Postjournal

Her ligger Helse Nord-Trøndelag HFs postjournal. Dette er helseforetakets oversikt over inn- og utgående dokumenter.

​Publikum kan be om innsyn i dokumenter og saker ved å henvende seg til postmottak@hnt.no . Vi svarer innen rimelig tid (fra 3 dager til 1 uke).

Ved bestilling av dokumenter fra postliste bes det om oppgitt saksnr. og dokumentnr.

Saker og dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med henvisning til aktuell lovhjemmel.

POSTLISTER

2017-11-08 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-11-08 HNT offentlig postjournal.pdf2017-11-08 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-10-08 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-10-08 HNT offentlig postjournal.pdf2017-10-08 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-09-08 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-09-08 HNT offentlig postjournal.pdf2017-09-08 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-08-08 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-08-08 HNT offentlig postjournal.pdf2017-08-08 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-08-07 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-08-07 HNT offentlig postjournal.pdf2017-08-07 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-08-04 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-08-04 HNT offentlig postjournal.pdf2017-08-04 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-08-03 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-08-03 HNT offentlig postjournal.pdf2017-08-03 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-08-02 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-08-02 HNT offentlig postjournal.pdf2017-08-02 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-08-01 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-08-01 HNT offentlig postjournal.pdf2017-08-01 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-07-31 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-07-31 HNT offentlig postjournal.pdf2017-07-31 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-07-28 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-07-28 HNT offentlig postjournal.pdf2017-07-28 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-07-27 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-07-27 HNT offentlig postjournal.pdf2017-07-27 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-07-26 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-07-26 HNT offentlig postjournal.pdf2017-07-26 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-07-25 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-07-25 HNT offentlig postjournal.pdf2017-07-25 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-07-24 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-07-24 HNT offentlig postjournal.pdf2017-07-24 HNT offentlig postjournal.pdf