Bilde av hender til lege og pasient. På bildet står teksten "gi mening til det meningsløse".

Organdonasjon

I løpet av de første ni månedene i 2018 er det registrert en markant nedgang i antall realiserte donorer ved norske helseforetak. Ved norske sykehus skjer det at behandlingsteam avslutter behandling hos pasienter uten å vurdere donasjon. Økt oppmerksomhet og større kunnskap om organdonasjon kan bidra til å øke antall donorer.

I samarbeid med de tre andre helseregionene gjennomfører Helse Midt RHF i november en informasjonskampanje ut mot alle landets helseforetak.  Kampanjen ble offisielt startet av helseminister Bent Høie 30. oktober. Formålet er å øke kunnskap og bevissthet rundt organdonasjon; hva gjør du hvis du står overfor en potensiell donor?

Å ta opp spørsmålet om organdonasjon er god pårørende-behandling

Erfaringer viser at pårørende er positive til at temaet organdonasjon tas opp, uansett om svaret blir ja eller nei, og det er viktig at ansatte ute i helseforetakene er bevisste på at organdonasjon er livreddende behandling.

Det er i dag 26 donorsykehus i Norge, hvert enkelt av dem kan gjøre en forskjell. Hvis sykehusene identifiserer en donor ekstra i året vil det bety enormt mye for dem som trenger et nytt organ for å overleve, eller for å leve et fullverdig liv.

Gjennom flere redaksjonelle saker har vi forsøkt å svare ut spørsmål og problemstillinger vi vet ansatte i helseforetakene står overfor i møte med potensielle donorer og deres pårørende.


Nyheter

 • 12.11.2018 Helse Midt-Norge RHF
  Den vanskelige samtalen

  - Samtalen med pårørende om organdonasjon kan ikke løses ved hjelp av et spørreskjema, sier Sven Haakon Urving, donoransvarlig lege ved Nordlandssykehuset.

 • 12.11.2018 Helse Midt-Norge RHF
  Rekordhøyt antall pasienter som venter på nyretransplantasjon

  Norge er blant de fremste i Europa når det gjelder nyretransplantasjoner. Til tross for dette er antall pasienter på venteliste rekordhøyt.

 • 08.11.2018 Helse Midt-Norge RHF
  Organdonasjon: Informasjon og opplæring er viktig

  I løpet av de første ni månedene i år er det registrert en markant nedgang i antall realiserte donorer. - Vi undrer oss over hvorfor, det har ikke skjedd noe som kan forklare nedgangen.

 • 05.11.2018 Helse Midt-Norge RHF
  Hvis spørsmålet ikke hadde blitt stilt - ville det ikke blitt noe av

  For fem år siden mistet Anne Stine Eger Mollestad sin mann Niels i en sykkelulykke. Å si ja til organdonasjon føltes meningsfullt for henne.

 • 02.11.2018
  Hva gjør du hvis du står ovenfor en potensiell donor?

  Den nye transplantasjonsloven fra 2016 pålegger deg som helsepersonell å ta opp spørsmålet om donasjon når døden er konstatert, eller når det er svært sannsynlig at døden vil inntreffe. Men hva gjør du hvis du står overfor en potensiell don...

 • 31.10.2018 Helse Midt-Norge RHF
  - Gjør det vanvittige litt mindre vanvittig

  For de fleste er det en trøst at organene fra deres avdøde mor eller far, sønn eller datter får leve videre i et annet menneske, sier donorlege Johan-Arnt Hegvik.

 • 30.10.2018 Helse Midt-Norge RHF
  Organdonasjon: - Vi må tore å spørje

  I dag markerte helseminister Bent Høie starten på den nasjonale organdonasjonskampanjen som er retta mot tilsette i helseføretaka. Så langt i år er det gjennomført færre organdonasjoner enn på same tid i fjor.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.