Værnesregionen DMS

Værnesregionen DMS inneholder 12 sykehussenger, fire senger for interkommunal øyeblikkelig hjelp og fire kommunale korttidssenger. I tillegg poliklinikker, desentralisert dialyseenhet Sykehuset Levanger, røntgen, ortoped, gynekolog, jordmor, urolog og diabetessykepleier. Det distriktsmedisinske senteret er et samarbeid mellom Stjørdal, Frosta, Malvik, Meråker, Selbu, Tydal og Helse Nord-Trøndelag.

Værnesregionen DMS , lokalisert ved Halsen pleie og omsorgssenger.
Hovedinngang

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Værnesregionen DMS, Breidablikkveien 1, 7500 Stjørdal (Kart)
 
Telefon
74 83 23 60
mandag - søndag 08:00-15:00

Praktisk informasjon

Pasientreiser

Hovedregelen er at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Reisen må være lenger enn ti kilometer hver vei, og koste mer enn lokal minstetakst med offentlig transport. For reiser over 300 kilometer dekkes utgifter tilsvarende billigste offentlige transport på strekningen, i stedet for standardsats per kilometer.

Hvis du ikke kan reise med offentlig transport, enten av helsemessige eller trafikale årsaker, kan du ha rett på rekvisisjon til tilrettelagt transport. Ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor på telefon 05515 om du har spørsmål om en tilrettelagt pasientreise.

Les mer om pasientreiser og søk om å få dekket reiseutgifter (helsenorge.no)

Bildediagnostikk, DMS Værnesregionenhttps://hnt.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service/bildediagnostikk-sykehuset-levanger/bildediagnostikk-vernesregionen-dmsBildediagnostikk, DMS Værnesregionen

Fant du det du lette etter?