DPS Kolvereid

Kolvereid

DPS Kolvereid er en enhet i Klinikk for psykisk helsevern og rus, og er en del av psykiatritilbudet ved Sykehuset Namsos. Sentret er lokalisert nært kommunesenteret på Kolvereid og tilbyr polikliniske psykiatritjenester til barn, ungdom og voksne.

DPS Kolevreid sett fra siden. Foto.
DPS Kolvereid. Foto: Helse Nord-Trøndelag.
Inngangspartiet til DPS Kolvereid. Foto.
Hovedinngang DPS Kolvereid. Foto: Helse Nord-Trøndelag.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Bjørkåsveien 17 (Kart)
7970 Kolvereid
Telefon
74 21 52 55
mandag - fredag 08:00-15:30
E-post

Praktisk informasjon

Pasientreiser

Hovedregelen er at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Reisen må være lenger enn ti kilometer hver vei, og koste mer enn lokal minstetakst med offentlig transport. For reiser over 300 kilometer dekkes utgifter tilsvarende billigste offentlige transport på strekningen, i stedet for standardsats per kilometer.

Hvis du ikke kan reise med offentlig transport, enten av helsemessige eller trafikale årsaker, kan du ha rett på rekvisisjon til tilrettelagt transport. Ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor på telefon 05515 om du har spørsmål om en tilrettelagt pasientreise.

Les mer om pasientreiser og søk om å få dekket reiseutgifter (helsenorge.no)

Klinikk for psykisk helsevern og rushttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusKlinikk for psykisk helsevern og rus
Psykisk helsevern - DPS Kolvereidhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rus/dps-kolvereidPsykisk helsevern - DPS Kolvereid

Fant du det du lette etter?