Postjournal

Her ligger Helse Nord-Trøndelag HFs postjournal. Dette er helseforetakets oversikt over inn- og utgående dokumenter.

​Publikum kan be om innsyn i dokumenter og saker ved å henvende seg til postmottak@hnt.no . Vi svarer innen rimelig tid (fra 3 dager til 1 uke).

Ved bestilling av dokumenter fra postliste bes det om oppgitt saksnr. og dokumentnr.

Saker og dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med henvisning til aktuell lovhjemmel.

POSTLISTER

2017-06-26 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-06-26 HNT offentlig postjournal.pdf2017-06-26 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-06-23 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-06-23 HNT offentlig postjournal.pdf2017-06-23 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-06-22 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-06-22 HNT offentlig postjournal.pdf2017-06-22 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-06-21 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-06-21 HNT offentlig postjournal.pdf2017-06-21 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-06-20 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-06-20 HNT offentlig postjournal.pdf2017-06-20 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-06-19 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-06-19 HNT offentlig postjournal.pdf2017-06-19 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-06-16 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-06-16 HNT offentlig postjournal.pdf2017-06-16 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-06-15 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-06-15 HNT offentlig postjournal.pdf2017-06-15 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-06-14 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-06-14 HNT offentlig postjournal.pdf2017-06-14 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-06-13 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-06-13 HNT offentlig postjournal.pdf2017-06-13 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-06-12 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-06-12 HNT offentlig postjournal.pdf2017-06-12 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-06-09 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-06-09 HNT offentlig postjournal.pdf2017-06-09 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-06-08 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-06-08 HNT offentlig postjournal.pdf2017-06-08 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-06-07 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-06-07 HNT offentlig postjournal.pdf2017-06-07 HNT offentlig postjournal.pdf
2017-06-06 HNT offentlig postjournal.pdfhttps://hnt.no/seksjon/postjournal/Documents/2017-06-06 HNT offentlig postjournal.pdf2017-06-06 HNT offentlig postjournal.pdf