Ledelsen i Helse Nord-Trøndelag

Foretaksledelsen i Helse Nord-Trøndelag består av administrerende direktør, klinikkledere og stabssjefer.

Tor Åm. Foto.
Administrerende direktør Tor Åm.
E-post: tor.am@hnt.no  

Bilder av ledelsen i Helse Nord-Trøndelag (flickr.com)Organisasjonskart (pdf)

Klinikkledelse

Klinikk for kirurgi, Levanger
Klinikkleder Annamaria Forsmark
E-post: Annamaria.Forsmark@helse-nordtrondelag.no

Klinikk for kirurgi, Namsos
Klinikkleder Hallvard Græslie
E-post: Hallvard.Greslie@helse-nordtrondelag.no

Klinikk for kvinne, barn og familie
Konst. klinikkleder Randi Brenne Dreier
E-post: RandiBrenne.Dreier@helse-nordtrondelag.no

Klinikk for medisin og rehabilitering, Levanger
Klinikkleder Carl Platou
E-post: Carl.Platou@helse-nordtrondelag.no

Klinikk for medisin og rehabilitering, Namsos
Klinikkleder Randi Sudbø Brandtzæg
E-post: RandiSudbo.Brandtzeg@helse-nordtrondelag.no

Klinikk for medisinsk service
Klinikkleder Sissel Moksnes Hegdal
E-post: sissel.hegdal@hnt.no

Klinikk for prehospitale tjenester
Klinikkleder Øystein Sende
E-post: oystein.sende@hnt.no

Klinikk for psykisk helsevern og rus
Klinikkleder Arnt H. Moe
E-post: arnt.havard.moe@hnt.no

Klinikk for intern service
Klinikkleder Rune Modell
E-post: rune.modell@hnt.no


Direktørens stab

Avdeling for utvikling
Utviklingssjef/Faglig ansvarlig Helseplattformen Kathinka Meirik
E-post: kathinka.meirik@hnt.no

Avdeling for fag
Fagsjef Paul Georg Skogen
E-post: paul.g.skogen@hnt.no

Avdeling for kommunikasjon
Kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen
E-post: svein.h.karlsen@hnt.no

Avdeling for HR
HR- og organisasjonssjef Kari Hynne Skjærve
E-post: KariHynne.Skjerpe@helse-nordtrondelag.no

Avdeling for økonomi
Konst. økonomisjef Rolf Tørring
E-post: rolf.torring@hnt.no


Fant du det du lette etter?