktigste stemmen: pasientens. Det pasientene sa, bestemte hvordan nettsidene skulle bli.

2016

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.