HELSENORGE

Blodbanken, Sykehuset Namsos

Vi tapper blod og har ansvar for at våre blodgivere blir godt ivaretatt. Vi utfører laboratorieanalyser i forbindelse med blodtransfusjon, og har overordnet ansvar for at blodmottakere mottar trygge blodprodukter.

Fant du det du lette etter?