Postjournal

Her ligger Helse Nord-Trøndelag HFs postjournal. Dette er helseforetakets oversikt over inn- og utgående dokumenter.

​Publikum kan be om innsyn i dokumenter og saker ved å henvende seg til postmottak@hnt.no . Vi svarer innen rimelig tid (fra 3 dager til 1 uke).

Ved bestilling av dokumenter fra postliste bes det om oppgitt saksnr. og dokumentnr.

Saker og dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med henvisning til aktuell lovhjemmel.

POSTLISTER

2017-04-26 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-04-26 HNT offentlig postjournal.pdf2017-04-26 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-04-25 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-04-25 HNT offentlig postjournal.pdf2017-04-25 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-04-24 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-04-24 HNT offentlig postjournal.pdf2017-04-24 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-04-21 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-04-21 HNT offentlig postjournal.pdf2017-04-21 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-04-20 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-04-20 HNT offentlig postjournal.pdf2017-04-20 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-04-19 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-04-19 HNT offentlig postjournal.pdf2017-04-19 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-04-18 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-04-18 HNT offentlig postjournal.pdf2017-04-18 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-04-12 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-04-12 HNT offentlig postjournal.pdf2017-04-12 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-04-11 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-04-11 HNT offentlig postjournal.pdf2017-04-11 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-04-10 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-04-10 HNT offentlig postjournal.pdf2017-04-10 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-04-07 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-04-07 HNT offentlig postjournal.pdf2017-04-07 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-04-06 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-04-06 HNT offentlig postjournal.pdf2017-04-06 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-04-05 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-04-05 HNT offentlig postjournal.pdf2017-04-05 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-04-04 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-04-04 HNT offentlig postjournal.pdf2017-04-04 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-04-03 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-04-03 HNT offentlig postjournal.pdf2017-04-03 HNT offentlig postjournal.pdf