Sykehuset Namsos

Sykehuset Namsos er lokalsykehus for 40 000 innbyggere i nordre del av Nord-Trøndelag. Sentralt lokalisert i Namsos by, nær buss, båt og flyplass. Lokalsykehuset har funksjoner innenfor de fleste felt med akuttmottak, fødeavdeling, medisinske og kirurgiske klinikker og psykiatri.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Besøk

Besøksforbudet på våre sykehus er opphevet, men det er fortsatt ikke slik at alle som ønsker å komme på besøk vil få en avtale om dette.

Restriksjoner ved besøk hos inneliggende pasient

Internett

Du kan koble deg til og surfe gratis på nettverket GjestenettHMN. Passord bestiller du i nettleseren, og får tilsendt på sms. Det trådløse nettverket har dekning de fleste steder på sykehuset.

Kapell og sykehusdiakon, Sykehuset Namsos

Sykehuset har sitt kapell / stille rom i første etasje i A-blokka. Det brukes til seremonier for alle livssyn. Kapellet er åpent på dagtid og kan benyttes til en stille stund, alene eller sammen med noen. Vi ber om at du slokker stearinlys dersom du tenner det.

Ønsker du kontakt med sykehusets diakon kan personalet på avdelingen formidle dette.

Preste- og samtaletjenesten, Sykehuset Namsos

Kart, Sykehuset Namsos

Kiosk, Sykehuset Namsos

​Narvesen drifter kiosk på dagtid, samt mat- og drikketilbud via automater utenfor åpningstid. Kiosktilbudet inkluderer salg av blomster.​

Åpningstider
Mandag til fredag: 08:00 - 20:00
Lørdag: 09:00 - 17:00
Søndag: 13:00 - 19:00

Offentlig transport, Sykehuset Namsos

Du kommer til Sykehuset Namsos med rutegående buss, båt eller fly.

Bussholdeplassen ligger like ved sykehusets hovedinngang. Les mer om rutetider på atb.no, Widerøe og FosenNamsos Sjø.

Namsos Taxi har telefonnummer 74 27 28 28.

Overnatting ved Rødkløverhuset, Sykehuset Namsos

​​​Adresse: Steinsbekkgata 2, 7803 Namsos

 

Rødkløverhuset Namsos. Fotokollasj.

Rødkløverhuset i Namsos. Foto: Helse Nord-Trøndelag.

 

Rødkløverhuset er et overnattingssted og fristed for alle pasienter og deres pårørende.

Bestilling

 • Ved planlagt overnatting må du selv bestille rom på telefon 953 09 820 (hverdager kl 08:00 - 14:00) eller på e-post post@rodkloverhuset.no
 • Ved akutt overnattingsbehov kveld eller i helger, skjer bestilling via Sykehuset Namsos på telefon 74 21 54 00.
 • Nøkkel til huset hentes i ekspedisjonen på Sykehuset Namsos mellom kl. 08:00 -22:00.
 • Planlagt ankomst senere enn kl. 22:00, må avtales dagen før.

Priser

 • Pasient: kr 565,- per overnatting
 • Ledsager: kr 565,- per overnatting
 • Pårørende: kr 400,- per overnatting
 • Barn som pårørende: kr 100,- per overnatting

Betaling: Vipps og kontant. Alle får kvittering.

Du kan ha rett til godtgjørelse for utgifter til overnatting i forbindelse med reise til eller fra behandling. Informasjon om dette finner du på helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser eller ved å ringe 915 05 515.

 

​Praktisk informasjon

 • Sengetøy og håndklær finnes på alle rom
 • Vaskerom kan også benyttes ved lengre opphold
 • Godt utstyrt kjøkken for selvhushold kan benyttes
 • Oppslagstavle finnes både i 1. og 2. etasje, der du finner navnet ditt og hvilket rom du har.
 • Trådløst internett er tilgjengelig. ​

Brosjyre Rødkløverhuset Namsos (pdf) 

Parkering

Det er begrenset med parkeringsplasser ved sykehuset. Vi anbefaler derfor at besøkende reiser kollektivt. Buss stopper like ved hovedinngangen.

Kommer du med bil, er det parkeringsmuligheter på flere parkeringsplasser på sykehusområdet. For våre blodgivere er det gratis parkering på avsatte plasser. Alle øvrige plasser er betalingsplasser. Du kan betale kontant, med bankkort eller easy:park app på mobiltelefon. Informasjon om dette finner du på parkeringsautomatene.

Vi anbefaler ikke bruk av egen bil ved innleggelse, dagkirurgi eller annen poliklinisk operasjon. Behandling og medisinering kan føre til at bilkjøring må unngås.

Pasientreiser

Hovedregelen er at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Reisen må være lenger enn ti kilometer hver vei, og koste mer enn lokal minstetakst med offentlig transport. For reiser over 300 kilometer dekkes utgifter tilsvarende billigste offentlige transport på strekningen, i stedet for standardsats per kilometer.

Hvis du ikke kan reise med offentlig transport, enten av helsemessige eller trafikale årsaker, kan du ha rett på rekvisisjon til tilrettelagt transport. Ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor på telefon 05515 om du har spørsmål om en tilrettelagt pasientreise.

Les mer om pasientreiser og søk om å få dekket reiseutgifter (helsenorge.no)

Røyking

​Det er ikke tillatt å røyke inne i sykehusbyggene. Du kan røyke på anviste steder i nærheten av hovedinngangen.

Ønsker du nikotintyggegummi eller nikotinplaster ved innleggelsen på sykehuset? Ta kontakt med personalet når du er kommet på avdelingen, så får du hjelp.

Sykehusapotek, Sykehuset Namsos

​På sykehusapoteket får du kjøpt medisiner, sykepleieartikler og andre apotekvarer, og råd og veiledning om bruk av legemidler og utstyr. Sykehusapoteket er lokalisert i underetasjen ved siden av kantina.​

For åpningstider og kontaktinformasjon, se sykehusapotekets hjemmeside

Sykehuskafeen Namsos

Av smittevernhensyn må vi begrense antall personer som er inne på sykehuset samtidig. Sykehuskafeen Namsos er nå kun åpen for deg som er

 • ansatt

 • pasient, samt eventuell ledsager som er helt nødvendig for at du skal få gjennomført din undersøkelse/behandling på sykehuset.

Vi har redusert antall bord og stoler, slik at det blir enklere å holde anbefalt avstand til hverandre. Sykehuskafeen kan ikke benyttes som ventesone - forlat kafeen når måltidet er over. Det er avmerket egne soner for ansatte og pasienter/ledsagere.

Vi ber om at du utfører håndhygiene når du går inn i sykehuskafeen og på veg ut. 

Sykehuskafeen finner den i underetasjen, på andre siden av sykehusapoteket.

Åpningstider

Mandag til fredag: 07:30 - 17:00
Helg/helligdager: 09:00 - 16:00
 
Middag serveres fra klokka 12:00 alle dager.

Telefon

Bruk av mobiltelefon er tillatt på sykehuset. Vennligst sett mobilen på lydløs og ta hensyn til andre pasienter.

Ta kontakt med personalet dersom du ønsker å kjøpe telefonkort til bruk på våre telefoner.

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)https://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-prehospitale-tjenester/akuttmedisinsk-kommunikasjonssentral-amkAkuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)
Akuttmottak, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-sykehuset-namsos/akuttmottakAkuttmottak, Sykehuset Namsos
Anestesi, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-sykehuset-namsos/anestesiAnestesi, Sykehuset Namsos
Arkivavdelingenhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-intern-service/arkivavdelingenArkivavdelingen
Barne- og ungdomspostenhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kvinne-barn-og-familie/barne-og-ungdomspostenBarne- og ungdomsposten
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP)https://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kvinne-barn-og-familie/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdelingBarne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP)
Bildediagnostikk, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service/bildediagnostikk-sykehuset-namsosBildediagnostikk, Sykehuset Namsos
Blodbanken, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service/laboratoriemedisin/blodbanken-sykehuset-namsosBlodbanken, Sykehuset Namsos
Blodsykdommer, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering-sykehuset-levanger/blodsykdommer-sykehuset-namsosBlodsykdommer, Sykehuset Namsos
BUP poliklinikk, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kvinne-barn-og-familie/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-poliklinikk-sykehuset-namsosBUP poliklinikk, Sykehuset Namsos
Dialyse, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering-sykehuset-levanger/dialyse-sykehuset-namsosDialyse, Sykehuset Namsos
Direktørens stabhttps://hnt.no/avdelinger/direktorens-stabDirektørens stab
Fag og kvalitethttps://hnt.no/avdelinger/direktorens-stab/fag-og-kvalitetFag og kvalitet
Fedmepoliklinikken, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-sykehuset-namsos/fedmepoliklinikkenFedmepoliklinikken, Sykehuset Namsos
Fordøyelsessykdommer, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering-sykehuset-levanger/fordoyelsessykdommer-sykehuset-namsosFordøyelsessykdommer, Sykehuset Namsos
Fysio- og ergoterapi, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service/fysio-og-ergoterapi-sykehuset-namsosFysio- og ergoterapi, Sykehuset Namsos
Geriatri, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering-sykehuset-levanger/geriatri-sykehuset-namsosGeriatri, Sykehuset Namsos
Gyn/Fødeavdelingen, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kvinne-barn-og-familie/gynfodeavdelingen-sykehuset-namsosGyn/Fødeavdelingen, Sykehuset Namsos
Habiliteringstjenesten for barn og ungehttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kvinne-barn-og-familie/habiliteringstjenesten-for-barn-og-ungeHabiliteringstjenesten for barn og unge
Hjertemedisinsk seksjon, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering-sykehuset-levanger/hjertemedisinsk-seksjon-sykehuset-namsosHjertemedisinsk seksjon, Sykehuset Namsos
Hjertesviktpoliklinikken, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering-sykehuset-levanger/hjertemedisinsk-seksjon-sykehuset-namsos/hjertesviktpoliklinikkenHjertesviktpoliklinikken, Sykehuset Namsos
Hormonforstyrrelser, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering-sykehuset-levanger/hormonforstyrrelser-sykehuset-namsosHormonforstyrrelser, Sykehuset Namsos
HR og organisasjonhttps://hnt.no/avdelinger/direktorens-stab/hr-og-organisasjonHR og organisasjon
Intensiv, oppvåkning og dagkirurgisk enhet, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-sykehuset-namsos/intensiv-oppvakning-og-dagkirurgisk-enhetIntensiv, oppvåkning og dagkirurgisk enhet, Sykehuset Namsos
IT & anvendelsehttps://hnt.no/avdelinger/direktorens-stab/it-anvendelseIT & anvendelse
Kirurgisk poliklinikk, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-sykehuset-namsos/kirurgisk-poliklinikkKirurgisk poliklinikk, Sykehuset Namsos
Kirurgisk sengepost H3, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-sykehuset-namsos/kirurgisk-sengepost-h3Kirurgisk sengepost H3, Sykehuset Namsos
Klinikk for kirurgi, Sykehuset Levangerhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-sykehuset-levangerKlinikk for kirurgi, Sykehuset Levanger
Klinikk for kirurgi, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-sykehuset-namsosKlinikk for kirurgi, Sykehuset Namsos
Klinikk for kvinne, barn og familiehttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kvinne-barn-og-familieKlinikk for kvinne, barn og familie
Klinikk for medisin, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-sykehuset-namsosKlinikk for medisin, Sykehuset Namsos
Klinikk for medisinsk servicehttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-serviceKlinikk for medisinsk service
Klinikk for prehospitale tjenesterhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-prehospitale-tjenesterKlinikk for prehospitale tjenester
Klinikk for psykisk helsevern og rushttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusKlinikk for psykisk helsevern og rus
Klinisk ernæringsfysiolog, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-sykehuset-namsos/fedmepoliklinikken/klinisk-erneringsfysiologKlinisk ernæringsfysiolog, Sykehuset Namsos
Kreftpoliklinikken, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-sykehuset-namsos/kreftpoliklinikkenKreftpoliklinikken, Sykehuset Namsos
Laboratoriemedisinhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service/laboratoriemedisinLaboratoriemedisin
Laboratorium for medisinsk biokjemi, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service/laboratoriemedisin/laboratorium-for-medisinsk-biokjemi-sykehuset-namsosLaboratorium for medisinsk biokjemi, Sykehuset Namsos
Lungesykdommer, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-sykehuset-namsos/lungesykdommer-sykehuset-namsosLungesykdommer, Sykehuset Namsos
Lærings- og mestringssenterethttps://hnt.no/avdelinger/direktorens-stab/lering-og-mestringLærings- og mestringssenteret
Medisinsk overvåkningsavdeling, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering-sykehuset-levanger/medisinsk-overvakningsavdeling-sykehuset-namsosMedisinsk overvåkningsavdeling, Sykehuset Namsos
Medisinsk poliklinikk, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering-sykehuset-levanger/medisinsk-poliklinikk-sykehuset-namsosMedisinsk poliklinikk, Sykehuset Namsos
Nevrologi, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering-sykehuset-levanger/nevrologi-sykehuset-namsosNevrologi, Sykehuset Namsos
Operasjon, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-sykehuset-namsos/operasjonOperasjon, Sykehuset Namsos
Ortopedisk avdeling, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-sykehuset-namsos/ortopedisk-avdelingOrtopedisk avdeling, Sykehuset Namsos
Preste- og samtaletjenesten, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/direktorens-stab/lering-og-mestring/preste-og-samtaletjenesten-sykehuset-namsosPreste- og samtaletjenesten, Sykehuset NamsosPreste- og samtaletjenesten er et tilbud til pasienter, pårørende og personal (ansatte og studenter) ved Sykehusene Namsos og Levanger og DPS Stjørdal og DPS Kolvereid.
Psykisk helsevern - Akutt, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rus/akuttpsykiatri-sykehuset-namsosPsykisk helsevern - Akutt, Sykehuset Namsos
Psykisk helsevern - Alderspsykiatri, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rus/alderspsykiatri-sykehuset-namsosPsykisk helsevern - Alderspsykiatri, Sykehuset Namsos
Psykisk helsevern - Allmenn, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rus/allmennpsykiatri-sykehuset-namsosPsykisk helsevern - Allmenn, Sykehuset Namsos
Psykisk helsevern - Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO), Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rus/habiliteringstjenesten-for-voksne-havo-sykehuset-namsosPsykisk helsevern - Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO), Sykehuset Namsos
Psykisk helsevern - Psykose, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rus/psykose-sykehuset-namsosPsykisk helsevern - Psykose, Sykehuset Namsos
Psykisk helsevern - Rus og avhengighet (ARA), Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rus/rus-og-avhengighet-ara-sykehuset-namsosPsykisk helsevern - Rus og avhengighet (ARA), Sykehuset Namsos
Samhandlingsavdelingenhttps://hnt.no/avdelinger/direktorens-stab/samhandlingsavdelingenSamhandlingsavdelingen
Slagenheten, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering-sykehuset-levanger/slagenheten-sykehuset-namsosSlagenheten, Sykehuset Namsos
Økonomiavdelingenhttps://hnt.no/avdelinger/direktorens-stab/okonomiavdelingenØkonomiavdelingen
Øre/nese/hals avdelingen (ØNH), Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-sykehuset-namsos/orenesehals-avdelingenØre/nese/hals avdelingen (ØNH), Sykehuset Namsos
Øyeavdelingen, Sykehuset Namsoshttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-sykehuset-namsos/oyeavdelingenØyeavdelingen, Sykehuset Namsos

Fant du det du lette etter?