Ledelsen i Helse Nord-Trøndelag

Administrerende direktør Torbjørn Aas

Administrende direktør Torbjørn Aas
Administrende direktør Torbjørn Aas
 

Telefon: 940 50 282
E-post: Torbjorn.Aas@hnt.no

 

Bilder av ledelsen i Helse Nord-Trøndelag

Klinikkledelse

Klinikk for kirurgi
Tina Eilertsen
E-post: tina.b.eilertsen@hnt.no

Klinikk for medisin og rehabilitering
Klas-Erik Hagstrøm
E-post: klas.erik.hagstrom@hnt.no

Klinikk for medisinsk service
Sissel Moksnes Hegdal
E-post: sissel.hegdal@hnt.no

Klinikk for prehospitale tjenester
Øystein Sende
E-post: oystein.sende@hnt.no

Klinikk for psykisk helsevern og rus
Kathinka Meirik
E-post: kathinka.meirik@hnt.no

Klinikk for kvinne, barn og familie
Tore Andersen
E-post: tore.andersen@hnt.no


Stabsledelse

Fagsjef
Paul Georg Skogen
E-post: paul.g.skogen@hnt.no

Kommunikasjonssjef
Svein H. Karlsen
E-post: svein.h.karlsen@hnt.no

Senterleder, Senter for intern service
Rune Modell
E-post: rune.modell@hnt.no

Senterleder, Senter for virksomhetsstøtte og utvikling
Stein Erik Breivikås
E-post: stein.erik.breivikas@hnt.no

Analysesjef
Sveinung Aune
E-post: Sveinung.Aune@helse-nordtrondelag.no

Økonomisjef
Tormod Gilberg
E-post: tormod.gilberg@hnt.no

HR-sjef
Aud-Mai Sandberg
E-post: aud-mai.sandberg@helse-nordtrondelag.no

Samhandlingssjef
Olav Bremnes
E-post: olav.bremnes@hnt.no

IKT-sjef
Per Olav Skjesol
E-post: PerOlav.Skjesol@helse-nordtrondelag.no

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.