HELSENORGE

Reservasjon mot forskning

Forskning er en av spesialisthelsetjenestens oppgaver. Som pasient kan du bli spurt om å delta.

​I spesielle tilfeller kan Regional etisk komite godkjenne prosjekter av særlig stor samfunnsmessig betydning der du som pasient ikke får direkte spørsmål om å delta. Du kan reservere deg mot at dine prøveresultat blir brukt til forskning uten ditt samtykke. Se nærmere på Folkehelseinstituttets internettsider eller spør om reservasjonsskjema på sykehuset.

Folkehelseinstituttet

Fant du det du lette etter?