Søkeresultat

 

 

Smittevern5036018.02.2023 15:06:3918.02.2023 15:06:39STS_ListItem_8500https://hnt.nohtmlFalseaspxhttp://default-hnt.hn.nhn.no{A13E1D75-3489-4A11-BF85-CCDB8CB107D0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js48944894
Obduksjon - den siste legeundersøkelsen9046426.09.2022 10:39:0226.09.2022 10:39:02En obduksjon er en grundig utvendig og innvendig undersøkelse av kroppen etter døden Formålet med en obduksjon er å få oversikt over dødsårsaken og det hendelsesforløp som førte STS_ListItem_8500https://hnt.nohtmlFalseaspxhttp://default-hnt.hn.nhn.no{247BC79F-72E7-4DCD-9C7D-24B8DFE99D06}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js48944894
Steder30079022.09.2021 11:04:2122.09.2021 11:04:21STS_ListItem_8500https://hnt.nohtmlFalseaspxhttp://default-hnt.hn.nhn.no/avdelinger{8CF81399-55A6-4066-9192-BCD9B2D029DA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js48944894
Helsefaglig30079103.05.2023 11:20:3303.05.2023 11:20:33Disse sidene er hovedsakelig rettet mot helsepersonell og forskere med helse som forskningsfelt, men sidene gir også informasjon om vår faglige virksomhet til publikum for øvrig STS_ListItem_8500https://hnt.nohtmlFalseaspxhttp://default-hnt.hn.nhn.no{932C1AA2-A5A6-4BF7-98D8-991C1E907494}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js48944894
Rettigheter30079205.06.2020 08:27:2305.06.2020 08:27:23Som pasient har du mange rettigheter Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og STS_ListItem_8500https://hnt.nohtmlFalseaspxhttp://default-hnt.hn.nhn.no{4067AE60-0894-4279-AAA0-09EC02123A13}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js48944894
Arrangementer30079606.12.2020 21:03:4906.12.2020 21:03:49STS_ListItem_8500https://hnt.nohtmlFalseaspxhttp://default-hnt.hn.nhn.no{CA993478-DD37-4ABB-8EDB-A55E8A6CCDB0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js48944894
Nyheter30079706.01.2023 11:21:4406.01.2023 11:21:44STS_ListItem_8500https://hnt.nohtmlFalseaspxhttp://default-hnt.hn.nhn.no{D33DD216-D450-40CE-ABCA-31DD64CF54A5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js48944894
Om nettstedet30080008.09.2020 11:37:0208.09.2020 11:37:02Alle helseforetak har eget nettsted, men nettstedene bygger på den samme tekniske løsningen: «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten Et helseforetak kan bestå av flere STS_ListItem_8500https://hnt.nohtmlFalseaspxhttp://default-hnt.hn.nhn.no{9B81AD8F-53C1-4E29-8BFA-CEE9016AB1E7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js48944894
Om oss30080117.06.2022 06:09:0317.06.2022 06:09:03Helse Nord-Trøndelag HF (helseforetak) har ansvaret for at 137 000 innbyggere i vår region tilbys spesialisthelsetjenester av høy kvalitet innen fysiske sykdommer (somatikk) og STS_ListItem_8500https://hnt.nohtmlFalseaspxhttp://default-hnt.hn.nhn.no{35C1D782-E494-4B70-9C72-A8BE97E780AB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js48944894
Innhold A til Å30080711.09.2016 21:39:4911.09.2016 21:39:49STS_ListItem_8500https://hnt.nohtmlFalseaspxhttp://default-hnt.hn.nhn.no{976A4927-A576-4AB6-A201-885CEA546C23}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js48944894

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 

 

Catalan Serra_Immunother33548112.04.2018 08:26:0212.04.2018 08:26:02Full Terms & Conditions of access and use can be found at http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=khvi20 Human Vaccines & Immunotherapeutics ISSN STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://hnt.no/Documents/Forskningsavdelingen/Artikler0https://hnt.nopdfFalsepdfhttp://default-hnt.hn.nhn.no{0363E63A-99E1-4927-A235-824FAF6CD8AB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48954895
Erfaringer med fysisk aktivitet blant kvinner med spiseforstyrrelser. En intervjustudie48824318.10.2022 10:29:0718.10.2022 10:29:07VITENSKAPELIG ARTIKKEL46 FYSIOTERAPEUTEN 4/21 Erfaringer med fysisk aktivitet blant kvinner med spiseforstyrrelser En intervjustudie © Author(s) (or their employer(s)) 2021 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://hnt.no/Documents/Forskningsavdelingen/Artikler0https://hnt.nopdfFalsepdfhttp://default-hnt.hn.nhn.no{232F5759-37DD-4889-AAF1-B371124FBF35}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48954895
Beskrivelse av kartleggingstilbud ved Muritunet4812107.01.2021 08:54:4707.01.2021 08:54:47 Muritunet AS, Grandegt. 58, 6210 Valldal Tlf: 70258300 Fax: 70257500 Video: 907227 post@muritunet.no muritunet. no NO 961 721 652 MVA Beskrivelse av delytelse J STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://hnt.no/SiteCollectionDocuments/Forms/AllItems.aspx0https://hnt.nopdfFalsepdfhttp://default-hnt.hn.nhn.no{1BF26C95-2E0E-4A51-A18A-155752F7399F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48954895
8 Tentativt Program Regional Forskningskonferanse9242702.11.2021 09:52:4202.11.2021 09:52:42Regional forskningskonferanse i Helse Midt-Norge RHF 2022 Covid-19, store helsedata og kunstig intelligens Covid-19 og påvirkning på psykisk helse * Dette er et tentativt program som STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://hnt.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://hnt.nopdfFalsepdfhttp://default-hnt.hn.nhn.no{606A5A96-519C-47CF-B461-525CB929B14F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48954895
Invitasjon rus og spiseforstyrrelser v4 29. nov 20179524930.11.2017 11:07:5630.11.2017 11:07:56Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser og Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin har gleden av å invitere til konferanse Kl 0830 – 0900 Registrering og morgenbuffet STS_ListItem_851https://hnt.no/PublishingImages/Forms/Thumbnails.aspx0https://hnt.nopdfFalsepdfhttp://default-hnt.hn.nhn.no{EC823544-CD8C-42BB-A29F-2DCC82E8A668}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48954895
Infohefte RKSF9539106.01.2016 14:02:0206.01.2016 14:02:02�������������������P S Y K I AT R I S K K L I N I K K , S Y K E H U S E T L E VA N G E R O G S T J Ø R D A L D I S T R I K T S P S Y K I AT R I S K E S E N T E R REGIONALT STS_ListItem_851https://hnt.no/PublishingImages/Forms/Thumbnails.aspx0https://hnt.nopdfFalsepdfhttp://default-hnt.hn.nhn.no{9C0FCA57-AA57-4470-9D5D-852D8EBBBC05}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48954895
00241_Nasjonal_Forskningsrapport_2018_A4_k1611009315.05.2019 08:21:3015.05.2019 08:21:30Bidrar til bedre prostatakreft-diagnostikk Side 8-9 Immunterapi med naturlige dreperceller Side 12-13 Ny medisin for kalde hjerter Side 10-11 Forskning og innovasjon til STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://hnt.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://hnt.nopdfFalsepdfhttp://default-hnt.hn.nhn.no{C64007C4-1CA7-4092-B53B-616F126CD4C1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48954895
171107 EED skjema norsk utgave med logo11303007.11.2017 11:08:4507.11.2017 11:08:45Jeg liker å være fysisk aktiv Jeg er fysisk aktiv for å få god helse Jeg er fysisk aktiv for å bli tynn Hvis jeg ikke er aktiv hver dag, så er det et problem STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://hnt.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://hnt.nopdfFalsepdfhttp://default-hnt.hn.nhn.no{8B1C8C13-3687-4AE8-8FCF-E03FB6F8FC1A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48954895
2018 Godkjent møteplan styret i HNT (oppdatert 15 12 2017)11316715.12.2017 06:41:5515.12.2017 06:41:55Godkjent i styremøte 31.10.17 sak 71/17STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://hnt.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://hnt.nopdfFalsepdfhttp://default-hnt.hn.nhn.no{7AA4E380-5E4B-4842-96D7-D66B35D0FB34}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48954895
Revidert møteplan styret i HNT 201711355311.08.2017 07:56:3811.08.2017 07:56:38STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://hnt.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://hnt.nopdfFalsepdfhttp://default-hnt.hn.nhn.no{3080CB40-C420-48E6-8975-0FFF5A00BE97}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48954895
2017_RegningLege-ledsagelseHNT11356209.11.2017 09:55:2709.11.2017 09:55:27(Der legen vurderer at ordinær ambulansekompetanse ikke er tilstrekkelig Sendes til: Helse Nord-Trøndelag HF, Klinikk for prehospitale tjenester, Postboks 333, 7601 Levanger STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://hnt.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://hnt.nopdfFalsepdfhttp://default-hnt.hn.nhn.no{7F162E20-A946-41C4-BF79-BB42056FA1DD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48954895
Helse Nord-Trøndelag - Strategisk utviklingsplan (høringsdokumentet 01 12 2017)11385201.12.2017 14:06:1001.12.2017 14:06:10Strategisk utviklingsplan for Helse Nord-Trøndelag HF - for planperioden 2018 – 2022; og framtidsutsikter mot 2035 Høringsutkast Høringsperiode: 1. desember 2017 – STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://hnt.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://hnt.nopdfFalsepdfhttp://default-hnt.hn.nhn.no{0307C7F2-9041-470C-9F64-00EF13F5FF55}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48954895
Mandat Brukerutvalget - godkjent av HNT-styret 07121711390503.01.2018 09:24:2603.01.2018 09:24:26De regionale helseforetakene har utarbeidet veiledende retningslinjer for brukermedvirkning i spesialisthelsetjenesten Styret besluttet 6. mars 2017 at veilederen er førende for STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://hnt.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://hnt.nopdfFalsepdfhttp://default-hnt.hn.nhn.no{4A6F5156-9225-41F3-BA20-DFFCE3872702}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48954895
HNT, organsiering des-201711398304.12.2017 09:59:5904.12.2017 09:59:59Styret i Helse Nord-Trøndelag Styreleder Alf Daniel Moen Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://hnt.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://hnt.nopdfFalsepdfhttp://default-hnt.hn.nhn.no{4F4484EF-6077-4DFB-9002-5AD0FAC00F07}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48954895
Mandat Brukerutvalget11402003.01.2018 09:24:2603.01.2018 09:24:26De regionale helseforetakene har utarbeidet veiledende retningslinjer for brukermedvirkning i spesialisthelsetjenesten Styret besluttet 6. mars 2017 at veilederen er førende for STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://hnt.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://hnt.nopdfFalsepdfhttp://default-hnt.hn.nhn.no{4AC7B995-6793-410F-BF1D-3548179C2C49}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48954895
HNT, organsiering 26. april 201811409426.04.2018 07:25:5326.04.2018 07:25:53Klinikkledere: Tina B. Eilertsen, Tore Andersen, Klas Erik Hagstrøm, Sissel M. Hegdal, Øystein Sende og Kathinka Meirik Senterledere: Rune Modell og Stein Erik Breivikås STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://hnt.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://hnt.nopdfFalsepdfhttp://default-hnt.hn.nhn.no{BBF87065-B8D7-4931-BB0F-79C468C01B30}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48954895
Kurstilbud - Å leve med kreft, juni 201611412719.05.2016 08:44:5519.05.2016 08:44:55● Påmelding sendes: Sykehuset Namsos, Medisinsk avd H5 v/ Bodil Aune, Postboks 453, 7801 Namsos ● Kreftsykepleiere Heidi Kongsmo og Bodil Aune er gruppeledere STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://hnt.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://hnt.nopdfFalsepdfhttp://default-hnt.hn.nhn.no{9FE80E1D-638B-48D3-958A-B8BB40885D7B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48954895
Beslutning Pasientorientert organisering 25111611416225.11.2016 09:59:3525.11.2016 09:59:35Organisasjonsutvikling Helse Nord-Trøndelag HF (Fase 1 «På lag med deg for din helse » Side 2 av 20 Innhold: 1. Innledning Helse Nord-Trøndelag (HNT) har over lang tid gitt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://hnt.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://hnt.nopdfFalsepdfhttp://default-hnt.hn.nhn.no{AD372E30-B149-4D23-AF20-7C2391D5E2A5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48954895
Ferdig program Forskningsdagene 202011419227.08.2020 13:03:5327.08.2020 13:03:53Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival i regi av Norges Forskningsråd hvor forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner inviteres til å vise fram sin virksomhet for STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://hnt.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://hnt.nopdfFalsepdfhttp://default-hnt.hn.nhn.no{74695F4C-6814-4821-9CFE-FEEF5ABEDB35}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48954895
Brev til fastleger fra HNT, 08 07 201611428108.07.2016 08:15:2608.07.2016 08:15:26Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 SYKEHUSET LEVANGER Besøksadresse: Kirkegt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://hnt.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://hnt.nopdfFalsepdfhttp://default-hnt.hn.nhn.no{818F70F8-2AF6-4FB7-B355-EF84A4891450}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48954895

Fant du det du lette etter?