Brukerutvalg

Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag består av oppnevnte representanter fra forskjellige pasient- og brukerorganisasjoner. Utvalget spiller en viktig rolle mellom sykehusene og brukerne, og deltar fast helseforetakets styremøter i tillegg til egne faste møter.

Hilde Tyldum Stordahl og Steinar Mikalsen er for tiden henholdvis leder og nestleder i Brukerutvalget.
Hilde Tyldum Stordahl og Steinar Mikalsen er for tiden henholdvis leder og nestleder i Brukerutvalget.

Dette er det Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag:
Hilde Tyldum Stordahl, Flatanger (leder), Steinar Mikalsen, Skogn (nestleder), Mona Lersveen, Verdal (medlem), Terje Veimo, Verdal (medlem), Unni Kristiansen, Namsos (medlem), Karl J. Amdahl, Levanger (medlem), Hildur Fallmyr, Ottersøy (medlem) og Olav Malmo, Verdal (fast møtende varamedlem)

Gjennom helsetjenesteloven er det bestemt at alle helseforetak skal ha et eget Brukerutvalg, som representerer pasient- og brukergrupper.

Styret i Helse Nord-Trøndelag har vedtatt et eget mandat som danner grunnlag for utvalgets arbeid.

Mandatet sier dette om utvalgets arbeid:

  • bidra aktivt med brukerkompetanse i planarbeid
  • ta initiativ i saker som har betydning for pasienter og pårørende
  • medvirke med innspill til brukerundersøkelser og kvalitetsarbeid
  • være et forum for tilbakemelding fra brukere, pårørende og brukerorganisasjoner
  • foreslå brukerrepresentanter i råd og utvalg

 

Brukerutvalget har syv faste møter årlig, i tillegg til deltagelse i helseforetakets styremøter.

Disse møtene er åpne.

Brukerutvalgets styreside

Om brukermedvirkning i Helse Nord-Trøndelag

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.