Ledelsen i Helse Nord-Trøndelag

Administrerende direktør Torbjørn Aas

 

Telefon: 940 50 282
E-post: Torbjorn.Aas@hnt.no

 

Bilder av ledelsen i Helse Nord-Trøndelag

Klinikkledelse

Barn og familieklinikken
Tina Eilertsen
E-post: tina.b.eilertsen@hnt.no

Kirurgisk klinikk Namsos
John Ivar Toft
E-post: john.i.toft@hnt.no

Kirurgisk klinikk Levanger
Bernt Melby
E-post: bernt.melby@hnt.no

Medisinsk klinikk Namsos
Randi Sudbø Brandtzæg
E-post: randi.sudbo@hnt.no

Medisinsk klinikk Levanger
Carl Platou
E-post: carl.platou@hnt.no

Medisinsk serviceklinikk
Sissel Moksnes Hegdal
E-post: sissel.hegdal@hnt.no

Prehospital klinikk
Øystein Sende
E-post: oystein.sende@hnt.no

Psykiatrisk klinikk
Kathinka Meirik
E-post: kathinka.meirik@hnt.no

Rehabiliteringsklinikken
Tore Andersen
E-post: tore.andersen@hnt.no

Serviceklinikken
Rune Modell
E-post: rune.modell@hnt.no

Stabsledelse

Fagsjef
Paul Georg Skogen
E-post: paul.g.skogen@hnt.no

Kommunikasjonssjef
Svein H. Karlsen
E-post: svein.h.karlsen@hnt.no

Analysesjef
Sveinung Aune
E-post: Sveinung.Aune@helse-nordtrondelag.no

Økonomisjef
Tormod Gilberg
E-post: tormod.gilberg@hnt.no

HR-sjef
Aud-Mai Sandberg
E-post: aud-mai.sandberg@helse-nordtrondelag.no

Samhandlingssjef
Olav Bremnes
E-post: olav.bremnes@hnt.no

IKT-sjef
Per Olav Skjesol
E-post: PerOlav.Skjesol@helse-nordtrondelag.no

Kvalitetssjef
Tor Ivar Stamnes
E-post: tor.ivar.stamnes@hnt.no

Arkivsjef
Sissel Nessan
E-post: sissel.nessan@hnt.no

Forskningssjef
Bodil Landstad
E-post: bodil.landstad@hnt.no