Brukerutvalg

Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag består av oppnevnte representanter fra forskjellige pasient- og brukerorganisasjoner. Utvalget spiller en viktig rolle mellom sykehusene og brukerne, og deltar fast helseforetakets styremøter i tillegg til egne faste møter.

Brukerutvalget 2020-2021

Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag 2020-2021. Stående bak f.v.: Grethe Dunfjeld (medlem), Olav Malmo (leder), Arne Sigurd Antonsen (medlem) og Mona B. Lersveen (medlem). Sittende foran f.v.: Harald M. Hansen (varamedlem), Per Jensen (medlem), Unni Kristiansen (nestleder) og Viktor N. Iversen (medlem). Anne Lise Tangen (medlem) og Kirsten Rotmo (varamedlem) var ikke til stede da bildet ble tatt.

Dette er det Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag:
Olav Malmo (leder), Verdal (FFO, Norsk revmatikerforbund)
Unni Kristiansen (nestleder), Namsos (Kreftforeningen)
Mona B. Lersveen (medlem), Verdal (FFO, ADHD Norge, Nord-Trøndelag)
Per Jensen (medlem), Inderøy (SAFO, Norsk forbund for utviklingshemmede)
Grethe Dunfjeld (medlem), Snåsa (Nord-Trøndelag sameforening)
Anne Lise Tangen (medlem), Ottersøy (Pensjonistforbundet)
Viktor N. Iversen (medlem), Verdal (FFO, Parkinsonforeningen)
Arne Sigurd Antonsen (medlem), Kolvereid (Pensjonistforbundet)
Kirsten Rotmo (varamedlem), Ronglan (FFO, Astma- og allergiforbundet)
Harald M. Hansen (varamedlem), Kolvereid (FFO, Mental helse)

Gjennom helsetjenesteloven er det bestemt at alle helseforetak skal ha et eget Brukerutvalg, som representerer pasient- og brukergrupper.

Styret i Helse Nord-Trøndelag har vedtatt et eget mandat som danner grunnlag for utvalgets arbeid.

Mandatet sier dette om utvalgets arbeid:

  • bidra aktivt med brukerkompetanse i planarbeid
  • ta initiativ i saker som har betydning for pasienter og pårørende
  • medvirke med innspill til brukerundersøkelser og kvalitetsarbeid
  • være et forum for tilbakemelding fra brukere, pårørende og brukerorganisasjoner
  • foreslå brukerrepresentanter i råd og utvalg

Brukerutvalget har syv faste møter årlig, i tillegg til deltagelse i helseforetakets styremøter.

Disse møtene er åpne. Nedenfor finner du direktelink til utvalgets styreside med saklister og dokumenter.

Dersom du ønsker kontakt med HNTs brukerutvalg kan du sende e-post til brukerutvalget@hnt.no


Brukerutvalgets styreside

Brukerutvalgets arbeid reguleres av nasjonalt vedtatte retningslinjer, og styrebehandlet mandat for brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag. Les mer om brukermedvirkning gjennom å trykke på linkene under.

Nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning

Mandat Brukerutvaget.pdfFant du det du lette etter?