Postjournal

Her ligger Helse Nord-Trøndelag HFs postjournal. Dette er helseforetakets oversikt over inn- og utgående dokumenter.

​Publikum kan be om innsyn i dokumenter og saker ved å henvende seg til postmottak@hnt.no . Vi svarer innen rimelig tid (fra 3 dager til 1 uke).

Ved bestilling av dokumenter fra postliste bes det om oppgitt saksnr. og dokumentnr.

Saker og dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med henvisning til aktuell lovhjemmel.

POSTLISTER

2017-10-18 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-10-18 HNT offentlig postjournal.pdf2017-10-18 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-10-17 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-10-17 HNT offentlig postjournal.pdf2017-10-17 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-10-16 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-10-16 HNT offentlig postjournal.pdf2017-10-16 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-10-13 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-10-13 HNT offentlig postjournal.pdf2017-10-13 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-10-12 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-10-12 HNT offentlig postjournal.pdf2017-10-12 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-10-11 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-10-11 HNT offentlig postjournal.pdf2017-10-11 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-10-10 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-10-10 HNT offentlig postjournal.pdf2017-10-10 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-10-09 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-10-09 HNT offentlig postjournal.pdf2017-10-09 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-10-06 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-10-06 HNT offentlig postjournal.pdf2017-10-06 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-10-05 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-10-05 HNT offentlig postjournal.pdf2017-10-05 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-10-04 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-10-04 HNT offentlig postjournal.pdf2017-10-04 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-10-03 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-10-03 HNT offentlig postjournal.pdf2017-10-03 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-10-02 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-10-02 HNT offentlig postjournal.pdf2017-10-02 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-09-29 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-09-29 HNT offentlig postjournal.pdf2017-09-29 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-09-28 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-09-28 HNT offentlig postjournal.pdf2017-09-28 HNT offentlig postjournal.pdf