HELSENORGE

Personvernombud

Personvernombudet skal ivareta personverninteressene til alle som får sine personopplysninger registrert i Helse Nord-Trøndelag. Selv om personvernombudet er ansatt i Helse Nord-Trøndelag, har det en faglig uavhengig stilling i sitt arbeid som ombud.

Helse Nord-Trøndelags personvernombud er Liv Sofie Kjønstad.

Kontaktinformasjon

Personvernombudet, Helse Nord-Trøndelag, Postboks 333, 7601 Levanger
Dersom din henvendelse ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger kan du sende e-post til personvernombudet: personvernombud@hnt.no
Besøksadresse: Kirkegata 2, 7600 Levanger

Personvernombudets oppgaver

Personvernombudets hovedoppgave er å informere og gi råd om de forpliktelsene virksomheten har etter personvernlovgivningen til den behandlingsansvarlige eller databehandleren, samt til de ansatte som utfører behandlingen av personopplysninger.

Personvernombudet skal dessuten:

  • Kontrollere overholdelsen av personvernregelverket
  • Gi råd om vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)
  • Samarbeide med Datatilsynet og fungere som et kontaktpunkt for tilsynet 
  • Prioritere innsats der personvernrisikoen er høyest
  • Bidra til å få oversikt over behandlingene i virksomheten
Fant du det du lette etter?